Zaanse Helden naar Raad van State (Woningbouwimpuls #12)

Ruim 600 woningen in ’10 stoere woongebouwen’ aldus de website van Zaanse Helden. Het bestemmingsplan is goedgekeurd, de bezwaren zijn ongegrond verklaard, maar enkele bezwaarmakers houden vol.

Op 20 januari staan ze tegenover de gemeente Zaanstad en ontwikkelaar Mahoniehout BV bij de Raad van State in Den Haag.

Zaanstad heeft van het Rijk € 20,6 miljoen gekregen om de woningbouwplannen te versnellen in het centrum van Zaandam en in de Kogerveldwijk. Zaanstad gaat dat besteden aan het inrichten van de openbare ruimte (parken) en de infrastructuur (parkeren, wegen). De twee gebieden omvatten 25 verschillende bouwprojecten. De Orkaan loopt al die plannen de komende weken langs. Vandaag: Zaanse Helden.

10 stoere woongebouwen

Waar komt het?

Het nieuwbouwplan komt in Westerwatering aan het Mahoniehout en de Houtveldweg, naast molen De Held Jozua.

Zie de kaart onderaan dit artikel voor de precieze locatie.

Wat komt er?

Het bidbook van Zaanstad:

De Zaanse Helden omvat 603 koop- en huurwoningen vlakbij het stadscentrum, waarvan 161 sociale huurwoningen en daarnaast huurwoningen in het midden- segment. De appartementen variëren van circa 45 tot 115 m2 en zijn verdeeld over zes woontorens met een binnentuin.

Elke woontoren krijgt de naam van één van de molens die vroeger in dit gebied stonden. De nabijgelegen houtzaagmolen De Held Jozua is inmiddels aangekocht door de ontwikkelcombinatie en wordt via een brugverbinding voor voetgangers over de Houtveldweg bij het plan betrokken.

Het bidbook heeft het over 603 woningen (website: 356 vrije sector huur, 163 sociale huur en 88 koopwoningen).

Het plan is ook één van de 16 ‘snelle projecten’ van Zaanstad, waarvan uiterlijk in 2021 de bouw zou moeten beginnen. Dat jaar wordt ook voor Zaanse Helden aangehouden.

Hoever is het plan al?

Het bestemmingsplan is goedgekeurd. Er waren moties tegen de loopbrug en de parkeernorm maar die werden niet aangenomen. Er lopen nog wel bezwaren (zie ‘Dingetjes’).

Zijn er dingetjes?

In de huidige locatie zitten sportscholen die nog geen nieuwe plek hebben. In de raad en vanuit de buurt is gevraagd hoe hard de beloftes waren van voorzieningen (kinderopvang bv) in het complex.

Twee buurtbewoners en ‘De Hollandsche Molen Vereniging tot Behoud van Molens in Nederland’ hebben beroep aangetekend bij de Raad van State. De laatste organisatie vindt dat de woontorens de ‘windvang’ van molen De Held Jozua aantast.

Wat de bewoners betreft, die hadden al eerder hun bezwaren kenbaar gemaakt. Zij vreesden verkeersdrukte op de Houtveldweg en problemen bij de ontsluiting van Westerwatering. Bovendien stelden ze dat de parkeerbehoefte veel te laag was ingeschat.

Van de 24 bewoners die bezwaar maakten stappen er dus twee naar de Raad van State. Ook Vereniging De Zaansche Molen diende eerder bezwaar in, maar gaat niet naar de Raad van State. Hun bezwaren overlapten met die van De Hollandsche Molen.

Zaanstad heeft subsidie gekregen voor infrastructurele verbeteringen en gebiedsontwikkeling, maar wat dat in dit deel precies inhoudt, is onduidelijk, het bidbook vermeldt alleen:

“Aanpassingen in de infrastructuur zijn noodzakelijk om de nieuwe wijk goed te laten aansluiten op de stationszone en de rest van het centrumgebied.”

Zijn er plaatjes?

Alle projecten op de kaart


Bekijk hier alle artikelen over de Woningbouwimpuls en hier alle artikelen over de Zaanse Helden.

Bronnen: Bidbook Zaanstad, eerdere artikelen op De Orkaan, website Zaanse Helden, brief Raad van State.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *