Wethouder Verschuren door het stof bij Zaanbrug-discussie

Dat de Zaanbrug twee keer zo duur wordt als geraamd, was de raad van Zaanstad koud op het dak gevallen. Het nieuws werd bekend via de gemeente Wormerland en niet via Zaanstad.

Wethouder Addy Verschuren (CDA, verkeer) wist al voor het zomerreces dat de kosten fors waren gestegen maar had die informatie niet met de raad gedeeld, iets waar hij spijt van had: “het ware beter geweest als ik het eerder had gedaan”.

Volgens Verschuren had hij gewacht omdat het onduidelijk was wie wat ging betalen. Zaanstad draait op voor € 1,3 miljoen van de extra € 3,4. Totaal komen de kosten nu op € 6,5 miljoen. Wormerland en de Provincie betalen ook mee.

Er waren volgens Verschuren allerlei redenen voor de overschrijding: de eerste begroting was maar een ‘raming’, er moest een ander bewegingsmechanisme worden gebruikt, er wordt gebaggerd, het is een “stukje indexering” en er moeten “extra verkeersmaatregelen” worden genomen. Over de communicatie trok Verschuren nogmaals het boetekleed aan:

“Ik vind het heel vervelend dat ik niet eerder heb medegedeeld dat de kosten zijn opgelopen.”


AANVULLING 9 oktober 2017. De gemeente Zaanstad stuurde ons de volgende aanvulling:

Op basis van een schetsontwerp is in 2009 is een raming gemaakt van € 19,3 miljoen (zonder tijdelijke verkeersmaatregelen). Op basis van een Voorontwerp is in 2017 is een raming gemaakt van € 22,7 miljoen (inclusief tijdelijke maatregelen en een aantal faciliteiten / werkzaamheden rondom de brug die in de scope zijn opgenomen, zoals de wachtplaatsen en het baggeren van de Zaan rond de Zaanbrug). Het wordt dus € 3,4 miljoen duurder.

Zaanstad draagt € 5,25 miljoen bij (vastgesteld in 2010) en de nu aangevraagde € 1,3 miljoen (inclusief indexering van ca. € 350.000). Totaal kost het de gemeente € 6,55 miljoen (€ 5,25 miljoen plus € 1,3 miljoen).


Harrie van der Laan (POV) en Patrick Zoomermeijer (SP) hadden vragen over de opgelopen kosten, Zoomermeijer kon niet meegaan met Verschurens suggestie om het in de begrotingsbehandeling mee te nemen. Hij pleitte voor een aparte behandeling volgende week in de raad, een suggestie die veel weerklank kreeg. Verschuren zal zich daar nogmaals moeten verantwoorden.

De wethouder beloofde de ‘geheime’ informatie naar de raad te sturen. Op die toezegging werd schamper gereageerd, raadsleden hadden vrijwel alle informatie al bij de gemeente Wormerland en de provincie gevonden.

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *