Zaanstad gaat schrappen in de APV

B&W wil de regeldruk verminderen en gaat daarom de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) “extra tegen het licht houden”. Per artikel is beoordeeld of deze regel behouden moet worden. Dat heeft geleid tot een lijst van 20 artikelen die volgens het college geschrapt of vereenvoudigd kunnen worden.

Bij de artikelen die verwijderd kunnen worden, gaat het onder meer om regels over straatartiesten, het parkeren van defecte voertuigen, roken in bosgebieden, het niet afdekken van straatkolken, het achterlaten van winkelwagentjes en asverstrooiing. “Het gaat om regels die overbodig zijn omdat het elders in de wet al is geregeld of omdat ze in de praktijk vrijwel niet gebruikt worden”.

Bij het voorstel is niet geheel duidelijk wat er weg kan*. Daarom is De Orkaan zelf maar in de verordening gedoken. Wat mag er allemaal NIET in Zaanstad?

  • Je mag niet overal optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids.
  • Het is verboden een winkelwagentje na gebruik onbeheerd op een openbare plaats achter te laten.
  • Je mag je niet zonder ontheffing bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden.
  • Het is verboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te rijden over de berm.
  • Het is verboden zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden.
  • Het is verboden zich zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.
  • De eigenaar of van een hond moet bij het uitlaten van die hond hulpmiddelen bij zich hebben, bestemd om uitwerpselen te kunnen verwijderen.
  • Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren zonder vergunning.
  • Het is verboden om reclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding, indien daardoor het stadsbeeld ernstig wordt ontsierd, of afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de openbare ruimte.
  • Het is verboden ijs in openbaar water te breken.

O ja, meer dan 2 commerciële vechtsportgala’s/wedstrijden met veel landelijke belangstelling per jaar mogen niet in Zaanstad worden georganiseerd, en als er sprake is van criminele activiteiten, dan wel reële vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde mag het helemaal niet (en als de organisator van een vechtsportgala niet van onbesproken levensgedrag is).

O Ja 2: er zijn ook allerlei zaken verboden (loslopende honden, het bekladden van muren, het beplakken van schuttingen, je fiets langer dan 4 weken ergens laten staan) die in Zaanstad op geen enkele manier gehandhaafd worden.

UPDATE

* We kregen van de gemeente later een overzicht van wat er mogelijk geschrapt gaat worden. Dat gaat o.a. over straatartiesten, draaikolken, winkelwagentjes, rookverboden, bermrijden, straathandel, loslopend vee, growshops, venten en asverstrooiing: Bijlage persbericht regels uit APV.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *