Voor of tegen Nul-plus (of tunnel Assendelft)?

In de zomer van dit jaar wordt een voorkeursalternatief voor de aansluiting A8-A9 gekozen. Dan volgen er inspraakrondes en diverse procedures. De provincie verwacht dat in 2019 begonnen worden met de ‘realisatiefase’.

De gemeente Zaanstad gaat een deel financieren (14 miljoen) – het grootste deel komt van de Provincie en Vervoersregio* – en speelt ook een rol in de besluitvorming.

Zo heeft de gemeente ingestemd met de keuze voor de drie alternatieven (Heemskerk, Golfbaan, Nulplus door Krommenie). En als er nog voor 2018 gekozen wordt voor een alternatief zal de huidige raad zich daar over moet uitspreken.

Hoe denken de partijen in Zaanstad daar eigenlijk over? De SP en GroenLinks waren voor nulplus (aanpassing bestaande verbinding door Krommenie) maar de SP is geen voorstander van de huidige variant met een viaduct), de PvdA weet het nog niet, ROSA is zowel tegen doortrekken als tegen het huidige nulplus-alternatief (net als de SP) en de rest is voor een directe aansluiting tussen A8 en A9, dus voor de tunnel onder Assendelft.

Voor Nulplus

GroenLinks is tegen een weg door het groen:

“Wat GroenLinks betreft komt er géén nieuw stuk asfalt tussen de A8 en A9. Bij de Nul-plusvariant wordt er beter gebruikgemaakt van de bestaande infrastructuur. Met deze variant blijft de huidige groene ruimte rond Assendelft, Krommenie, Heemskerk en Uitgeest behouden.”

Het is echter de vraag of de partij bij dit standpunt blijft. Fractieleider Paul Laport zegt tegen De Orkaan dat GroenLinks

“erg geschrokken is van het laatst gepresenteerde ontwerp door Krommenie. Dat spreekt ons zeker NIET aan. We zullen er daarom in de partij nogmaals over moeten spreken.

We zijn tegen de geschetste nulplusvariant. Wat ons betreft wordt er daarom voor geen van de drie varianten gekozen. Deze verhoogde weg dwars door Krommenie zien wij in ieder geval niet zitten.”

Heemkerk/Golfbaan (Assendelft)

 • Het CDA wijst de nulplus-variant af. “Onze voorkeur gaat uit naar één van de twee andere alternatieven. Welke zal afhangen van het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd. Voor zowel de Heemskerk- als de Golfbaan-variant geldt dat wij grote waarde hechten aan een goede inpassing in het landschap. Dat houdt onder meer in dat de passage van de Dorpsstraat in Assendelft ondergronds moet geschieden.”
 • D66: “Essentieel is het doortrekken van de A8 naar de A9
 • VVD: “De A8 moet doorgetrokken worden naar de A9 om Krommenie, Assendelft en Wormerveer van sluipverkeer te ontlasten.”

 • DZ’s verkiezingsprogramma: “Om in de toekomst zware verkeershinder in Zaanstad-Noord te voorkomen moet de doortrekking van de A8/A9 zo snel mogelijk worden gerealiseerd.”
 • POV: “Wij zijn geen tegenstander van een aansluiting van de A8 op de A9. Het vergroot de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van Zaanstad noord.”
 • ZIP: “Het volgende grote project moet de aansluiting van de A8 op de A9 zijn. Dit is zeer
  belangrijk om het sluipverkeer in Zaanstad Noord terug te dringen.”
 • ZOG: “De aansluiting van de A8 op de A9 heeft onze steun.”
 • CU: “De aansluiting A8-A9 zou Zaanstad van een grote verkeersstroom ontlasten.” Christa Neefjes meldt dat de “lobby voor verbinding a8/a9 met goede inpassing in het landschap” moet worden voortgezet, vanuit “de noodzaak voor bedrijven dat de Zaanstreek goed bereikbaar is en blijft, waarbij het landschap ons veel waard is.”

Onbeslist

“De PvdA Zaanstad heeft nog geen definitief standpunt. Maar op basis van de ons bekende gegevens denkt de PvdA op dit moment dat de ‘nul plus’ variant van alle voorliggende tracés de minst goede optie is voor Zaanstad.”

Songul Mutluer voegt daaraan toe in een mail aan De Orkaan: “Echter voelen we op dit moment niet zo veel voor voor de nulplus-variant met het viaduct.”

Tegen doortrekken en tegen nulplus-viaduct

 • De SP is tegen de aanleg van de A8-A9 met uitzondering van het nul-plus alternatief. De verbindingsweg A8-A9 is een aantasting van de groene open ruimte, het boerenland, het cultureel erfgoed de Stelling van Amsterdam en het historische landschap met het Oer-IJ. (foto van SP’er Evert Hartog)

De invulling met viaduct is echter geen optie volgens de SP die gister (9/2) op haar website schreef:

Als het aan SP Noord-Holland en Zaanse SP-gemeenteraadsfractie ligt komt er helemaal geen nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9. De provincie onderzoekt daarvoor drie alternatieve routes. Eén daarvan – de ‘nul-plus’ variant – had eerst nog de steun van de SP. “Waar men eerst sprak over een tunnel of ‘verlaagde’ wegaanleg, duikt nu uiteindelijk een viaduct op. Daar kan geen sprake van zijn.

ROSA gaat niet over één nacht ijs en wacht de verdere ontwikkelingen kritisch af volgens de tekst die begin op 4 februari op hun website werd geplaatst:

“Welke variant het ook wordt, hij zal een enorme impact hebben op de gezondheid van duizenden Zaankanters, op het milieu en de natuur én op het aanzicht van Zaanstad. Er is nog te veel niet onderzocht. Over de kosten is niets bekend, over de effecten op het milieu nog minder.”

Ruud Pauw van ROSA meldt De Orkaan dat “onbeslist” echter niet de juiste positie is:

Dat klopt niet. Wij hebben altijd gestreden tegen doortrekking A8-A9 door de polder en dat blijven we doen. Maar wat er nu bekend is geworden als nulplus-variant is natuurlijk geen alternatief. Daarom zijn we hier iets genuanceerder in dan de andere partijen. In ons verkiezingsprogramma staat ook dat wij tegen doortrekking A8-A9 zijn. Volgens mij is ROSA hierin al jarenlang zonder uitzondering consequent in geweest.

 

* Aanvankelijk meldden we dat de gemeente een “klein deel” zou financieren. Volgens wethouder Verschuren (zie comment) gaat het om € 14m, 7 voor de weg en 7 voor een goede inpassing. Hij noemt dat niet “klein”, is dat klopt natuurlijk. In vergelijking met de totale kosten is dat bescheiden (de totale kosten zijn overigens nog onbekend) maar het klopt dat het een fiks bedrag is. Ook schreef Verschuren dat de kosten vooral door de Vervoersregio (vroeger Stadsregio Amsterdam) en de provincie gedragen worden, en niet door het Rijk. Kamerlid Barbara Visser (VVD, voormalig wethouder Zaanstad) pleitte vorig jaar om een deel van de extra miljarden die het kabinet in de infrastructuur wil investeren een deel voor de A8-A9 verbinding te reserveren om dat vlot te trekken. Daar kwam onze inschatting vandaan, maar daar is inderdaad geen toezegging van binnen.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Boon

  Waarom plaats men dit nu niet in een wat breder, ja veel duurder, perspectief. Laat die hele A8 nu eens onder het maaiveld verdwijnen . Het liefst vanaf Kogerveld maar als het niet anders kan dan van over het spoor. Ruimte voor woningbouw en een betere inpassing in de stad. Je ruimt de brug over de Zaan op en verbetert de woonomgeving. Je hebt zeker 3 tunnels nodig maar verder een open bak die minder opvalt in het landschap.
  Of men moet zorgen dat al die verplaatsingen over de A8/A9 niet meer nodig zijn door werkgelegenheid boven de Zaanstreek te organiseren.

 • Henk Kroes

  Redactie,
  Het Rijk betaald geen stuiver aan deze weg omdat ze hem niet zien zitten. De provincie wil hoe dan ook deze weg die geen oplossing is voor de verkeersstromen. Welke oplossing ook gekozen wordt de bewoners van Heemskerk, Assendelft, Krommenie, Koog aan de Zaan en Zaandam zullen er veel last van ondervinden.

 • Addy Verschuren

  Besten,

  Het is niet correct dat het Rijk een grote financier is. Het Rijk (tot nu toe) draagt niet bij aan de kosten. De vervoer regio ( vroeger SRA) en de provincie dragen het meeste bij. Ook zou ik het Zaanse deel (14 mio, 7 voor de weg en 7 voor een goede inpassing) niet klein willen noemen.

 • Boon

  Het gaat dus niet meer om dat burgers overmatig last hebben van verkeer ,dat alleen maar toeneemt. Maar om de bijzaak wie betaalt.
  Ga nu eens bij elkaar zitten en maak een plan waarbij alle omwonenden zo weinig mogelijk overlast gaan krijgen. Niet de ene alles en de anderen niets . En ja niet iedereen kan tevreden gesteld worden maar grote pijnpunten kunnen in een plan weggemasseerd worden.

 • Mark

  Tja, a8-a9. Bedacht in een tijd dat werelderfgoed niets betekende, een open polderlandschap niemand iets deed, een file het 8-uur journaal haalde en er ook nog niet een enorme woonwijk in de polder was aangelegd.

  Inmiddels zouden we beter moeten weten dan een weg op die manier aan te leggen in zo’n omgeving. Zie ook badhoevedorp. Het idee van een viaduct is dan ook niets anders dan een doorzichtige poging de andere alternatieven aantrekkelijk te laten zijn. Hopen dat het verzet zich richt tegen de idiote variant ipv tegen de weg op zich.

  Want het zal gerust nodig zijn, een betere verbinding tussen a8 en a9. Maar in de huidige situatie is er al niet genoeg geld om die weg fatsoenlijk (dus minimaal volledig verdiept over de hele route) aan te leggen. Laat staan om de andere knooppunten in de a8 aan te pakken wat nodig zijn om de doorstroming op gang te houden (zoals de brug over de Zaan). En is er al nagedacht over hoe je vanuit Zaandijk of Koog op de a8 richting a9 gaat komen? Of andersom van de a8 eraf kan? Of mogen die mensen via Krommenie en Saendelft in de file aansluiten? Of door Zaandam?

 • Hans

  De verweiding van koeien, de golfbaan en het open polderlandschap kunnen nooit een reden zijn om een snelweg door (want dat is het feitelijk, en niet langs!) Krommenie/Saendelft/Assendelft aan te leggen. De lichamelijke en geestelijke gezondheid van de ettelijke honderden zo niet duizenden die direct en binnen schootsafstand van die weg wonen, werken en naar school gaan(!) opofferen aan bovenstaande argumenten gaat er bij niet in, nog los van de rampzalige gevolgen door de aansluiting op de N246. Filevorming over over de hele lengte van de 0+ variant is verre van denkbeeldig. De uitstoot, het lawaai, de druk op de hele omgeving, de zorg van vele bewoners om daling van OG waarden, het is gewoon veel teveel om dat midden in een steeds dichter bebouwde agglomeratie te dumpen. Om de direct merkbare milieugevolgen bij een warme zuidwestenwind maak ook ik me als longpatiënt ernstig zorgen. De golfbaan variant is voor de bewoners van de Broekerpolder om min of meer dezelfde redenen doel van protest.
  De fatsoenlijke oplossing zou zijn de Heemskerk variant, betunnelen en buiten Assendelft met open tunnelbakken aan de gang te gaan. Raakt het landschap niet ‘ontwricht’ wordt het lawaai ingedamd in een gebied met mss nog geen procent van het aantal bewoners in het gebied rond de 0+ variant en komt uitstoot iig aanzienlijk verdund aanwaaien bij omwonenden. En kan de boer gewoon z’n koeien buiten laten lopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *