Vragen/klagen

Wie een vraag, opmerking, tip, suggestie, klacht of aanvulling heeft, kan altijd bij ons terecht. Dat kan over de inhoud van artikelen of video’s gaan, over de kwaliteit van de teksten, er kunnen vragen over de foto’s zijn of over het redactionele beleid.

Het handigste en snelste is een mail te sturen naar info@deorkaan.nl. Daar krijg je altijd snel antwoord op. Met aanvullingen, suggesties en tips zijn we altijd blij.

Klachten

Maar het kan natuurlijk ook dat je een klacht hebt over de inhoud, het beleid of de medewerkers van De Orkaan. Ook die kunnen naar info@deorkaan.nl en ook daar krijg je van de redactie snel antwoord op. We geven de voorkeur aan mail omdat dan op schrift staat wat het precieze probleem is.

We proberen dat snel op te lossen (altijd binnen een week) en als dat tot tevredenheid gebeurt, gaan we ervan uit dat de klacht is afgehandeld. We registreren dit soort klachten wel om te kijken of er bepaalde patronen in te herkennen zijn zodat we daarvan kunnen leren. Vermeld daarom duidelijk je contactgegevens bij je klacht (adres, telefoonnummer). Anoniem klagen is niet mogelijk.

Maar wat als je niet tevreden bent met de afhandeling? Dan is de procedure als volgt: je antwoordt op onze mail met de afhandeling en schrijft dat je niet tevreden bent en legt uit waarom. Die klacht wordt dan in het bestuur van De Orkaan besproken. We moeten daar wel bij zeggen dat het bestuur formeel geen invloed kan uitoefenen op het redactionele beleid. Zij kunnen dus niet beslissen dat een artikel aangepast of verwijderd wordt. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de redactie. Maar het wordt wel besproken samen met de redactie en het is heel goed mogelijk dat daar wel een oplossing komt die voor iedereen acceptabel is. Het bestuur vergadert eens per maand dus de afhandeling kan soms even duren. Maar daarna krijg je meteen bericht. Ook deze afhandeling wordt door ons intern geregistreerd.

Raad voor de Journalistiek

Wat als je dan nog niet tevreden bent?

Dan staan er in principe twee wegen open. De eerste is een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek. Dat is gratis. De Raad eist overigens wel dat je eerst bij het medium zelf hebt geklaagd, maar als je bovenstaande procedure hebt gevolgd is dat in orde. Vooral omdat wij de klacht en de afhandeling registreren en dat ook kunnen melden bij de Raad. De Orkaan is via de NLPO aangesloten bij de Raad.

De tweede optie is een procedure bij de rechtbank te starten (daar zullen ze overigens ook informeren of je wel bij het medium zelf en de Raad voor de Journalistiek hebt geklaagd). Hoe de gang naar de rechtbank verloopt moet je zelf bepalen, dat hangt sterk af van het soort van klacht.

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!