Visloodstrijd in NH

Dat VVD-gedeputeerde Cees Loggen laat onderzoeken of het gebruik van lood bij sportvissen verboden kan worden in provinciaal water, betekent niet dat de hele VVD achter het plan staat.

De VVD in Noord-Holland wil wel dat sportvisserij op termijn loodvrij is, maar vindt een verbod op vissen met lood te ver gaan.

In de Provinciale Staten hebben o.a. de SP en PvdD gepleit voor het verbieden van vislood in het water en het afschaffen van de handel in vislood. Dart gebeurde bij de vaststelling van het Regionaal Waterprogramma 2022-2027. De partijen willen dat geen visrechten worden gegeven aan hengelaars die vislood gebruiken. Bas de Wit (‘waterwoordvoerder’ van de VVD) gaat dat te ver:

“We weten dat lood schadelijke effecten heeft op de waterkwaliteit. De sportbeoefenaars weten dat zelf ook en vanuit de sector worden maatregelen genomen om dit te voorkomen. Dan past het ons niet om als provincie een legitieme sportbeoefening onmogelijk te maken.”

Volgens De Wit voldoen de afspraken die 2018 tussen overheden, natuurorganisaties en Sportvisserij Nederland zijn gemaakt over een loodvrije sportvisserij. Eind 2021 zou het aantal loodvrije sportvissers al zijn toegenomen, waardoor het loodverlies tijdens het vissen fors lager is geworden. De Wit:

“Volgens de VVD nemen de sportvissers steeds meer verantwoordelijkheid om lood in het water te voorkomen. Zo wordt er met de provincie gewerkt aan een inruilactie en worden loodvrije wedstrijden georganiseerd. Het is aan de sportvissers om te laten zien dat zij met zorg voor het water hun sport kunnen blijven uitoefenen.”

Motie

In de gemeenteraad van Zaanstad wordt vanavond de motie ‘Geen lood in de sloot’ in stemming gebracht. Daarin wordt gevraagd om “in toekomstige pachtcontracten de eis op te nemen dat er niet met lood of andere schadelijke materialen (prioritaire stoffen) in pachtwateren gevist mag worden en om dit jaar al met de hengelsportverenigingen in gesprek te gaan om hun leden voor te bereiden op het loodverbod vanaf 2025.”

De motie is ingediend door Mariska Schuttevaêr (ROSA), Jonathan van der Sluis (GroenLinks), Marc Wit (CDA), Geert Rijken (PvdA), Flip Hoedemaeker (D66) en Roland van Braam (De Socialisten).

Lees ook: Provincie gaat verbod op vislood onderzoeken

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Jaap Meeuwsen

    Zucht,…

  • Bert Versteeg

    Een totaal verbod op vislood kan niet omdat met name de sportvissers die met dobbers vissen ( vaste stok en pen- en matchhengels) nog geen alternatieven hebben om hun dobbers uit te loden.
    Voor deze visserij gebruikt men kleine loodhageltjes van 0,05 tot maximaal 1 gram die op de lijn worden geknepen. Lood is hiervoor het ideale metaal omdat het zacht is waardoor de lijn niet beschadigd en de kans op lijnbreuk drastisch afneemt.
    Zeevissers daar en tegen gebruiken zware werpgewichten van 150 tot 300 gram oor deze gewichten zijn voldoende alternatieven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *