Weinig Zaanse ziekenhuisopnames en corona-sterfgevallen door omikron

Het besmettingsniveau in de Zaanstreek is de afgelopen week opnieuw gestegen, het ligt nu boven de 1.000 besmettingen per dag.

De ziekenhuisopnames stegen met 10 patiënten in de afgelopen week. Het aantal opnames in januari was 48, in december was dat bijna 70.

In februari zijn tot dusver 2 Zaanse corona-overlijdensgevallen gemeld bij het RIVM, in januari en december waren dat er 5.

Zaanstad blijft in vergelijking met Oostzaan en Wormerland, en zeker in vergelijking met de landelijke cijfers, nog steeds achter qua vaccinaties. Het vaccinatieniveau (2e vaccinatie) is de afgelopen week niet gestegen.


De Zaanse cijfers vertonen hetzelfde patroon als de landelijke. Ook daar steeg het aantal besmettingen tot recordhoogtes. Het aantal ziekenhuisopnames daalt sinds begin dit jaar. Het aantal IC-opnames ligt stabiel rond de 15 per dag (er zijn geen lokale gegevens over IC-opnames). De sterfte daalt sinds half december. Ruim 60 procent van de Nederlanders is geboosterd (bron: corona-dashboard).


Grafiek boven: aantal besmettingen (absolute aantallen) per week in Zaanstad, Wormerland en Oostzaan samen sinds begin van dit jaar: van 1.000 tot ruim 7.000 nu, 5 procent meer ten opzichte van vorige week. De registratie van besmettingen had te maken met storingen, vandaar de plotse daling en scherpe stijging

Grafiek onder: aantal besmettingen per dag (gemiddelde van de afgelopen 7 dagen) sinds 1 oktober van 2021. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld ruim 1.000 Zaankanters per dag positief getest op corona.

De besmettingen (positieve testen) geven slechts een indicatie van het totaal aantal besmettingen omdat iets minder dan de helft van de mensen die klachten heeft zich laat testen.

Onder het aantal besmettingen per maand sinds maart 2020, januari 2022 was een record met bijna 18.000 Zaanse besmettingen. Februari zal daar waarschijnlijk overheen gaan. In totaal zijn er sinds de begin van de pandemie ruim 50.000 positieve tests afgenomen in de Zaanstreek.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames (onder) steeg tot 48 in januari. In februari ligt het nu op 12. In december kwamen 69 Zaankanters met corona in het ziekenhuis. In november was dat 61, in oktober was dat aantal 16. In totaal zijn er sinds de begin van de pandemie 1.077 Zaankanters in het ziekenhuis terecht gekomen met corona.

Overleden

In december overleden 5 Zaankanters aan corona; in november werden 6 Zaanse corona-doden gemeld. In januari overleden 5 streekgenoten aan corona, in februari tot dusver 2.

Sinds maart 2020 overleden 241 streekgenoten aan corona volgens de cijfers van het RIVM. Het aantal sterfgevallen is hoger, o.a. omdat het niet verplicht is de oorzaak door te geven aan de GGD’s (waar het RIVM zich op baseert), het CBS stelt op basis van de cijfers van officiële overlijdensberichten dat het in feite bijna 80 procent hoger is.

Vaccinatie

De vaccinatiegraad in Zaanstad is lager dan in de buurgemeenten en ook lager dan de cijfers in de Veiligheidsregio en in heel Nederland. Oostzaan en Wormerland scoren rond het landelijk gemiddelde. In vergelijking met vorige week steeg het vaccinatieniveau niet.

De vaccinatie is in feite iets hoger, sommige mensen krijgen maar één prik waardoor ze niet in de cijfers zitten, ook zijn niet alle vaccinaties door huisartsen en in verpleeghuizen meegenomen.

Data: RIVM, grafieken: De Orkaan.


ADVERTENTIE

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *