‘Het is gewoon misdadig!’ klonk het tot tweemaal toe hard door de zaal.

Het kwam van een oudere aanwezige bij de vergadering van het Wijkoverleg Assendelft van 15 januari waar ik uitleg gaf over het werk van de Saense Onderwonenden Schiphol, de SOS.

Door Winnie de Wit

‘Dat mag u zeggen!’, was tot twee keer toe mijn antwoord. Want ja, of die enorme toevloed van het vliegverkeer in onze regio zo netjes en volgens democratische regels tot stand is gekomen, dat weet ik zo net nog niet. Kijkend naar de soap die zich op dit moment voltrekt rondom Lelystad Airport – inzake het weg-rekenen van de stikstofuitstoot en het verkeerd informeren van de Tweede Kamer door minister Cora van Nieuwenhuizen hierover –  kun je daar zo je bedenkingen bij hebben.

Dat wij als ernstig door de luchtvaart geplaagde burgers niet goed genoeg gehoord worden is één ding, maar de Tweede Kamer voorliegen is natuurlijk echt een doodzonde. Daarbij hebben Kamerleden die zich met de luchtvaart bezighouden nog een ander groot probleem: de minister heeft een batterij aan ambtenaren die haar ondersteunt, maar als Kamerlid ontbreekt die ondersteuning. En kan besluitvorming op deze basis dan nog wel als een eerlijk democratisch proces gezien worden?

Verder is het de burger bij luchtvaart gerelateerde kwesties zowat onmogelijk gemaakt om zijn of haar gelijk te halen – o.a. doordat de regering de juridische maatregel AMvB, de Algemene Maatregel van Bestuur daarop van toepassing heeft verklaard. Schiphol wordt al heel lang door deze maatregel beschermd en sinds 2015 geldt deze AMvB ook voor Eindhoven, Rotterdam en Maastricht.

Bekijk je ondertussen het enorme aantal groeperingen dat in de loop der jaren door gedupeerde onderwonenden – of toekomstige benadeelden – is opgericht, dan is dat een enorme lange lijst. En daarin allemaal mensen die in een jarenlange strijd verwikkeld zijn tegen de eigen overheid. Schandalig en zonde van tijd en energie die in dit complexe en ondoorzichtige dossier gestoken moet worden.

Toch hoop ik in dit vroege voorjaar op een nieuw geluid. Ik hoop dat de Kamerleden wakker zijn geschud. Dat ze luisteren naar de argumenten van hun collega’s Suzanne Kröger en Lammert van Raan. Dat het ze is gaan dagen door zo’n vechter als ir. Leon Adegeest – die de ene na de andere onwaarheid omtrent Lelystad Airport boven water weet te krijgen. Of door de actieve SchipholWatchers, die petities starten, nieuwsbrieven, brieven richting Dick Benschop sturen en die een voor burgers te gebruiken meetinstrument hebben laten ontwikkelen. Rond Rotterdam/Den Haag strijdt het echtpaar Richard en Bé Abbenhuis al jaren onvermoeibaar tegen de overlast van het vliegveld Zestienhoven (RTHA). En daar gloort hoop, want daar lijkt – bij gemeentes en provincie Zuid-Holland – een kentering in het denken plaats.

Maar of het groenste kabinet op korte termijn echt oog zal hebben voor de duidelijke boodschap voor krimp – omdat het nu eenmaal te veel, te schadelijk, te vies en te gevaarlijk is – eerst zien en dan geloven.