Niet alle dromen zijn bedrog, maar deze dus wel. Ze gingen in rook op, vielen in het water of in duigen. Ze bleven beperkt tot de tekentafel, kwamen nooit verder dan een artist impression en verdwenen onder in de digitale ladenkast.

De Orkaan stoft er elke maandag eentje af die het waard is om aan de vergetelheid te ontrukken. Vandaag: de Essalam moskee aan het Madagaskar in Zaandam.

Wat? Waar? Wanneer?

De eerste berichten dateren van 9 jaar geleden (2014) als de plannen voor een nieuwe moskee worden gemaakt. In mei 2016 ontvangt de gemeente Zaanstad een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een moskee aan het Madagaskar (Vijfhoek).

Bijna twee jaar later (fabruari 2018) kondigt Zaanstad aan te willen meewerken aan de bouw en de vergunning te willen verlenen. De buurt ligt dwars. De nieuwe moskee bestaat uit twee lagen en is ruim twee keer zo groot als de bestaande. Meer bezoek en meer verkeersoverlast aldus de buurt.

De gemeente zet door en begint weer twee jaar later (februari 2020) een procedure om af te wijken van het bestemmingsplan om nieuwbouw mogelijk te maken. Een deel van de buurt blijft tegen. Ze hekelen het participatietraject en de conclusie van de gemeente dat er geen bezwaren meer zijn. Ondanks een gesprek van wethouder Breunesse geven de buren niet toe. Ze krijgen (ongewild en ongewenst) steun van ‘actiegroep’ @rechtsinverzet die spandoeken bij de moskee ophangt: ‘stop islamisering’.

B&W van Zaanstad gaat in november 2020 akkoord met de bouw. Omwonenden zijn nog steeds tegen. De raad grijpt in en wil er zelf over meepraten. Dat gaat op de bekende Zaanse onhandigheid (met geheime stukken) en online. Omwonenden stellen desnoods tot de Raad van State te gaan. Maar ook het moskee-bestuur kondigt de gang naar de rechter aan als ze hun zin niet krijgen.

Begin 2021 weigert een meerderheid van de raad (VVD, POV, D66, DZ, PVV, SP, CDA, LZ en PvdD) een verklaring van geen bezwaar af te geven. Einde oefening.

En wat nu?

Officieel wil de moskee nog steeds nieuwbouw, een gang naar de rechter is een optie maar daarover is geen nieuws.

De huidige moskee.

Wat kwam er niet?

Dit dus…

Lees ook:

De Zaanse droomkaart…