Vier ‘zeer zwakke scholen’ in de Zaanstreek

Als lokaal slimmerdje houden we de andere lokale pers vanzelfsprekend scherp in ’t snotje…

Zo ook de Leeuwarder Courant die eergisteren kopte: ‘Onderwijsinspectie: in Friesland vijf ‘zeer zwakke’ basisscholen’.

Ja, vanzelf, de provincie, dachten we – dan zijn we heel even eerlijk – … Friesland.

Totdat een stagiaire (van Friese afkomst) ons wees op onze eigen prestaties. Dêr binne wy ​​skokt fan!

Friesland beschikt over een inwonersaantal van zo’n 660017 oprjochte Friezen (pin ons niet vast op een Fries meer of minder), terwijl de Zaanstreek het met slechts 180171 inwoners, niet veel beter doet! Krekt oarsom zelfs!

Vier ‘Zeer Zwakke Scholen’ tellen we: obs Wijdewormer (Stg. Primair Openbaar Onderw. in de Regio Waterland/Oostzaan), De Saenparel (Zaandam, Agora), Cbs de Evenaar (Krommenie, Agora), en icbs Octant (Assendelft, Agora).

Cbs De Seanparel werd al eerder zeer zwak bevonden, en gaat fuseren met de BS Willibrord.

Er zijn in heel Nederland maar tweeënveertig (42!) scholen die het predicaat ‘Zeer Zwak’ hebben gekregen. Vier daarvan bevinden zich dus in de Zaanstreek!

Hier vind je de lijst van de Inspectie van het Onderwijs.

De foto boven van

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Anne (Oane) Bijlstra

  In Friesland betreft het drie scholen op het platteland (NIj Altoenae, Marsum en Oudehaske). Wellicht spreekt een groot gedeelte van de kinderen hier als eerste taal nog het Fries of het Bildts. Deze kinderen hebben vaak een achterstand in de woordenschat. Als hier niet extra aandacht aan kan worden besteed, krijgen deze kinderen uiteraard problemen met vakken als taal en vooral begrijpend lezen. Ik ben lid van van Tresoar, zij hebben vast meer achtergrondinformatie, ik zal me er verder in verdiepen. In de Zaanstreek valt me op dat het drie scholen zijn, die onder verantwoordelijkheid vallen van de stichting Agora. Wellicht zitten op deze scholen meer kinderen met een migratie achtergrond, die over het algemeen ook meer moeite hebben met begrijpend lezen. Tresoar is overigens een stichting die zich bezig houdt met de Friese taal, geschiedenis en cultuur. Ik heb meer dan 30 jaar bij een school van Agora gewerkt en zal me daar ook verder in verdiepen. Interessant, dank voor de informatie.
  Anne Bijlstra.

 • Valentijn Sessink

  Het wordt nog leuker, voor die stagiair: in Friesland zijn ook drie basisscholen met het predikaat “excellente school”: c.b.s. “De Opdracht” in Ureterp, o.b.s. “De Mienskip” in Buitenpost en r.k.b.s. “Sint Michaël” in Harlingen. Van excellente basisscholen hebben we er in de Zaanstreek precies 0.
  Gelukkig hebben we wél weer twee excellente middelbare-scholen: het Zaanlands Lyceum en het St. Michaël-college hebben dat predikaat.

  Gratis tip voor slecht presterende onderwijsinstellingen: noem je school “St. Michaël”. Leuke site trouwens https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *