Vragen DZ over parkeergarage Dekamarkt Wormerveer

Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad vindt het vreemd dat de stukken die NH Nieuws van Zaanstad heeft gekregen over de ingestorte parkeergarage niet door het college aan de gemeenteraad zijn verstrekt.

Ook wil ze graag weten hoe vaak de afdeling Bouw -en Woningtoezicht van Zaanstad ‘ingegrepen’ heeft dan wel maatregelen genomen genomen tijdens de bouw van de parkeergarage.

Rot telde in het filmpje van NH Nieuws minstens vijf incidenten in 2010 en 2011 waarbij geen controle kon worden gedaan omdat gegevens ontbraken, delen al gebouwd waren zonder goedgekeurde constructietekeningen en berekeningen, gegevens voor wapening niet bekend waren en ‘constructieve gegevens’ niet op de bouwplaats waren…

De DZ-fractievoorzitter wil ook graag weten waarom de toenmalige gemeenteraad van Zaanstad niet geïnformeerd is over de problemen die Zaanstad ondervond.

Ook wordt gevraagd naar de exacte reden van de bouwstop in juni 2010.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *