Zaanbrug € 1,5 miljoen duurder, nu € 13.750.000

De aanbesteding van de nieuwe Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer is ‘opgeschort’ omdat geen bedrijf gevonden kan worden die de brug voor € 12.250.000 wil bouwen.

Dat blijkt uit een (geheime) Raadsinformatiebrief van de gemeente Wormerland. De brief is opgesteld naar aanleiding van vragen van de POV Wormerland over het ‘opschorten’ van de aanbesteding van de Zaanbrug.

Zaanstad, Wormerland en de Provincie Noord-Holland gaan tijdelijke verkeersmaatregelen anders uitvoeren wat een besparing van ruim € 1,5 miljoen oplevert. Met dat bedrag wordt het budget voor de bouw van de Zaanbrug opgehoogd.

In het openbare antwoord wordt niet ingegaan op de feitelijke mislukking van de aanbesteding, alleen op de andere verdeling:

“Binnen het totaalbudget dat gemeenten en provincie overeengekomen zijn, is het budget voor het hoofdcontract verhoogd en het budget voor de tijdelijke verkeersmaatregelen verlaagd.”

In de Raadsinformatiebrief die naar de fracties is gezonden – maar die niet openbaar is gemaakt – wordt uitgelegd hoe de besparing gevonden is en hoe het aanbestedingstraject in de praktijk is verlopen.

De besparing wordt gevonden door het tijdelijk verlagen van de snelheid op de Ned Benedictweg naar 50km per uur (dat vergt minder werk aan de weg) en Connexxion over de tijdelijke Zaanbrug te laten rijden. Die brug is geschikt voor hulpdiensten en dus ook voor mini-bussen. Connexxion zou aanvankelijk een bijdrage voor het omrijden krijgen.

Aanbesteding

In oktober 2018 waren er nog vijf potentiële inschrijvers die de brug wilden bouwen. Begin december haakte een van de inschrijvers af omdat dit bedrijf geen capaciteit had om te werken aan de aanbesteding. De overige inschrijvers zeiden dat € 12.225.000 te weinig was om de brug te bouwen aldus B&W van Wormerland in de niet-openbare brief.

Volgens Wormerland was het noodzakelijk het budget te verhogen: “Wordt het plafondbedrag niet verhoogd dan is het vrijwel zeker dat de aanbesteding mislukt.” De provincie heeft aangegeven niet meer bij te willen dragen.

De alternatieven zijn beperkt. Als het ontwerp ‘versoberd’ wordt, kost dat al snel twee jaar, maar omdat verwacht wordt dat de prijzen zullen stijgen, lijkt dat een zinloze operatie.

De huidige brug is volgens Wormerland niet geschikt om “toekomstige voetgangers- en fietsstromen adequaat te faciliteren”. Bovendien blijft de doorvaartbreedte “een obstakel in de ontwikkeling van het scheepvaartverkeer over de Zaan.”

Groot onderhoud (handhaven huidige brug) zou Wormerland € 3,5 miljoen kosten, nieuwbouw was op € 6,2 miljoen begroot.

Zaanstad

In Zaanstad zal donderdag 18 april door B&W in de raad worden voorgesteld de Raadsinformatiebrief over deze materie ook geheim te houden.

Eerder stelde de POV (die overigens voor renovatie is en niet voor nieuwbouw) al vragen over de nieuwe Zaanbrug naar aanleiding van het niet naar buiten komen van het nieuws over de aanbesteding.

UPDATE 18 april 2019; na het openbaar worden van deze informatie (die abusievelijk door Wormerland op het openbare deel van de website was geplaatst) heeft de partij opnieuw vragen aan B&W van Zaanstad gesteld, met namen over de gevolgen van de openbaarmaking.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Gre luttik

    Ik ben misschien wel een sufferd op bruggengebied, maar kan men misschien beter de brug tweekleppig maken? Het vereist minder verbouwingen. En er komt meer doorvaartruimte. Niet hoger.. Schepen kunnen eenvoudiger manoeuvreren. Wachttijden blijven toch. Maar dan moet je maar niet ergens gaan wonen waar de streek door een veenstroom in tweeën wordt gedeeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *