VVD kiest voor POV in college, ROSA valt af

Van de zeven partijen die genomineerd waren voor het nieuwe college van Zaanstad zijn er nog zes over. VVD-fractievoorzitter Gerard Ram heeft aangegeven liever met de POV in zee te gaan dan met ROSA.

ROSA stelde dat de partij “enorm teleurgesteld” is door de beslissing van de VVD en dat ze nog steeds vindt dat ze een “serieuze kandidaat zijn voor het college”.

De ‘gedroomde’ coalitie bestaat nu uit VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks en POV (22 zetels).


UPDATE: GroenLinks slaat uitnodiging af, onderhandelingen terug bij af.


Waar is het op stuk gelopen? Op de ROSA-website stelt de partij dat ze “geen hindernissen opgeworpen hebben behalve de punten Cultuurcluster en doortrekking A8-A9.” Bij het Cultuurcluster wil ROSA net als de POV de uitslag van het referendum respecteren.

“Over het punt doortrekking A8-A9 wensen wij net als GroenLinks een vrije keuze. Over alle andere onderwerpen, maar dan ook letterlijk echt alles, willen wij compromissen sluiten en daar zullen we ons ook aan houden.”

De beslissing over de doortrekking A8-A9 ligt overigens bij de Provincie en die zit klem omdat de UNESCO doorsnijding van de Stelling van Amsterdam afkeurt. Als dat toch gebeurt, raakt de Stelling haar status als Werelderfgoed kwijt en dat wil de Provincie tot elke prijs voorkomen. Dat hier snel een oplossing voor komt, lijkt uitgesloten.

Cultuurcluster

Het Cultuurcluster is lastiger, ROSA is net als de POV tegen zo’n cluster maar heeft zich in de afgelopen periode wel tot voornaamste tegenstander gepromoveerd door Kultuurklutsers Jan de Bruin en Peter Goldstein op de lijst te zetten en over het onderwerp de publiciteit te blijven zoeken. De POV is meer ‘low profile’ maar dat neemt niet weg dat de standpunten van beide partijen overeenkomen:

“Spreiding van Cultuur, dus niet in een cultuurcluster” staat er in het POV-programma, en:

“Het huidige college van D66, VVD, PvdA, CDA, Christen Unie en ZOG heeft met haar raadsleden besloten om in Zaandam een cultuurcluster te bouwen. De bouwkosten zullen zo rond de 43 miljoen euro gaan bedragen, met een jaarlijks exploitatietekort van miljoenen euro’s. Ook GroenLinks stemde in met dit besluit. De culturele instellingen, die nu nog door Zaanstad verspreid zijn, worden gedwongen hierin deel te nemen.

De Partij voor Ouderen en Veiligheid heeft tegen de bouw van Cultuurcluster gestemd. Wij zijn niet tegen samenwerking door verschillende culturele instellingen, maar zijn van mening dat dit niet gedwongen moet. Bovendien zijn wij van mening dat je cultuur moet verspreiden door en beleven over de hele stad en niet op één plaats moet clusteren.”

ROSA ziet kunst en cultuur volgens hun programma als motor en gangmaker van de stad:

“Daarin past een clustering van culturele voorzieningen bij het station van Zaandam niet. Bovendien zal de verdubbeling van de huisvestingskosten voor de kunstinstellingen die moeten verhuizen op den duur onvermijdelijk leiden tot verdere bezuinigingen en het verdwijnen van culturele voorzieningen in andere delen van Zaanstad.

Liever ziet ROSA een versterking van de culturele structuur rond de Zaan, zodat bijvoorbeeld filmtheater De Fabriek, de Bieb en FluXus Afdeling Muziek gewoon op hun prachtige plek kunnen blijven. Het zodoende uitgespaarde geld kan gebruikt worden om voorzieningen terug te brengen in die delen van Zaanstad waar ze in de crisis zijn weggevallen.”

ROSA-onderhandelaars Natasja Groothuismink en Ruud Pauw willen toch verder praten over de collegevorming:

“Wij horen graag wat wij nog meer moeten inbrengen om een betrouwbaar partner te zijn. Bereid tot compromissen, openstaan voor de mening van anderen, elkaar dingen gunnen: Het is allemaal over tafel gegaan in de gesprekken.

Wij roepen de andere mogelijke collegepartijen op met de VVD in gesprek te gaan en hen te overtuigen van het feit dat het toch echt beter is om voor ROSA te kiezen. Wat ons betreft blijven wij nu en in de toekomst bereid om aan colleges deel te nemen in de volle overtuiging dat ROSA een waardevolle bijdrage kan leveren aan een mooie toekomst voor Zaanstad.”

Deel dit artikel:

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *