Zaancampus ziet kosten ‘over het hoofd’, Zaanstad betaalt deel tekort

De Zaancampus aan de Aris van Broekweg wordt € 158.000 duurder dan gepland. Volgens Zaanstad gaat het om “onvoorziene kosten” die “over het hoofd zijn gezien”.

Ontwikkelaar CTBO BV is verantwoordelijk voor de business case maar Zaanstad vindt de bouw van de ZaanCampus zo belangrijk dat ze € 53.000 van de extra kosten voor haar rekening neemt. De rest wordt aan CTBO geleend.

De campus moet een centrum van techniek-onderwijs in de Zaanstreek worden. Het is een gezamenlijk project van Zaanstad, Provincie Noord-Holland, bedrijfsleven, Tetrix, Regio College en OVO Zaanstad. CTBO BV is de uitvoerder en is gelieerd aan techniekopleider Tetrix (nu aan het Jonkerplantsoen). Henk Kemkes is zowel directeur van Tetrix als van CTBO.

Wie iets over het hoofd heeft gezien, wordt niet duidelijk uit de brief die wethouder Krieger aan de raad stuurt:

“De betrokken bestuurders van de gemeente en de initiatiefnemer zijn tot de conclusie gekomen dat het ontstaan van deze situatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is geweest, en dat het dus ook passend is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.”

Die lezing lijkt in strijd met de tekst van het contract tussen Zaanstad en CTBO waarin staat dat initiatiefnemer CTBO verantwoordelijk is voor het haalbaarheidsonderzoek met:

“business case op basis waarvan de financiële haalbaarheid inzichtelijk wordt..”

Damwand

Wethouder Hans Krieger (VVD) laat via zijn woordvoerder weten:

“Bij de ontwikkeling van de Zaancampus is er sprake van tijdsdruk én onzekerheden door afhankelijkheid van derden. Bij een dergelijk complex project is het erg lastig om van te voren exact de juiste business case te maken. CBTO, een ontwikkelaar van MBO-onderwijs, is onze partner in de Zaancampus en het college ziet eventuele risico’s als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Bij de plannen waren drie zaken ‘over het hoofd gezien’: de leges voor de omgevingsvergunning van €97.000, de kosten voor een damwand van € 27.000 en €34.000 vanwege opgelopen vertraging.

Krieger laat weten dat het college de Zaancampus buitengewoon belangrijk vindt omdat het Zaanse bedrijfsleven grote behoefte aan technisch opgeleid personeel heeft terwijl er ook veel Zaanse werkzoekenden zijn zonder technische vaardigheden.

Subsidie

Die € 158.000 wordt gevonden door het verhogen van de lening van de gemeente aan CTBO met €105.000 en de bijdrage van Zaanstad met €53.000 bij te stellen.

De lening van de gemeente aan initiatiefnemer CTBO wordt door die extra €105.000 verhoogd naar € 2 miljoen. Door de €53.000 extra subsidie wordt de subsidie aan CTBO nu €453.000.

Bronnen: Raadsinformatiebrief, contract Zaanstad-CTBO, contact woordvoerder wethouder Hans Krieger, afbeeldingen van Rietvink architecten.

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Linda Schoen

  Degene die deze begroting heeft gemaakt moet ook terug naar school.
  Je leert hier dat je altijd een post mee moet nemen met onvoorzienbare uitgaven.
  (Aantal % van de totale begroting.

 • Jaap Starreveld

  Dit doen ze bewust. Omdat het anders bij voorbaat te duur is laten ze bewust bepaalde onderdelen eruit, omdat het anders niet doorgaat, deze tactiek wordt regelmatig toegepast, ze noemen dit politiek

  • De Orkaan

   ‘Ze’ is in dit geval CTBO BV en politiek is niet echt hun ding. Dat ze dat bewust hebben gedaan lijkt niet erg waarschijnlijk. Wel bijzonder is dat ze dingen als een damwand, leges en vertraging niet in hebben gecalculeerd.

 • Kees Huyser

  Het grootste deel van de overschrijding zit ‘m in de vergeten kosten voor de leges: €97.000. Dit vloeit toch weer terug in de Zaanse gemeenteschatkist? Is dit niet gewoon vestzak-broekzak rekenen?

 • Kev Bakker

  Dus eigenlijk het oude belastingkantoor, qua uiterlijk. Maar dan anno 2021.
  Een soort 2.0? Wat lellllek joh!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *