Niet alle dromen zijn bedrog, maar deze dus wel. Ze gingen in rook op, vielen in het water of in duigen. Ze bleven beperkt tot de tekentafel, kwamen nooit verder dan een artist impression en verdwenen onder in de digitale ladenkast.

De Orkaan stoft er elke maandag eentje af die het waard is om aan de vergetelheid te ontrukken. Vandaag: de plannen voor het terrein van Chromos-Vlaar in Krommenie.

Wat? Waar? Wanneer?

De plannen dateren al van 2014 als Parteon het Chromosterrein als ‘potentiële woningbouwlocatie’ aanbiedt. Er zouden 60 woningen kunnen komen. In 2018 maakt de nieuwe eigenaar Expo Vastgoed Ontwikkeling bekend in opdracht van het Spoorweg Pensioenfonds 75 grondgebonden woningen op het terrein te ontwikkelen. Voor Parteon worden 19 appartementen gebouwd: “met de bouw wordt naar verwachting in 2019 gestart”. Opgeplust van 60 naar 94 dus. Maar gebouwd werd er niks. Op de website van Expo komt het project niet meer voor.

Als de plannen in 2020 opduiken in het ‘Bidbook aanvraag Woningbouwimpuls Zaanstad Noord’ is het naastgelegen Vlaar-terrein erbij getrokken. Vlaar is in 2018 failliet gegaan, een doorstart is niet gelukt. Samen kunnen daar nu 385 woningen komen.

En wat nu?

Zaanstad: “De gemeente voert gesprekken met de eigenaar over de mogelijkheid van herontwikkeling naar woningbouw. Daarbij is behoud van enkele cultuurhistorische waardevolle gebouwen belangrijk.” Die ‘waardevolle gebouwen’ is het Vlaar-complex, sinds 2017 een gemeentelijk monument. Slopen wordt dus een probleem.

Wat kwam er niet?

Onder een kaart-impressie (Chromos) van wat er (nog) niet kwam.

Lees ook:

De Zaanse droomkaart…