Zaanse Dromen #49: Busbrug

Niet alle dromen zijn bedrog, maar deze dus wel. Ze gingen in rook op, vielen in het water of in duigen. Ze bleven beperkt tot de tekentafel, kwamen nooit verder dan een artist impression en verdwenen onder in de digitale ladenkast.

De Orkaan stoft er bijna elke maandag eentje af die het waard is om aan de vergetelheid te ontrukken. Vandaag: de busbrug.

Wat? Waar? Wanneer?

De brug tussen Westerwatering en Westerkoog: nu in de spits verboden voor auto’s.

We citeren uit de begeleidingsbrief bij de Voorjaarsnota-nota 2023-2024: “Reconstructie rondweg de Busbrug (€ 2,4 mln.) van 2023 naar 2025.” Hier wordt de magische 10-jaars-grens overschreden waardoor het een Zaanse Droom met een sterretje wordt: een nachtmerrie.

Weliswaar wordt er al sinds de bouw van Westerwatering geroepen om onbeperkte openstelling maar in 2014 gebeurde er iets concreets (althans, daar leek het op): het kwam in het coalitieakkoord: de busbrug gaat 24 uur per dag, zeven dagen per week, open. Er werd onderzoek naar gedaan. Het geduld van het POV (toen nog in de oppositie) was op in 2016: gooi die busbrug maar open. De VVD beloofde in 2018: de busbrug gaat open. In 2023 zitten POV en VVD samen in het college en stellen het uit tot 2025. Vanwege extra en langere voorbereiding (!), extreme kostenstijgingen in 2021 en 2022 en indexering wordt het budget verhoogd tot € 2,6 miljoen.

En wat nu?

Wachten. De rotonde aan de Westerwateringkant is gebouwd, de plannen voor de toegangsweg in Westerkoog (30 km advies) is gemaakt, bomen moeten worden gekapt, stikstof is het grootste probleem (dat was het in 2014 en 2018 nog niet). Dinsdag 20 juni praat de raad erover bij de voorjaarsnota.

Wat kwam er niet?

Veel hoeft er niet te gebeuren: een bordje weghalen. Maar zo makkelijk is dat niet.

Lees ook:

De Zaanse droomkaart…

Deel dit artikel:

15 reacties

 • Het zogenaamde stikstof probleem is een verzonnen probleem om de boel op te houden. Bij de vergunningverlening ten tijde van de bouw was hier al volledig in voorzien. Het is dus een dubbeltelling omdat er al in voorzien was. Het wordt niet meer dan voorzien. Beide rotondes liggen er, prima om langs de hele route 30 km zone extra in te voeren. Nu gewoon besluiten, open die brug, hij is betaald en goed voor iedereen.

 • Piet Davon

  Behalve voor de bewoners langs of in buurt van deze weg in Westerkoog. Wat te denken van fijnstof- en geluidsoverlast. Niet te praten over asociaal rijgedrag, een zebrapad is vaak voor mietjes en met 80+ kun je ook door een woonwijk rijden.

  Het klopt! De weg middendoor was betaald, lag klaar en de mensen die erlangs woonden hadden korting op de aanschafprijs van de woning gekregen. Niks geen belemmering om de busbrug te openen. Toen besloot de gemeente op deze weg de Prinsenstichting te bouwen met de belofte om de busbrug nooit open te doen. Duurste beslissing ooit met als gevolg 30 jaar ellende, ruzies, rechtszaken en discussies. Met de miljoenen die die beslissing ondertussen heeft gekost, had je bij wijze van spreken beter een villa in Bloemendaal kunnen kopen voor de Prinsenstichting.

  • Dick Wools

   Dat fijnstof en die NOx mag niet op de busbrug geproduceerd worden, maar wel 200m verderop bij de brug in de Provincialeweg én veel meer extra door de extra kilometers voor het omrijden.

   • Frans Hagens

    En door al die jaren bakkeleien wordt het probleem deels afgewenteld op het dorp Westzaan met veel onnodig noord / zuid verkeer in de spits wanneer de busbrug gesloten is. Precies op het moment de kinderen in Westzaan naar school gaan. Maar ach dat is niet voor uw deur of u en uw kind hebben daar weinig hinder van. Westzaan heeft nooit om Westerwatering gevraagd maar is wel goed om een jarenlang onnodig slepend probleem te verdoezelen.

    • Bert Versteeg

     Frans, ik vind de JJ Allanstraat en het Zuideinde er niet veiliger op geworden na de herinrichting maar het gaat me te ver door te zeggen dat al dat extra verkeer komt doordat de Binding gesloten is in de spits.
     Veel verkeer uit Assendelft en Krommenie gaat ook door het dorp om de drukte op de A8 te omzeilen.
     Ik kom regelmatig bij de hengelsportwinkel van Lagerweij en zie vaak gevaarlijke situaties doordat veel mensen haast hebben, zelfs op zaterdag!
     Door de geparkeerde auto`s en smalle bruggetjes kunnen auto`s elkaar daar niet passeren.
     Auto`s duiken op het laatste moment naar rechts waardoor je als fietser regelmatig wordt afgesneden.
     Dus ook hier zijn deze onveilige situaties door de gemeente Zaanstad gecreeerd.
     Misschien een idee om in alleen bestemmingsverkeer toe te laten in de spits?

    • Piet Davon

     Waarom is extra verkeer in Westzaan zo veel erger als extra verkeer in Westerkoog. Volgens mij zit geen enkele woonwijk op extra spitsverkeer van de Westerwatering te wachten en willen kinderen overal veilig kunnen oversteken. Is dit nu niet precies het punt waarom er al 30 jaar over deze oplossing wordt gebakkeleid.

 • Ja het klopt, de gemeente heeft twee onrechtmatige beslissingen genomen, de weg middendoor bebouwd en de belofte de brug niet open te stellen.
  Het genoemde a-sociale gedrag is snel sociaal opgelost met de plaatsing van twee apparaten die snelheidsovertreders automatisch beboet.
  Verder ook in fijnstof en geluidsoverlast was al voorzien bij de bouwvergunning.

 • S. Vrolijk

  Volgens mij als het een stikstof probleem is, is 20 minuten er omheen rijden dan een groter stikstof probleem

 • Justin Hanzen

  de busbrug is een gecreëerd probleem.
  het is toch complete onzin dat een hele woonwijk moet omrijden omdat een brug niet toegankelijk is tijdens de spits.

  zo snel mogelijk open de busbrug!!

  • Bert Versteeg

   Één hele woonwijk?
   Het zijn er 3, Westerkoog, Westerkoog en Rooswijk.
   Het probleem is inderdaad gecreeerd……….. door de Gemeente Zaanstad !
   En wie zijn kont verbrand moet op de blaren zitten.
   In iedere andere gemeente worden eerst de wegen aangelegd waarna er gebouwd gaat worden maar Zaanstad ging eerst woningen bouwen en toen die klaar waren besloot men nog een woonwijk te realiseren en als ontsluiting bedacht men de Binding.
   Normaal projecteer je eerst beide woonwijken met het verkeersplan en dan ga je bouwen.
   En zelfs toen Westerkoog af was en men ging beginnen met Westerwatering waren er mogelijkheden genoeg om deze nieuwe wijk goed te ontsluiten.
   De weg buitenom had er kunnen liggen en er had een verbinding met de Vincent van Gogh kunnen zijn.
   Inmiddels duurt deze soap al bijna 35 jaar en heeft miljoenen extra gekost.
   Nu wil de gemeente – als de plannen doorgaan – een tunnel bouwen thv de A8 ter vervanging van de spoorwegovergang bij de Guisweg maar daar zijn diverse mensen ook al op tegen.
   Mijn idee is om een tunnel onder het spoor te bouwen thv de haakse bocht in de Houtveldweg bij de hoogspanningmasten dan heeft Westerwatering de gewenste onsluiting en kan de Binding permanent open.

 • D. de Jong

  Het moeten omrijden lijkt mij meer stikstof uit te stoten dan die brug openstellen. Zie hier voor de buurt geen negatieve effecten.

  Maar voor de goede orde.
  Als buschauffeur zie ik het vaak gebeuren op 31 december.
  Mensen rijden die dag gewoon over de brug heen omdat ze denken dat dat valt onder een feestdag.
  Mits de 31ste valt in het weekend is dit GEEN feestdag en is de busbrug dus ook tijdens de aangegeven tijden afgesloten voor autoverkeer.
  U zult dan ook gewoon een beschikking ontvangen.

  Ik probeer mensen altijd nog te waarschuwen, maar men rijdt altijd gewoon door.

  Dus bij deze. Een gewaarschuwd mens……………

 • Piet Davon

  Opvallend is dat de mensen die de brug open willen hebben alleen naar eigen belang kijken. Niks over leefbaarheid of overlast in Westerkoog. Of laat staan het kappen van 80 bomen. Terwijl deze mensen wel bewust in een wijk zijn gaan wonen met een slechte ontsluiting. De consequenties van deze keuze nu bij anderen neer willen leggen. Typisch gevalletje van een ander moet het maar voor mij oplossen.

  • J. M. Boons

   Ach ja, tijden veranderen Piet. In 1990 bij het slaan van de eerste paal voor de bouw van de schrijfstersbuurt stond er een groot bord aan de weg.. “laatste bouwkavel Westerwatering”. Als een paar enkelingen die indertijd de weg binnendoor getraineerd hebben (naar ik begrepen heb aangevoerd door mr. Frank Visser, “rijdende rechter” en al lange tijd geen ‘belanghebbende’ meer) dan was de beste oplossing al lang gerealiseerd en waren alle beroerdere oplossingen niet nodig geweest. Maar goed, hoe staat Westerkoog tegenover de laatste plannen die als ik het goed heb voorzien in flats van 8 woonlagen aan de Molenwerf?

  • l. Boonstra

   Dit probleem is gezamelijk gecreerd door de bewoners van WesterKoog en WesterWatering. Onder aanvoering van de groene maffia van OBW was men geindoctrineerd om de verlengde Houtveldweg af te wijzen. Toen dit groene front haar zin kreeg zat men plots met de handen in het haar want over een alternatief had niemand het gehad.
   Nu het mogelijke trace is bebouwd hebben ze het over allerlei luchtfietserij over een tunnel onder het spoor maar laten we wel wezen daar zal de Zaanse bevolking nooit achter staan. Want de kosten zijn in deze alleen voor Zaanstad,ProRail heeft geen enkel belang bij gewroet onder haar spoor.

 • Mario van schaik

  Binnenkort groots feest: dan verschijnt Zaanse Dromen #50.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *