De kans dat we burgemeester Hamming of wethouder René Tuijn rozen, gladiolen of tulpen aan de man (m/v) zien gaan brengen in de bloemenkiosk op De Burcht lijkt ons klein, maar het is een optie. Zaanstad is namelijk eigenaar geworden van de bloemenkiosk en heeft daar € 178.500 voor betaald (en dat is ‘marktconform’ aldus de gemeente).

In de Raadsinformatiebrief waarin het allemaal wordt uitgelegd wordt gesproken over een ‘minnelijke verwerving’, het ‘optimaliseren van de herontwikkeling’, ‘planologische verankering’, ‘ruimtelijke verkenning van de inpassing’, ‘strategische aankoop’ en ‘flexibiliteit van de toekomstige planvorming’ waaruit in iedere geval blijkt dat de opsteller de cursus eenvoudig schrijven nog niet met goed gevolg heeft afgerond.

Wat staat er: er moeten woningen op De Burcht komen maar die plannen zijn nog lang niet klaar (“de uitwerking van de plannen voor de Burcht zal nog enkele jaren in beslag nemen”). Om alvast op deze plek te kunnen bouwen, koopt Zaanstad het pandje.

Zaanstad schiet er niet bij in: “De aankoop van Burcht 2b Zaandam wordt terugverdiend uit de
toekomstige woningbouwontwikkeling.”

De lokatie zal te huur aangeboden via ‘Makelpunt’ van Zaanstad. Als het niet al te duur is, maken we er een Orkaan-dependance van.

Door Piet Bakker. Bron: raadsinformatiebrief Zaanstad, eerder nieuws op De Orkaan, foto van Ola Kwiatkowska en Kimberley Kat (bovenste exemplaar bewerkt door Piet Bakker – onder de echte).