De vluchtelingenstroom blijft toenemen. De grote Europese landen hebben zich bereid verklaard meer vluchtelingen op te nemen, maar er zijn ook particuliere initiatieven waarbij hulp en steun geboden wordt.

Een eerste overzicht van de manieren waarop Zaankanters hulp kunnen bieden aan de vluchtelingen hier en in het buitenland. Missen we iets? Suggesties?

Mail het aan De Orkaan of meld het via Facebook of Twitter.

Zaanse initiatieven:

  • Kinderwinkel Spelen op Zolder (Westzijde 54) doet mee aan de actie van Bag To The Future. Rugzakjes met spulletjes en speelgoed voor kinderen die op de vlucht zijn kunnen bij de winkel worden ingeleverd. Spelen op Zolder zorgt voor vervoer naar Amsterdam en de organisatie van Bag To The Future zorgt ervoor dat vluchtelingetjes de rugzakjes krijgen. Check de FB pagina van www.facebook.com/bagtothefuture om te zien wat voor spulletjes gewenst zijn.
  • Bij Basisschool Et Buut, Zaandam zamelen kinderen van groep 8 schoenen en knuffels in. Deze worden begin oktober meegenomen door fotografe Anjo Kan. (de foto hieronder is van de site over de actie, uit een serie gemaakt door haar zus Marjan en echtgenoot Martin op het Griekse eiland Lesbos.)

vluchtelingen

  • VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan heeft informatiepakketten voor wie vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk in Zaanstreek-Waterland wil gaan doen (aanvragen bij Remco van Soest).Zaanse kerken ontvangen vluchtelingen.
  • Bij de Doopsgezinde Gemeente Krommenie waren afgelopen zondag vluchtelingen te gast. Dit was de start van een programma waarbij elke zondagmorgen in één of meer Zaanse kerken vluchtelingen te gast zijn. Bij de vluchtelingenboot is geen gelegenheid voor kerkdiensten. De Doopsgezinden blikten terug op hun oorsprong in de 16e eeuw toen zijzelf vervolgd werden. Meer info: vluchtelingtegast@kpnmail.nl
  • VluchtelingenWerk is ook op zoek naar Maatschappelijke Begeleiders. Voor vluchtelingen in Zaanstreek-Waterland is het vaak moeilijk om wegwijs te worden in de maatschappij. Maatschappelijk begeleiders helpen hierbij. De maatschappelijk begeleider verstrekt informatie aan vluchtelingen, regelt praktische zaken en helpt met het invullen van formulieren. Als u in het bezit bent van een auto kunt u ook met nieuwkomers mee op de huisvestingdag. Op deze dag wordt het huurcontract getekend en wordt een bezoek gebracht aan de sociale dienst.
  • Aan de Jufferstraat 6 in Zaandam is de Stichting Noodopvang Asielzoekers gevestigd. Informatie bij: egboerma@planet.nl.

Het Rode Kruis gaat WeggeefWinkels openen bij asielzoekerscentra (fietsen, kleding, speelgoed – liever geen knuffels), giften kunnen naar giro 6868.