Zaanstad: ‘participatie’ bij Peperstraat was vooral ‘informatie’

Bewoners en omwonenden van de Peperstraat hebben de ‘participatie’ niet goed begrepen volgens Zaanstad. Maar, zo legt wethouder Krieger (VVD) uit, het is ook “lastig te begrijpen omdat er op verschillende momenten in de beleidsontwikkeling, verschillende ‘niveaus van invloed’ door belanghebbenden mogelijk zijn.”

Het ‘niveau van invloed’ in deze fase van de ontwikkeling was ‘Informeren’ en “de bewoners van de Peperstraat en omgeving zijn regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling.”

In 2018 werden bewoners nog uitgenodigd om te ‘adviseren’ over het hele Centrum-Oost-gebied. In die fase was de sloop/nieuwbouw al wel ingetekend maar werd niet expliciet genoemd. Volgens Zaanstad hebben de bewoners in die fase wel een “inhoudelijke bijdrage geleverd”.

Volgens Krieger heeft de raad zelf “gekozen om de Peperstraat te herstructureren waarvoor sloop-nieuwbouw van het bestaande vastgoed nodig is.” Vervolgers zijn bewoners intensief door Accres geïnformeerd volgens Zaanstad met onder meer huis-aan-huisbrieven, overleg, huisbezoeken, bijeenkomsten, spreekuren, nieuwsbrieven en een website. Maar:

“het voorgaande betekent niet dat het college geen begrip heeft voor de teleurstelling van de bewoners die een hoger participatie niveau hadden verwacht.”

Accres was verantwoordelijk voor de participatie/informatie, maar er is “duidelijk gebleken dat de gemeente in dit geval ook een duidelijke eigen rol in het contact naar de bewoners moet houden.” Zaanstad gaat daar iemand voor aanwijzen.

Herhuisvesting

Participatie is dus een gepasseerd station, maar het tweede grote pijnpunt, de herhuisvesting, gaat Zaanstad voortvarend aanpakken:

“We gaan ervoor zorgen dat samen met Accres het maximale gedaan wordt om de bewoners te helpen bij de herhuisvesting. En het college zet bij deze de mondeling gedane belofte ook op schrift: niemand komt op straat te staan!”

Senioren uit de Beatrixflat kunnen volgens Accres “direct verhuizen naar de woningen in fase 1. Hierdoor hoeven ze maar 1x te verhuizen, en blijven ze in hun vertrouwde omgeving.”

Huurders die in aanmerking komen op basis van hun inkomen voor “de status stadsvernieuwingsurgentie kunnen vervolgens met voorrang reageren op sociale huurwoningen in WoningNet.”

Scheefhuurders

De zogenaamde ‘scheefhuurders’ die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning “worden door Accres persoonlijk met maatwerk begeleid bij het vinden van een passende woning.”

“In overleg met de woningcorporaties is voor deze groep een principe regeling met voorrang bij vrije sector woningen getroffen.”

Scheefhuurders die “3 maanden voor de sloopdatum geen passende woonruimte hebt gevonden” krijgen van Accres passende woonruimte aangeboden via een “een tijdelijke huurovereenkomst voor een woning in fase 2.” Daarna biedt Accres een passende woning aan in de nieuwbouw uit fase 1.

Iedereen mag terug:

“Huurders uit de Peperstraat kunnen bij de projectconsulent aangeven interesse te hebben in een huurwoning of koopwoning in de nieuwbouw. Zij krijgen hiermee voorrang op huurders en kopers die niet in de Peperstraat hebben gewoond.”

Parkeren

Volgens Zaanstad zijn de parkeerplaatsen correct berekend. Hoeveel dat er zijn, staat niet in de Raadsinformatiebrief maar volgens Accres zijn dat er 370 in de garage en ‘enkele’ op het maaiveld (voor 530 tot 550 woningen). Bewoners mogen volgens de gemeente blij zijn dat ze überhaupt een parkeerplek kunnen krijgen:

“De Peperstraat ligt in de A-plus zone. In deze zone hanteren we een maximum norm; minder parkeerplaatsen realiseren mag, meer parkeerplaatsen niet. In deze zone geldt dus geen minimumnorm: ontwikkelingen kunnen dus met een goede onderbouwing ook zonder parkeerplaatsen opgeleverd worden.”

Maar “daar wordt hier niet voor gekozen” meldt Zaanstad ter geruststelling. Dat er te weinig parkeerplaatsen zijn, is wel de verwachting van de gemeente, het zal nodig zijn “om in het plangebied en de omgeving een parkeer- regiem in te voeren; denk aan betaald parkeren en vergunningparkeren.” Ook omdat de parkeerplekken op de Burcht zullen verdwijnen:

“Door de parkeergarage komt er ruimte op de Burcht voor herontwikkeling en ook in de straten daar omheen”.

Lees hier:

De vergadering van het Zaanstad Beraad begint vanavond – 12 oktober – om 19.00 en is ook online te volgen.

Deel dit artikel:

9 reacties

 • A. de Jong

  Totaal geen zelfreflectie. Tijd voor een nieuw college met een gemeente en wethouders die inclusief hun bewoners en omwonenden bouwen.

 • Els Groot

  Als ik Krieger goed begrijp zijn de bewoners en omwonenden “ een beetje dom” om met Koningin Maxima te spreken. De participatie is door ons niet goed begrepen…..Als verzachtende omstandigheid wordt aangevoerd dat het ook lastig om te begrijpen is…..
  Als de gemeente duidelijk en vooral eerlijk naar de bewoners en omwonenden toe zou zijn geweest, was het helemaal niet lastig te begrijpen geweest!
  Maar goed, Krieger probeert zich er ook nu weer uit te draaien. Zelfreflectie, om met A. de Jong te spreken, zou hier op zijn plaats zijn.

 • Fons Laan

  Ik denk dat het niet alleen een zaak van gebrek aan zelfreflectie is. Ik ben één van de bewoners van de Marga Klompéstraat die bijna twee jaar lang hebben geprobeerd een serieus overleg te krijgen met Maak Zaanstad over de nieuwbouwplannen in de Mauritsbuurt. Dat wil men niet, men ziet bewoners en andere belanghebbenden als last en lastig. En dat betekent dat problemen en zorgen van deze bewoners gewoon blijven bestaan en later terugkomen in allerlei vormen zoals procedures. Ik heb vorige week het Zaanstad beraad gezien met 17 insprekers. Duidelijke kritiek. En dan hoor je al die warme, begrijpende vragen van gemeenteraadsleden die in het college van B en W zitten. Dat zijn de gemeenteraadsleden die al lang al in de steeds terugkerende problemen hadden moeten ingrijpen. En over een tijd kan men over de Mauritsstraat ook een Zaanstad Beraad houden en weer zeggen: het is niet goed gegaan.

  • Simone Ronchetti

   Helemaal mee eens. Boter op hun hoofd, allemaal, inclusief de MAAK ambtenaren. Te makkelijk om een Procesmanager ervoor op te laten draaien. 5 jaar geleden ging ik over de rooie in de Vermaning om hetzelfde. Diverse raadsleden waren blij met mijn signaal. Jaja… nu, 5 jaar later, zijn ze dit signaal geheel vergeten. Te triest voor woorden en ik ben blij dat er bewoners zijn die hebben ingesproken!

 • Peter van Haasen, PVV

  Het kan VVD Wethouder Krieger geen ene reet schelen dat er hier een parkeerinfarct voor het hele centrum van Zaandam ontstaat, hij is in maart vertrokken en hij woont niet in Zaanstad zoals wettelijk wel vereist is.
  Een ding is duidelijk de VVD is net zo’n auto-hatende partij geworden als GroenLinks.

 • Henk Thesing

  Het kan Dhr. Krieger (lees Gemeente Zaanstad) wel wat schelen dat er een parkeerinfarct ontstaat. Dat is de grote truc.
  Eerst een parkeerprobleem creëren en dan vergunningen invoeren. Kassa.
  Ik ga niet alle wijken opnoemen waar dit gebeurt want de lijst is te lang.
  Hoelang pikken de inwoners dit nog?

 • Jan Mulder

  Wederom wordt het weer pijnlijk duidelijk dat de gemeente er niet zit om de belangen te dienen van de burger maar alleen die van haar (of die van haar grotere zus het rijk) dan wel die van vastgoedontwikkelaars en andere marktpartijen die slapend rijk worden. Pijnlijk om te lezen wat de heer Laan zegt dat dit niet anders is in de Mauritsbuurt. En volgens mij lees je exact hetzelfde over de spoortunnel en de perikelen op het eiland. Keer op keer wordt de burger buitenspel gezet en op geen moment gehoord of ECHT betrokken.

  Zoals ik in eerdere post ook al zei volgens mij wordt het tijd dat wij burgers ons verenigen in een collectief. Iets wat de raad zou moeten zijn maar nalaat werkelijk te zijn. Niet alleen gillen en schelden maar met steekhoudende argumenten opkomen voor de belangen van de burger! Wie pakt het op? Volgens mij is er in Zaanstad genoeg werk aan de winkel!

  • Simone Ronchetti

   Er zijn bewoners die het oppakken maar krijgen te weinig steun. Pas als er daadwerkelijk heipalen in de grond gaan. En dan is het te laat!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *