Wel een zebra… maar geen ‘oversteekplaats’?

Sinds oktober 2016 ligt er een regenboogzebrapad op de hoek van de Gedempte Gracht en de Westzijde. Maar is het wel een ‘echte’ officiële oversteekplaats?

In de aankondiging van het stopverbod voor het stukje Gedempte Gracht tussen Damstraat en Westzijde werd ingegaan op de gevaarlijke situatie door het nachtelijk ’taxi-stoppen’, maar ook op het regenboogzebrapad.

De passage in de Staatscourant luidt: “het [is] nog onduidelijk dat de oversteekplaats formeel als VOP aangemerkt kan worden”. Een VOP is een voetgangersoversteekplaats.

Na anderhalf jaar weet de gemeente dus nog niet of het een echte VOP is…

Die discussie is niet geheel nieuw, DZ’s Juliëtte Rot kaartte het al eerder aan tijdens de voorbereidende schermutselingen in de raad, maar volgens Paul Laport was er geen probleem (zo had hij van een ambtenaar begrepen) zolang de strepen maar wit waren. Dat lazen wij destijds ook in de wegenverkleerswet.

Maar waarom dan dit voorbehoud? Moeten auto’s hier eigenlijk wel stoppen voor voetgangers?

Wij hebben het aan de wethouder van Verkeer gevraagd… wordt vervolgd…

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *