In oktober was er een lichte stijging in de Zaanse corona-cijfers zichtbaar. De aantallen besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen namen toe in vergelijking met september. Het ging om een beperkte stijging. De gevreesde najaarsgolf blijft vooralsnog uit.

In de Zaanstreek (180.000 inwoners) werden tot dusver ruim 86.000 positieve testen afgenomen, kwamen meer dan 1.300 streekgenoten in het ziekenhuis terecht en overleden minstens 273 mensen aan corona.

Overleden

De drie corona-golven zijn het best zichtbaar bij de overlijdensgevallen. De eerste golf was kort maar hevig (56 doden) en doofde snel uit zodat de zomer van 2020 relatief ‘normaal’ was. In september 2020 kwam de tweede – en meest dodelijke – golf op, die duurde tot de zomer van 2021. Ondanks dat ziekenhuizen beter op de patiënten waren voorbereid, eiste deze golf ruim 160 doden. De laatste golf, vanaf augustus 2021, kostte aanzienlijk minder levens in de Zaanstreek (49). Tijdens deze golf zorgde ook de vaccinatiegraad (inclusief boosters) voor minder dodelijke corona-gevallen. Het aantal sterfgevallen blijft overigens laag, in mei, juni als juli van dit jaar overleden twee inwoners van Zaanstad aan corona. In augustus ging het om vier sterfgevallen in Zaanstad, in september waren dat er twee. In oktober overleden vier Zaankanters aan corona (drie in Zaanstad, één in Oostzaan).

Sinds maart 2020 overleden 273 streekgenoten aan corona volgens de cijfers van het RIVM. Het aantal sterfgevallen is in feite hoger, o.a. omdat het niet verplicht is de oorzaak door te geven aan de GGD’s (waar het RIVM zich op baseert). Het CBS stelt op basis van de cijfers van officiële overlijdensberichten dat het in feite bijna 80 procent hoger is.

Ziekenhuisopnames

In totaal zijn er sinds de begin van de pandemie 1.309 Zaankanters in het ziekenhuis terecht gekomen met corona. De eerst golf duurde kort, de tweede en derde gingen in elkaar over. Ook hier is te zien dat de tweede golf de hevigste was.

Het aantal ziekenhuisopnames lijkt licht toe te nemen, na een dieptepunt in mei van dit jaar (10 opnames) was het in juni en juli (23) al ruim tweemaal zo hoog. In augustus nam het af tot 11. In september nam het licht toe met 19 opnames. In oktober ging het om 36 opnames.

Besmettingen

De grafiek van de positieve testen (ruim 86.000 in totaal) laat een heel ander beeld zien. Laag in het begin toen er nauwelijks getest werd en extreem hoog tijdens de laatste golf. Hier nemen ook de positieve testen weer toe in juni en juli, in augustus en september neemt het weer af, maar in oktober neemt het weer licht toe.

De besmettingen (positieve testen) geven slechts een indicatie van het totaal aantal besmettingen omdat minder dan de helft van de mensen die klachten heeft zich laat testen. In 2022 wordt er vooral gebruik gemaakt van thuistesten, en die zitten niet in de cijfers.

In Zaanstad is het vaccinatieniveau het laagst.

Door Piet Bakker. Data: RIVM; grafieken: De Orkaan. Foto (De Orkaan): nieuwe vaccinatielocatie aan de Industrieweg in Assendelft.