Zaanstad houdt locatiestudie Museum Holland geheim

De studie die Zaanstad heeft laten doen naar een plek voor Museum Holland, blijkt al ruim een jaar af te zijn.

Wethouder Sanna Munnikendam wil het ‘Locatieonderzoek Museum Holland’ dat ze in november 2018 op haar bureau kreeg, niet openbaar maken. Met die mededeling heeft ze dus ook een jaar gewacht.

De studie moet volgens haar eerst nog “met omwonenden en belanghebbenden” worden besproken. Waarom dat openbaarmaking in de weg zou staan is onduidelijk.

Ook moet er nog een “afronding van het bredere onderzoek plaatsvinden omdat de keuze voor een bepaald type museum (programmering) complex is.” Er komt dus nog een onderzoek. Dat is ook geen reden om het eerste onderzoek geheim te houden.

Het is ingewikkeld volgens de wethouder:

“Alles hangt met alles samen (locatie, programmering, bezoekersaantallen, businesscase). Het vereist eerst een grondige (stakeholder) analyse en daarop gebaseerd omgevingsmanagement waarna een integrale belangenafweging kan plaatsvinden.”

Hier doet de wethouder ingewikkelder dan het is. In alle stukken die tot dusver wel openbaar zijn gemaakt, en tijdens de debatten over de kwestie werd duidelijk dat er maar één locatie echt in beeld is: het PTT-gebouw op ’t Krimp. Daar nam Zaanstad zelfs al een een optie op.

In de verkenning uit 2015 werd ook de programmering (“Hollandse luchten, vlakke land­schappen en het ‘typische beeld’ van Nederland op de snijtafel”) en het bezoekersaantal (“minimaal 300.000 bezoekers per jaar”) duidelijk. Ook geen enkele reden tot geheimhouding.

Waarom een stakeholder-analyse, omgevingsmanagement en integrale belangenafweging openbaarmaking in de weg zou staan is onduidelijk.

Volgens Zaanstad zijn er ook nog andere haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd (meervoud dus), die kennelijk ook niet allemaal openbaar zijn. Deze onderzoeken “vormen de basis voor een nadere duiding over met name het belang en de impact van een museum op basis van de juiste feiten.”

De juiste feiten… die dus geheim worden gehouden. Of misschien bevat het onderzoek ‘onjuiste’ feiten, maar ook dat is niet te controleren.

De Orkaan heeft inmiddels een WOB-verzoek ingediend om het onderzoek alsnog boven water te krijgen.

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Peter Goldstein

    De(ze) wethouder móet en zál iets “moois” achterlaten…
    Cutuurcluster 2.0?

  • Een museum met “Hollandse luchten, vlakke land­schappen en het ‘typische beeld’ van Nederland op de snijtafel” gepresenteerd als tegenhanger van onze geantonpieckte stedelijke omgeving lijkt me een zinvolle culturele toevoeging.
    Met in de entreehal een borstbeeld van Arretje Nof, door beeldhouwer Kees Verkade, als kers op de pudding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *