De Zaanse Onafhankelijke Groepering (Z.O.G.) verdwijnt. De partij krijgt een nieuwe naam met het huidige Z.O.G.-steunfractielid Gerben Eijzinga als nieuwe lijsttrekker.

Hoe de nieuwe partij gaat heten, wil Eijzinga nog niet vertellen, “dat ligt nog bij de notaris, maar volgende week sturen we daar een persbericht over uit.”

Volgens Eijzinga was er na het aangekondigde afscheid van Leny Vissers al duidelijk dat er verandering bij Z.O.G. moest komen, “een frisse wind”. Het bestuur en de leden hebben dat onderschreven en Eijzinga als lijsttrekker van de nieuwe partij naar voren geschoven.

Z.O.G. werd opgericht in 1978 en kwam voort uit een drietal onafhankelijke groeperingen in de toenmalige Wijkraden in Assendelft, Westzaan en Koog-Zaandijk. In 1978 haalde de partij 1 zetel maar groeide naar 11 in 2002. De partij was de grote winnaar van de verkiezingen, wat beloond werd met twee wethouders-posten. Voor het einde van het jaar was het feest voorbij: de partij viel uit elkaar, leden werden geschorst en de wethouders van Z.O.G. traden af. Het was het begin van Aart Molenaars DZ.

Na Rita Visscher (CU) en Sanna Munnikendam (D66), Gerard Ram (VVD), Gerard Slegers (CDA) en Songül Mutluer (PvdA) is nu dus de zesde lijsttrekker bekend.

Registratie

De partijen hebben nog even de tijd. Op 27 december moet de naam geregistreerd zijn, op 5 februari moeten de politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken bij het centraal stembureau inleveren. Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen.

De naamregistratie kan alleen gebeuren door partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten vastgelegd in een notariële akte).

De eenmansfractie van Aart Molenaar (voormalig DZ en voormalig Z.O.G.) zou daar in de problemen kunnen komen. Molenaar kondigde eerder aan het best zonder bestuur te kunnen. Maar dat kan dus niet. Het bestuur staat achter de nieuwe fractie van Juliëtte Rot die daardoor op de website van Zaanstad de aanduiding “Democratisch Zaanstad” mag voeren.

Molenaar mocht zich eerst “Democratisch Zaanstad-Molenaar” noemen maar gaat nu als “Fractie Molenaar” door het leven. Eric Sellmeijer die eerst als lid van “DZ” werd aangemerkt heeft nu ook het achtervoegsel “Democratisch Zaanstad” gekregen.

Foto boven van website Zaanstad.