Het werd nogal stellig gebracht door verslaggever Rob Swart van het Dagblad Zaanstreek: “Ambtenaar werd beter van lek” – let op die aanhalingstekens, dat suggereert dat het een citaat is, maar dat citaat is nergens in het artikel te vinden, het komt gewoon uit het brein van de verslaggever.

Het nieuws betrof het ‘gerucht’ dat de ambtenaren die wisten van de wijzigingen van het erfpacht-afkoop-systeem zelf snel nog even volgens de “oude” regeling de zaak afgekocht zouden hebben, of dat ze collega’s getipt zouden hebben.

Dat is een ernstige beschuldiging, als het waar is, valt het onder “niet-integer” handelen: “Misbruik en manipulatie van informatie: (…) het lekken van informatie; het naar buiten brengen van vertrouwelijke informatie” (Richtlijn gemeente Amsterdam). Ontslag op staande voet zou een passende straf zijn.

Screen Shot 2015-01-16 at 08.29.07Maar is het waar? En is het nieuw? Want zoals de verslaggever zo ronkend opschrijft: “het gerucht gonst al jaren door het Stadhuis en voor het eerst werd het gisteravond hardop gezegd.”

Dat hardop zeggen zou dan door D66-raadslid Jan de Vries moeten zijn gebeurd.

De dag erop Twitterde VVD’er Gerard Ram:

Dus: is het waar en is het nieuw? Welnu, het is niet waar, en niet nieuw.

Al in juni 2014 schreef De Orkaan naar aanleiding van een rapport van de Rekenkamer Amsterdam-Zaanstad over de zaak “Rekenkamer tikt Zaanstad op de vingers: nieuwe afkoopregeling erfpacht in 2007 stiekem ingevoerd“. Het is dus niet alleen hardop gezegd, het is ook uitgebreid onderzocht.

Dit is de passage uit het artikel van 7 maanden geleden uit De Orkaan:

Het gerucht dat ambtenaren op de hoogte waren van de verandering kan de Rekenkamer niet bevestigen. 25 mensen hebben in 2007 nog de erfpacht volgens de oude regeling afgekocht, maar die hadden al voor 25 januari van dat jaar (toen de oude regeling eindigde) een offerte aangevraagd, de gemeente moest die goedkeuren.

Bij die 25 zaten geen ambtenaren van de gemeente Zaanstad. De Rekenkamer heeft niet onderzocht of er familieleden of buren van gemeenteambtenaren bijzaten.

En dit is de link naar het rapport van de Relenkamer (pdf), een rapport dat alle raadsleden dus al in hebben kunnen zien. Ook Jan de Vries. Lees: “geen ambtenaren van de gemeente Zaanstad“. Als raadsleden weten dat er wel familieleden of buren tussen zaten, hadden ze dat toen moeten aangeven. Maar hoe dan ook: bij de 25 mensen die volgens de oude regeling de erfpacht afkochten zaten geen ambtenaren volgens de Rekenkamer.

 

erfpacht gerucht