Zaanstad naar de 200.000 inwoners? Dennis Straat: ‘Ja’

20.000 woningen erbij in Zaanstad? Wat betekent dat voor het inwonertal? Een eenvoudig rekensommetje leert dat die 20.000 een toename van bijna 30 procent is.

Aangezien Zaanstad nu 155.000 inwoners heeft, komt dat neer op een groei naar de 200.000.

Bij het scheiden van de markt gaf ex-wethouder Dennis Straat nog een interview aan Bert Pots van het online bouw-magazine NUL20 over de bouwambitie en wat dat voor Zaanstad betekent.

Die ‘ambitie’ (of ‘verplichting’?) van 20.000 betekent dat Zaanstad twee maal zoveel moet bouwen – 1000 woningen per jaar – dan tot dusver het geval was. MAAK.Zaanstad heeft “voldoende steun” volgens Straat:

“De gesprekken onder de noemer MAAK.Zaanstad hebben ons duidelijk gemaakt, dat er voldoende steun is om Zaanstad verder te laten groeien naar circa 200.000 inwoners.”

En dat betekent ook de hoogte in:

“Met de bouw van alleen rijtjeswoningen gaat dat niet lukken. We zullen heldere keuzes moeten maken en op bepaalde plekken moeten kiezen voor verdere verstedelijking.”

Over het percentage sociale huur liet Straat zich niet uit: “Voor je het weet gaat het alleen maar over die percentages, maar zo maakbaar is het allemaal niet”.

Waar gaat gebouwd worden? Straat noemt het Hembrugterrein, de Achtersluispolder, bij Kogerveld, nabij de Zaan ten noorden van Wormerveer “en op de lange termijn kan worden gedacht aan woningbouw aan de Nauernasche Vaart”. Maar niet in het groen:

“We moeten zuinig zijn op onze groene longen. De discussie in het kader van MAAK.Zaanstad heeft direct aan het begin al duidelijk gemaakt dat een meerderheid van de bevolking niks voelt voor extra woningbouw in het groen. Zaanstad is omklemd door Natura-2000-gebieden. Daar blijven we vanaf.”

(Foto van Twitter-account van Dennis Straat, door hemzelf gemaakt tijdens de laatste raadsvergadering)

Deel dit artikel:

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *