Zaans Erfgoed wil terug in bestuur Zaanse Schans

De beste manier om de erfgoed-functie van de Zaanse Schans te waarborgen is Zaans Erfgoed opnieuw een zetel in het stichtingsbestuur te geven of minstens een erfgoed-deskundige in het bestuur te benoemen.

Dat schrijft Zaans Erfgoed aan B&W en raad van Zaanstad als reactie op de brief van ondernemers, bewoners, Zaans Museum en Zaansche Molen die vooral willen dat de gemeente de parkeerproblemen oplost en een fietspad aan laat leggen.

Het beschermen van het erfgoed, een belangrijke taak, dreigt daarbij in het gedrang te komen. Zaans Erfgoed had eerder een bestuurszetel maar die is gesneuveld. Zij zien de huidige ontwikkelingen met lede ogen aan:

”onze rechtsvoorganger, Vrienden van de Zaanse Schans, [heeft] met een grote inzamelingsactie onder de Zaanse bevolking niet alleen het draagvlak gecreëerd maar ook voor een substantiële financiële injectie gezorgd, die de daadwerkelijke start mede mogelijk heeft gemaakt.

Bij de laatste reorganisatie van de bestuursstructuur is de adviserende bestuurszetel van onze vereniging helaas komen te vervallen en statutair vervangen door de Historische Commissie (HC). De adviezen van de HC hebben naar onze mening een te lage prioriteit bij belangenafwegingen in het stichtingsbestuur, wanneer cultuurhistorie en authenticiteit tegenover meer commerciële- en toeristische belangen staan.

Deze disbalans onderschrijft ook de heer Remkes, die in uw opdracht een integraal advies schreef over de Zaanse Schans-problematiek.”

Zaans Erfgoed is teleurgesteld in Vereniging de Zaansche Molen omdat die vooral bezig zijn met de exploitatie van de molens en de Wereld van Windmolens en ook in de gemeente omdat ze door Zaanstad niet voor vervolggesprekken is uitgenodigd na de gesprekken met Remkes.

Zaans Erfgoed is voor een onafhankelijk bestuur waarin de erfgoed-expertise is vertegenwoordigd.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Ruud Keinemans

    Bijzondere stellingname: De Voorzitter van het bestuur (Piet Oudega) is erelid van Zaans Erfgoed. Wil degene die de gemeente nu iets vraagt dat de heer Oudega niet competent is en niets weet van Zaans Erfgoed?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *