Woontoren Hembrug, wethouder Breunesse: raad beslist over bouwhoogte

Het bouwen van 1.100 woningen op het Hembrugterrein wordt in tweeën geknipt. Zaanstad maakt eerst een bestemmingsplan voor het noordelijke stuk waar tweede derde van de woningen moet komen. Daar zou ook een woontoren van 45 meter kunnen komen.

Een vorig plan werd vernietigd door de Raad van State na onder meer bezwaren van het Havenbedrijf Amsterdam. Door eerst het stuk dat het verst weg ligt van de Amsterdamse haven te ontwikkelen, hoopt Zaanstad bezwaren te voorkomen.

De Orkaan sprak met wethouder Wessel Breunesse (GroenLinks) over de ontwikkelingen op het terrein. Zaanstad wil eerst buiten de milieucontouren van het Havenbedrijf bouwen, de gemeente is al meer dan een jaar in overleg met het Havenbedrijf om het plan in goede banen te leiden. Wethouder Breunesse:

“we hebben twee bestemmingsplannen om niet de ontwikkeling op het noordelijke deel te laten frustreren door de uitkomst op het zuidelijk gedeelte.”

Max. 45 meter

In dat noordelijk stuk wordt tussen de 15 en 20 meter hoog gebouwd, met “enkele gebouwen tot een maximum van 30 meter” aldus het voorstel van Zaanstad. Op één plek (in het noordwesten – tegenover Boer Geert) zou een woontoren van maximaal 45 meter kunnen komen. Zaanstad wil dat eerst laten onderzoeken omdat die hoogte in strijd is met eerdere afspraken over de bouwhoogte (maximaal 30 meter). Breunesse:

“over die hoogte gaan wij nu geen besluit nemen, ook omdat het een afwijking is van eerdere kaders. We willen voor één locatie, in de noordwestelijke hoek van het terrein, laten onderzoeken of het daar zou kunnen, maar ook of het nodig is en dan ook de effecten goed meenemen: bezonning, schaduw. En als het er komt, kan het maar op één plek: de noordwestelijke hoek.

We vragen aan de raad om die 45 meter te laten onderzoeken, we willen ook weten welke effecten het op de omgeving heeft. Uiteindelijk beslist de raad over het bestemmingsplan waarin die bouwhoogte is vastgelegd. Het is het mandaat van de raad.”

Dat de bouwhoogte tussen de 15 en 20 meter is voor een deel van de bouw en er tot 30 meter (en misschien 45 meter) mag worden gebouwd, betekent dat op andere plekken minder hoog wordt gebouwd, Breunesse:

“Het moet gemiddeld altijd op die 12 tot 15 uitkomen, dat betekent dat wanneer je de hoogte in gaat, dat altijd gecompenseerd moet worden op plekken waar je lager blijft.”

Privacy

Omwonenden die bezwaar maakten, zijn wel degelijk tegemoet gekomen in de nieuwe plannen volgens de wethouder:

“We hebben het beperkt tot één locatie, zo ver mogelijk van de bestaande woningen, het is nog een onderzoek, we laten wel degelijk zien dat we de bezwaren van de bewoners serieus nemen. We respecteren de privacy van de bewoners in hun achtertuin door de groenzone te behouden en we zijn gevoelig voor de argumenten over de hoogbouw, dat is geen gelopen race: de raad besluit.”

Zaanstad wil bij elk nieuwbouwplan dat er 30 procent sociale bouw is, op het Hembrugterrein is dat 20 procent, Breunesse:

“die 30 procent geldt alleen voor nieuwe ontwikkelplannen, de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar dateert al van voor het coalitieakkoord.”

Onder: impressies van hoogbouw uit de vorige versie van het plan van Hembrug BV. Alleen uit het aantal verdiepingen was af te leiden wat de plannen waren: 15, 10 en 7 verdiepingen, wat in de praktijk neerkomt op 45, 30 en 21 meter.

Onder de kaart uit de vorige versie van het plan van Hembrug BV: de sterren geven de mogelijke plekken voor ‘hoogte-accenten’ aan, opties voor woontorens zijn de vijf paarse percelen met een ster aan de rand van het bos.

De Orkaan schreef al eerder over de Hembrugplannen die onder meer omstreden zijn vanwege de hoogte van sommige onderdelen. Later reageerde Saskia Jacobs die aan de Havenstraat woont op de plannen. Sabine Renders, projectdirecteur van Hembrug Zaandam B.V. reageerde op de berichtgeving van De Orkaan en de opinie van Saskia Jacobs. Volgende week is er een digitale ’tafel’ over de plannen.

Het interview deden we digitaal via Starleaf, we maakten een paar screenshots en bewerkten er eentje tot een zwart-witte (boven), maar de wethouder hebben we ook in kleur.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *