Westzijde 173-179, (23 ‘nieuwe’ monumenten #2)

Sinds 19 februari is Zaanstad 23 gemeentelijke monumenten rijker: arbeiderswoningen, houten huizen, een kerk, een Vermaning, een begraafplaats, een villa, fabrieken, een scholen, een pastorie, een weeshuis, een boerderij en een voormalige burgemeesterswoning.

De Orkaan fietst ze in deze weken allemaal langs, zet ze op de foto en plaatst de toelichting van de gemeente erbij over het hoe en waarom van de monumentale status.

Vandaag: Westzijde 173-179, Zaandam

De rij houten arbeiderswoningen aan het Westzijde 173-179 is een voorbeeld van sobere houtbouw in de Zaanstreek. De woningen herinneren aan de bloeiende industrie in de Zaanstreek en aan de tijd dat een groot deel van de bevolking in dit soort kleine huisjes woonde. Vanwege de relatie tot de lokale bouwtraditie en de lokale industriële geschiedenis zijn de woningen van hoge cultuurhistorische waarde. Kleinere en sobere houten arbeiderswoningen zijn zeldzaam, omdat ze minder goed behouden gebleven zijn dan de rijke en riante houten huizen die in een veel eerder stadium al als monument aangewezen werden.

Stadsherstel

De panden zijn behoorlijk verwaarloosd, drie van de vier zijn helemaal dichtgetimmerd. Ze werden aan het eind van de 19e eeuw gebouwd.

Stadsherstel heeft de panden aangekocht om deze restaureren en voor bewoning geschikt te maken. Plannen:

“De vier huisjes worden voorzien van een nieuwe betonnen fundering op trillingvrij ingebrachte palen. Het gehele rijtje wordt ca. 285 mm opgevijzeld. De aangetaste houtconstructie zoals stijlen, balken, muurplaten etc. worden hersteld.

De voorgevels blijven behouden als bestaand en wordengerestaureerd met houten delen die uit de deels te slopen achtergevel komen. In gevelopeningen wordt weer eenheid gebracht. De ramen worden in de bovendorpels voorzien van ventilatieroosters en licht uitgefreesd ten behoeve van 9 mm geïsoleerd monumentenglas.

De achtergevels worden grotendeels gesloopt, dit worden binnenwanden, uitkomende houten delen worden hergebruikt”

Bekijk hier de hele lijst of zoek ze hieronder op de kaart.

Deel dit artikel:

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *