Zaanse corona-besmettingen stijgen sterk, ziekenhuisopnames nemen af…

Het besmettingsniveau in de Zaanstreek is de afgelopen week sterk gestegen nadat het weken achter elkaar was gedaald, het ligt nu weer boven de 200 besmettingen per dag.

De ziekenhuisopnames stegen met 2 patiënten in de afgelopen week. Het aantal opnames in december was lager dan in november.

In december zijn 5 Zaanse corona-overlijdensgevallen gemeld bij het RIVM, tegen 6 in november. In de eerste week van 2020 overleden 2 streekgenoten aan corona.

Nederland is in lockdown t/m 14 januari.

Zaanstad blijft in vergelijking met Oostzaan en Wormerland, en zeker in vergelijking met de landelijke cijfers, nog steeds achter qua vaccinaties. Het vaccinatieniveau (2e vaccinatie) stijgt niet verder.


De Zaanse cijfers lopen vrijwel synchroon met de landelijke. Ook daar daalde het aantal besmettingen tot eind december waarna ze weer stegen – door omikron. Het aantal ziekenhuisopnames blijft ook landelijk dalen. Dat geldt ook voor het aantal IC-opnames alhoewel dat de laatste dagen stabiel blijft (er zijn geen lokale gegevens over IC-opnames). De sterfte daalt sinds half december. Ruim 30 procent van de Nederlanders is geboosterd, ook hier zijn geen regionale of lokale gegevens (bron: corona-dashboard)


Grafiek boven: aantal besmettingen (absolute aantallen) per week in Zaanstad, Wormerland en Oostzaan samen sinds begin september van dit jaar: van 200 naar ruim 1.500 eind november. Tot de afgelopen week daalde het aantal besmettingen tot ongeveer 800 maar nu ligt het weer op de 1.400.

Grafiek onder: aantal besmettingen per dag (gemiddelde van de afgelopen 7 dagen) sinds 1 september van dit jaar. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld ruim 200 Zaankanters positief op corona getest.

De besmettingen (positieve testen) geven slechts een indicatie van het totaal aantal besmettingen omdat iets minder dan de helft van de mensen die klachten heeft zich laat testen.

Onder het aantal besmettingen per maand sinds maart 2020.

Het aantal ziekenhuisopnames (onder) steeg met 2 in de afgelopen week. In december kwamen 27 Zaankanters met corona in het ziekenhuis. In november was dat 42, in oktober was dat aantal 15.

In december overleden 5 Zaankanters aan corona; in november werden 6 Zaanse corona-doden gemeld. In de afgelopen week overleden 2 streekgenoten aan corona.

Het aantal sterfgevallen is hoger, o.a. omdat het niet verplicht is de oorzaak door te geven aan de GGD’s (waar het RIVM zich op baseert), het CBS stelt op basis van de cijfers van officiële overlijdensberichten dat het in feite bijna 80 procent hoger is.

De vaccinatiegraad in Zaanstad is lager dan in de buurgemeenten en ook lager dan de cijfers in de Veiligheidsregio en in heel Nederland. Oostzaan en Wormerland scoren rond het landelijk gemiddelde. In vergelijking met vorige week steeg het vaccinatieniveau niet meer.

De vaccinatie is in feite iets hoger, sommige mensen krijgen maar één prik waardoor ze niet in de cijfers zitten, ook zijn niet alle vaccinaties door huisartsen en in verpleeghuizen meegenomen.

Data: RIVM, grafieken: De Orkaan.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *