Eind vorige maand trof bouwer Heijmans de voorbereidingen voor de hervatting van het werk aan de Wilhelminastraat.

Afgelopen week werd het werk dan ook echt opnieuw begonnen.

Erik Esteie legde de activiteiten langs en op de kade vast en zette de foto op zijn website.

We schreven al vaak over het werk aan de sluis. En dat is niet zo gek, de eerste plannen dateren al van ruim 5 jaar geleden, en in plaats van in 2015 klaar te zijn is er nu een vertraging van ruim 5 jaar opgetreden.

Het werd natuurlijk niet alleen later, het werd ook een beetje duurder….