Vollenbroek (MOB) wil Olam laten stilleggen – Update

Cacao-producent Olam Cocoa in Koog aan de Zaan stoot zonder de vereiste natuurvergunning grote hoeveelheden ammoniak per jaar uit aldus Johan G. Vollenbroek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB).

Vollenbroek stuurde vandaag een brief aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord waarin hij vraagt om “onmiddellijk een eind te maken aan stikstof en/of ammoniakemissies door het bedrijf.”

De zaak kwam aan het rollen toen een omwonende bij de Omgevingsdienst de natuurvergunning van Olam opvroeg. De omgevingsdienst kon die niet laten zien, volgens hen “omdat Olam voortdurend de emissie aanpast, waardoor ze al jaren zonder vergunning opereren”.

Olam stoot 57.000 kilo ammoniak per jaar uit (2017) en staat daarbij op de vijfde plaats in Nederland.

Na contact te hebben gezocht met Vollenbroek, heeft deze direct het handhavingsverzoek gedaan. Vollenbroek vraagt bij de Omgevingsdienst naar de overzichten van de emissies van Olam over de afgelopen 5 jaar, en naar de omgevingsvergunning van het bedrijf.

Geen ‘gedoogbeschikking’

Volgens Vollenbroek is de Omgevingsdienst verplicht te handhaven als een vergunning ontbreekt, behalve als er sprake is van bijzondere omstandigheden (die zijn er volgens hem niet) of als er zicht is op legalisatie. Dat is niet het geval: “Het is evident dat een dergelijke ammoniak/stikstof-emissie niet kan gaan worden vergund”.

Gedogen kan alleen op verzoek van het bedrijf, maar zo’n verzoek is nooit ingediend aldus Vollenbroek. Een schriftelijke ‘gedoogbeschikking’ ontbreekt dus. Doordat er ‘onderhands’ wordt gedoogd kunnen belanghebbenden ook geen zienswijzen indienen. En dat is weer strijdig met de Algemene wet bestuursrecht.

Dit jaar wil Olam overigens de uitstoot van ammoniak van één van haar productielijnen met 80 procent beperken.

Vragen SP

Anna de Groot van de SP gaat morgen (donderdag 23 januari) actualiteitsvragen stelen over de zaak, ze deed dat al eerder (in oktober en november 2019) en wil nogmaals weten of

“Olam Cocoa inderdaad een grote hoeveelheid (in 2017 57.000 kg ammoniak) ammoniak/stikstof uitstoot zonder daar een vergunning voor te hebben?’

Ze vindt dat ze bij de beantwoording van de eerder vragen door de gemeengt eonjuist is geïnformeerd:

“Op 15 oktober 2019 vermeldden wij in de inleiding van onze vragen: ‘Wij nemen aan dat Olam beschikt over de juiste vergunningen die de grote ammoniakuitstoot rechtvaardigen’. Waarom hebt u ons op dit punt niet gecorrigeerd en ons meegedeeld dat Olam Cocoa niet over de juiste vergunningen beschikt? “

Ook wil ze weten of Zaanstad

“bij de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst (OD NZKG) met klem [gaat] aandringen op handhaving en het in het uiterste geval stilleggen van de productie van Olam Cocoa?”

Foto: Orkaan-archief

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Leo Swartsenburg

  Goed werk, zeg!
  Is dit in de Raad gewoon gepasseerd?

  • De Orkaan

   Zoals in het artikel staat is het de taak van de Omgevingsdienst om te handhaven, de natuurvergunningen worden ook niet op het niveau van de gemeente maar door de Provincie verstrekt.

 • Anna de Groot

  Nee, dit is niet in de gemeenteraad ‘gewoon’ gepasseerd. De SP stelde tot twee maal toe schriftelijke vragen aan het college van B&W van Zaanstad. Morgen, 23 januari 2020, zal de SP mondelinge vragen stellen in het Zaanstad Beraad.

 • Gre Luttik

  Is het normaal om bij de productie van cacao ammoniak te gebruiken? Hoort dat zo? Dan zullen er meer cacaoproducenten zijn die dit gebruiken en de lucht injagen. Als het een onmisbaar onderdeel is bij de productie vindt dat hier in de Zaanstreek dan al eeuwen plaats. Of zit ik er nou helemaal naast? Mogen we dan geen chocolaatjes meer eten? En geen hagelslag? En rumbonen? En Verkadespritsen met choco? Zijn we bereid om dat van ons bordje te schuiven? Ammoniak gebruiken we op heel wat manieren. Of is dit een ander soort ammoniak? Wie weet het?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *