Zaanbocht: terrassen, 30 km-zone en eind aan parkeren?

De Zaanbocht: een van de mooiste parkeerplaatsen van de Zaanstreek. Waar je terrassen, aanlegsteigers en wandelpromenades zou verwachten, kan je in Wormerveer je auto langs het water parkeren.

Maar niet lang meer… Zaanstad start een “onderzoek naar de parkeersituatie tussen Dubbele Buurt en Noordeinde in Wormerveer” en een “pilot om terrassen langs de Zaan mogelijk te maken.”

Volgens het college is er “vraag van ondernemers om terrassen langs de Zaan te kunnen aanleggen”. Die vraag komt onder meer van Café Sman waarvan de uitbater graag een terras zou willen maar zei weinig medewerking van de gemeente te krijgen.

Meer terrassen

Nu wil het college opties laten onderzoeken “om in 2018 meer terrassen aan de Zaan mogelijk te maken”. Er wordt voorgesteld € 10.000 uit te trekken voor verkeersmaatregelen.

Zaanstad wil via een tijdelijke maatregel tussen 1 april en 1 oktober 2018 de Zaanweg tussen Stationsstraat en Marktstraat inrichten als 30 km zone, ondernemers kunnen een tijdelijke vergunning voor een terras aanvragen en ervaring opdoen met een “veilige oversteekbaarheid”.

1000 woningen

In 2013 was het plan het oostelijke deel van Zaanweg aan weerszijden van vrij liggende fietspaden te voorzien en 40 parkeerplaatsen ter hoogte van de Stationsstraat naar het P+R-terrein aan de Weverstraat te verplaatsen. De plannen voor de nieuwe Zaanbrug gooiden roet in het eten. Voor 2020 kan er niet aan het plan gewerkt worden. Het parkeerterrein wordt verkocht.

Er wordt veel gebouwd in het gebied, o.a. Brokking / Zaans Pijl (150 woningen); Noordeinde (80 woningen en een school); de Gordijnhal aan het Noordeinde (19 woningen); Meneba (600 woningen); gasfabriekterrein; Zuideinde/Celebesstraat (42 woningen); en Mercurius (24 woningen). Samen zo’n 1000 woningen volgens het college:

“er moet met grotere parkeerbehoefte rekening worden gehouden, met name in de omgeving van het winkelgebied tussen Marktstraat en Zaanbrug.”

Parkeeronderzoek

De gemeente wil weten hoe groot de parkeerdruk is en wie de gebruikers van de verschillende locaties zijn. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is “om het parkeren door bijv. NS- reizigers nu al uit te faseren” (in gewone-mensentaal: te stoppen).

Het eind van het parkeren langs de Zaan en bij de brandweerkazerne wordt ook onderzocht:

“Welke alternatieven zijn er voor opvangen parkeerdruk wanneer de parkeerplekken op de locaties aan Zaanweg Oost en het gasfabriekterrein worden opgeheven.”

Voor onderzoek naar parkeeropties wordt € 20.000 uitgetrokken.

Parel aan de Zaan

Over het gebied is de gemeente lyrisch:

“Cultuurhistorisch gezien is de Zaanweg van grote waarde. Dit is te danken aan de monumentale kwaliteit van het ensemble van directeurswoningen, kantoorvilla’s, winkels, pakhuizen, kerken en houten Zaanse woningen aan de westoever van de Zaan in Wormerveer met als tegenhanger de fabrieken en pakhuizen aan de oostoever in Wormer. Door het bochtige traject heeft de toeschouwer steeds een wisselend uitzicht op de lange gevelwand langs de Zaanweg en op de fabriekswand in Wormer. Als onderdeel van één van de historische linten en ‘parel aan de Zaan’ wordt er veel waarde gehecht aan de uitstraling en daarmee aan de inrichting van de openbare ruimte van de Zaanweg- Oost. Verder is de Zaanweg één van de weinige plekken, waar men het water van de Zaan direct kan zien en beleven.”

Als winkelgebied ontwikkelt de Zaanbocht zich nog steeds, banketbakker Buter opent daar een nieuwe vestiging, De Saenkanter vertrekt van de Westzijde maar vergroot de zaak aan de Zaanbocht. Eerder kreeg Huis te Zaanen opnieuw een horeca-bestemming.

Natte droom

Een jaar geleden werd er ook al gedroomd over de Zaanbocht: molen, eenrichtingsverkeer, natte speeltuin, ligbedden, terrasjes en zwembad:

Deel dit artikel:

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *