Westerkoog gaat demonstreren

Alles staat in de steigers om busbrug de Binding tussen Westerkoog en Westerwatering 24 per dag open te stellen. Lang niet alle bewoners van Westerkoog zijn het daarmee eens.

Een groep van ongeveer 50 bewoners zal vanavond demonstreren bij het Stadhuis van Zaanstad en vervolgens een een petitie aanbieden aan burgemeester Jan Hamming.

Het aanbieden gebeurt na de raadsvergadering, volgens de agenda is de aanbieding om 19.30 uur.

De 50 geplande demonstranten zeggen een veel grotere groep, van zo’n 400 sympathisanten van de stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog, te vertegenwoordigen. Het doel wordt kort en bondig als volgt omschreven:

“Deze demonstratie is nodig om te voorkomen dat de wijk Westerkoog het verkeerskundig afvoerputje wordt van Zaanstad waardoor die fraaie wijk compleet wordt vernaggeld.”

Westerkoog is volgens de actievoerders een fraaie wijk met een goede ontsluiting naar het noorden en zuiden en met een rondweg die toegang biedt op de vele woonerven.

Zaanstad heeft volgens de boze Westerkogers verzuimd te zorgen voor een adequate verkeersontsluiting van Westerwatering, maar ze willen niet dat Westerkoog opdraait voor die vergissing:

“Door allerlei slinkse procedures in bestemmingsplannen is nu een situatie ontstaan dat de busbrug voor de meeste tijden is opengesteld voor al het verkeer en dat het indertijd bedachte tracé inmiddels voor een deel is bebouwd met zorgwoningen. Zaanstad is van plan nu de eerder genoemde rondweg te gebruiken voor een ontsluiting van Westerwatering en tegelijk deze te gebruiken voor een noord zuid verbinding in het Westen van Zaanstad. Hiervoor sneuvelen bomen, de weg moet worden verbreed en de verkeerintensiviteit neemt ongehoorde proporties aan.

Wij van de Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog hebben natuurlijk oog voor verkeersontsluitingsproblematiek van onze buurwijk, maar strijden ook voor het behoud van Westerkoog zoals die ooit is ontworpen. Dat is meermaals aan de gemeente kenbaar gemaakt maar helaas tot nu toe niet voldoende serieus genomen. Vaak werd in de politiek gedacht dat het maar een paar mensen zijn die het oneens waren met de gemeentelijke plannen, maar op 30 januari willen wij absoluut duidelijk maken dat wij allen in de wijk het oneens zijn met die plannen.

Dit schreven wij de afgelopen jaren over de busbrug.

Ontwerp_Herinrichting_Rondweg_Westerkoog 2

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Piet Davon

  De bewoners van beide wijken hebben natuurlijk volkomen gelijk. Alleen heeft de gemeente verzuimd om met een duurzame oplossing te komen. Persoonlijk vind ik het beschamend dat de gemeente in al die jaren met geen enkel alternatief is gekomen voor de ontsluiting van de Westerwatering. Als je al 20 jaar bezig met het openen van de busbrug via de rondweg en dit is heel moeizaam en lukt eigenlijk niet, wanneer komt dan het moment om te bedenken dat dit wellicht niet zo’n goed plan is en ga je nadenken over een alternatief. Volgens mij hebben de bewoners van Westerkoog recht om veilig, schoon en lekker wonen en leven in de buurt. En de bewoners van de Westerwatering recht op een snelle ontsluiting richting de A8. Nu er ook nog eens veel bebouwing gepland staat is het openen zo wie zo iets voor de korte termijn. Binnen 10 jaar wordt het te druk op de rondweg en zal zo wie zo een alternatief gereed moeten zijn. Steek daar dan het geld en tijd in. Daarbij gaat hier over het openen van 20 uur per week extra en dat mag miljoenen kosten en is ook nog eens voor de korte termijn. Grootste deel van de tijd is de brug al open. Zoals de plannen nu zijn, zullen er ook weer nieuwe onderzoeken gedaan moeten worden omdat bij de rapporten zoals de milieu effect rapportage uitgegaan is van 30 km/u maar er nu blijkbaar toch gekozen wordt voor 50 km/u.

 • Agnes Nobel

  Piet: je hebt de situatie uitstekend verwoord, bedankt. De situatie is voor de bewoners van zowel Westerwatering als Westerkoog te triest voor woorden.

  De petitie wordt overigens rond 19:30 uur aangeboden.

 • Bert Versteeg

  Piet heeft inderdaad gelijk alleen duurt deze soap al 30 jaar.
  De oorzaak is de kortzichtigheid van de gemeentelijk plannenmakers in de jaren `70.
  De gemeente heeft toen verzuimd een lange termijn visie te maken want hoe achterlijk kan het zijn dat je eerst een wijk ten westen van het spoor in Koog aan de Zaan bouwt en vervolgens bedenkt dat er ten westen van het spoor in Zaandam ook een wijk gebouwd moet worden. In een normale situatie worden als eerste de wegen in een plan ingetekend en vervolgens gebouwd en daarna worden de woningen gebouwd.
  Zaanstad had in de jaren `70 en `80 nog alle kansen om op diverse plaatsen ontsluitingen te maken richting de Provinciale Weg.
  De enige mogelijkheid om nu nog een goede ontsluiting te maken naar de Provinciale weg is bij de bocht in de Houtveldweg bij de hoogspaaningsmasten.

  • hans van loo

   De enige mogelijkheid om nu nog een goede ontsluiting te maken naar de Provinciale weg is bij de bocht in de Houtveldweg bij de hoogspaaningsmasten.

   Zinnig idee,maar dat zal dan wel een tunnel moeten worden.

 • Jonathan Romans

  Waarom stelt de gemeente geen ontheffingssysteem voor bewoners van de wijken ten westen van het spoor in? De bewoners van deze wijken kunnen hierdoor gebruik maken van een betere ontsluiting van hun wijk, terwijl sluipverkeer (gedurende de spits?) wordt geweerd. De technische faciliteiten zijn hiervoor al jaren beschikbaar en niet duur (goedkoper dan nog jaren procederen). Voor de gemeente is de administratieve last niet groter dan die van een verkeersvergunning.

  Gemeente, durf naar innovatieve oplossingen te kijken! Daarmee kom je iedereen een beetje tegemoet en hoeft de Rondweg met al zijn mooie bomen (hoezo klimaatbeleid??) niet zo rigoreus op de schop.

 • D.M. van t Ent

  De oplossing brug slopen hoeft de groep niet te protesteren iedereen omrijden ook fietsers tevens tunnel station afsluiten fietsers

 • Piet Davon

  Mevrouw of heer van ’t Ent. Hier spreekt enige frustratie uit. Maar ook hier richt je je weer op de verkeerde. Niet de bewoners, maar de gemeente is het probleem. Bij goed uitgevoerd plan door de gemeente voor doorgaand verkeer richting het noorden onder, langs, over of om (whatever) de wijk Westerkoog heen was de brug al twintig jaar open. Het probleem is tientallen jaren tunnelvisie in plaats van te zoeken naar een echte oplossing. De discussie wordt steeds verkeerd gevoerd. Volgens mij gaat het over de ontsluiting van de Wijk de Westerwatering richting het Noorden voor doorgaand verkeer. Het is niet omdat er toevallig iemand ooit bedacht heeft om BUSbrug te bouwen dat dit nu de beste en/of de enige oplossing is. En waar gaat het nu helemaal over, 4 uurtjes per dag kun je niet over de brug. Dit om o.a. kinderen veilig over te laten steken. Je kunt nu eenmaal geen doorgaande weg (van een snel groeiende wijk) dwars door een woonwijk plannen met huizen op 1 tot 2 meter afstand. Zou je zelf ook niet willen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *