Zaanstad pleit voor ‘ontwikkelruimte voor Schiphol’

Vorige week stuurde ondernemingsorganisatie VNO-NCW een manifest naar informateurs Remkes en Koolmees. 

Daarin uiten ze hun zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland. Zaanstad is medeondertekenaar van de tekst. 

Er wordt onder meer gepleit voor ‘ontwikkelruimte voor Schiphol, inclusief het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en een spoedig besluit over Lelystad Airport’. 

Ook wordt gesteld dat Schiphol onder vuur ligt door ‘ontwikkelingen van hubs buiten de Europese Unie’. Schipholwatch, de stichting die strijdt voor een betere leefomgeving en dus tegen de verdere groei van Schiphol op de huidige locatie, zet stevige vraagtekens bij die bewering: 

‘VNO-NCW en de medeondertekenaars gaan daarbij volledig voorbij aan het feit dat het overgrote deel van het vliegverkeer op Schiphol plaatsvindt voor vakantiegangers en buitenlandse overstappers.’ 

Schipholwatch verbaast zich erover dat er in het manifest geen woord is opgenomen over:

‘de immense ruimte die Schiphol nu al inneemt in de Randstad. Ruimte die ten koste gaat van maatschappelijk urgentere doelen als woningbouw en een gezonde leefomgeving. Urgenter omdat de rechten hierop zijn vastgelegd in de grondwet. Het recht om te vliegen is dat niet.’ 

Vanaf juli is er vanuit Zaanstad bijna 10.000 keer melding gedaan van vliegtuigoverlast. 

Deel dit artikel:

23 reacties

 • Peter van Haasen, PVV

  Ondanks de zeer goede verbinding met Schiphol woont maar 3 op de 100 medewerkers in de Zaanstreek. Betrekkelijk weinig als je het vergelijkt met de rest van de regio. Dit is bijvoorbeeld een kwart minder als Almere dat 20 km verder ligt.

  Wat is dus uiteindelijk de economische waarde van Schiphol voor de Zaanstreek

  • Suzanne Serton

   We kunnen lekker goedkoop vliegen en we zijn er zo. Verder dan dat gaat het klaarblijkelijk niet. Dat we er letterlijk doodziek van worden blijkt keer op keer minder belangrijk dan die eeuwige economische groei.

 • Evert Hartog

  In het manifest pleit men voor grotere inzet op duurzame luchtvaart en minder hinder. Door inzet van duurzame brandstoffen en innovaties op vliegtuigontwerp. Dat klinkt als luchtfietserij. Nederland heeft daar maar zeer beperkt invloed op. In mei 2019 is een motie in de Zaanse raad aangenomen om te bepleiten en uit te dragen dat zaanstad tot minstens 2023 geen verdere groei wil. Door dit manifest te ondertekenen spreekt Zaanstad met dubbele tong.

  • Carmen Benjamins

   Die dubbele tong viel mij dus ook op en ik ben verbijsterd.

  • Suzanne Serton

   De ontwikkelingen, zoals ik die in het manifest lees, richten zich op HSL-verbindingen en het doortrekken van de NZ-lijn; betere bereikbaarheid van Schiphol over het land. Meer vluchtbewegingen worden niet genoemd. Dat is waarschijnlijk zeer bewust en daarmee is Zaanstad er mooi ingestonken en heeft het manifest ondertekend. Dom.

 • Angelique Vorswijk

  Hoi Peter, dat kan zijn omdat er geen nacht ov- verbinding is tussen 2 uur in de nacht en geloof 5 uur in de vroege ochtend naar schiphol. Het is de reden dat ik in het verleden werken op Schiphol aan mij voorbij moest laten gaan. Ik had toen nog geen eigen vervoer.

 • Boos!
  Waar ik niet over uit kan, Jan Hamming overige leden van B&W, is deze ondertekening van dit manifest met louter #luchtvaartgroei van VNO-NCW door Gemeente Zaanstad.
  Zit je als actieve burger al jaren in je eigen tijd aan tafel bij de wethouders Schiphol en GGD Zaanstreek-Waterland – zijnde Wessel Bruinesse en Songül Mutluer – om hen te laten weten dat het in Zaanstad totaal onleefbaar is geworden, ondertekent jouw gemeente doodleuk zo’n manifest voor groei van diezelfde luchtvaart. Zonder oog voor de enorme klimaatopgaven, zonder zicht op waar deze groeiwaanzin ooit gaat eindigen. Hier winnen opnieuw de luchtvaartlobbyisten en de Shell-adepten. En het democratisch gehalte van de hele luchtvaartstrategie is NUL-KOMMA-NUL…
  Actievoeren is zinloos, denk aan je gezondheid – zei mijn zoon enige tijd geleden – hij heeft gelijk…
  Deze stap van Gemeente Zaanstad voedt mijn idee dat ik het bijltje er maar bij neer moet gooien. Alle inspanningen ten spijt: deze handtekening betekent, dat onze zorgen over de eigen gezondheid en die van onze (klein)kinderen en mede-bewoners totaal worden genegeerd. Ze lezen de afgrijselijke verhalen over zorgen, slapeloosheid
  van hun eigen – totaal verzenuwde – inwoners op vliegherrie.nl dus maar liever niet.
  Het wordt tijd Zaanstad vaarwel te zeggen, en een beter heenkomen te zoeken.

  • Caroline Boone

   Beste Winnie,

   Het is een gotspe dat keer op keer de burger het idee wordt gegeven dat zij inspraak hebben. Maar de keerzijde van de medaille laat iedere keer weer zien dat dit (verbloemd) over profilering van de raadsleden en wethouders gaat (zo snel mogelijk hogerop komen en carrière maken) en/of simpelweg over geld binnenharken.
   Ik ben het ook zo zat :'(

 • Wendy Kind

  Het zou de gemeente Zaanstad sieren als zij uitleg geeft, ook via De Orkaan.

 • Henk Visser

  De ondertekening van het manifest door Zaanstad is niets anders dan verraad aan de actiegroep die al sinds 2018 in overleg met de gemeente pleit voor krimp van Schiphol. Het is ook verraad aan de eigen wethouder die frequent overleg voert met ons, de burgers, inspraak heeft in de BRS.
  Onlangs werd een onderzoek gepubliceerd over het vertrouwen van de burger in de politiek.
  Dat was niet positief. En de hypocriete, verachtelijke ondertekening van Zaanstad illustreert het afgenomen vertrouwen. Met welke motivatie? Alleen uit angst toeristen voor de Zaanse Schans uit Azië mis te lopen? Voor dat minimale percentage inwoners dat werkzaam is op Schiphol?
  Onbegrijpelijk dat de gemeente het werk van een eigen wethouder in deze zaak slachtoffert op het blok van een onduidelijk (eigen) economisch belang. Blijkbaar de voorkeur geeft aan het zolen likken van de lobby liga. De sprookjes van een welvaart dankzij Schiphol als een Hans en Grietje gulzig aflikt. Sprookjes die al jaren door kenners en wetenschappers zijn ontkracht, zoals in het Mainport voorbij rapport uit 2018.
  Het vertrouwen in de gemeente Zaanstad en de burgermeester is bij deze ondergedompeld in een onwelriekend moeras. Ze is niet meer dan een akelige spookverschijning net onder het oppervlak.
  Met open ogen en monden het welzijn van de inwoners predikent. Tegelijkertijd de pamper vol hypocrisie niet kunnen verbloemend dankzij de vrije media.

 • Suzanne Serton

  Dit stukje uit het manifest baart mij grote zorgen: “Stikstof en nieuwe geluidswetgeving staan ruimte voor vestiging van nieuwe (duurzame) bedrijven in de weg”

  Hoe meer herrie en het verkloten van onze biodiversiteit met een ruimer stikstofbeleid zouden moeten zorgen voor een beter vestigingsklimaat voor (duurzame!?) bedrijven is mij echt een raadsel.

  Het is echt hondsbrutaal van hen dit zo te formuleren.

 • Jan Schoen

  Over zoveel onbenul zwijgt de spreker stil. Tegen domheid is geen kruit gewassen.

 • Ze dronken een glas, deden een plas, en alles bleef zoals het was. Het is een mooi gezegde…

  Voor wie interesse heeft, hier is een pdfje van onderzoeksburo CE uit Delft, aangevraagd door de gemeente Aalsmeer.

  Ik weet niet of ik alles goed lees maar dit vind ik wel een belangrijke conclusie(hoofdstuk 5) en dit zal zeker ook gelden voor de bewoners van de Zaanstreek.

  Klimaat
  — Verdere groei van Schiphol leidt tot externe kosten voor Nederland in de vorm met name klimaateffecten, luchtkwaliteit en geluid. Andersom leidt krimp vanzelfsprekend tot een afname hiervan. Klimaat is binnen de externe kosten de belangrijkste post.

  Veel lees plezier 🙂

  https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/07/CE_Delft_210158_MKBA_groei_en_krimp_Schiphol_Def.pdf

  Ontopic

  Dat de Zaanse politiek dweept met de landelijke politiek verbaast me niks, sukkels die in de tweede kamer willen komen, of een ministers post willen vervullen, moeten ergens vandaan komen. Ik ben bv benieuwd welke functie Mona keijzer gaat vervullen nadat ze is afgeserveerd in het kabinet, want daar draait het om. Je bedje is gespreid als je in de landelijke politiek hebt gezeten.

  Tot slot, kunnen we niet weer een volledige corona stilte inlassen?

  Ik vond het vorig jaar zomer heerlijk rustig toen Schiphol bijna geheel gesloten was

 • Elsa Loosjes

  Pas wanneer de plannen duidelijker zijn, kun je procederen. Op grond van de veronachtzaamde mensenrechten, het nakomen van klimaatafspraken, en vanwege het feit dat de luchtvaartnota en de nota luchtruimherziening nog steeds niet zijn behandeld, moet je misschien wachten op het goede moment, maar misschien is dat heel snel. Bovendien is de verduurzaming van de luchtvaart op redelijke termijn maar op zeer kleine schaal mogelijk, rond 8%. In de inspraakreacties is op deze zaken gewezen, ook de cie. MER heeft de nodige gegevens aangeleverd.
  Uiteraard zijn passagiers van Schiphol voor 78% afkomstig van vakantieverkeer – volgens de concept luchtvaartnota. Wanneer de bevolking ‘met de voeten gaat stemmen’ en óf binnenlands óf met ander vervoer met vakantie gaat, is een duidelijke vermindering van inkomsten te verwachten. VNO/NCW moeten zich dus realiseren dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, en zich mogelijk ook niet rijk kunnen rekenen met het oog op een houdbare toekomst.

 • Helemaal eens.
  Ik heb dan ook (eindelijk) maar de daad bij het woord gevoegd en ben binnenkort daadwerkelijk vertrokken.
  Ver weg van deze kansloze klimaatprutsers…

 • Kees Vogel

  Met je vingers in je oren wachten op de volgende verkiezingen, maar dat zal wel een illusie zijn.

 • M. de Boer

  Gisteravond 23.57 vertrok er nog 1 en vanmorgen rond 5.30 uur weer lawaai.
  Korte slaapjes op verzoek van Zaanstad dus.
  Wellicht eerst lezen voor men iets tekent.

 • Dré Prijs

  Ehm… ROSA, GroenLinks… wat krijgen we nu? Citaat Groenlinks Zaanstad juni 2019: “ Gelukkig is er een groeiend aantal mensen in Nederland die dat niet meer willen, die zich zorgen maken over het effect van de luchtvaart op de klimaatverandering, over de toekomst van hun (klein)kinderen en die deze zorgen ook uitspreken.” ROSA april 2019: “ Wij vinden dat Schiphol niet verder kan groeien. De Zaanse inwoners hebben al meer dan genoeg last van vliegtuiglawaai. Maar de grenzen zijn wat ons betreft ook bereikt aangaande de CO2-uitstoot en de zeer ongezonde uitstoot van ultrafijnstof door het vliegverkeer boven onze hoofden.”
  Heldere uitspraken lijkt mij. Dus graag consequent blijven en die stellingname van vorig jaar continueren. Anders is er toch sprake van dubbele tongen en bedrog.

 • André Meester

  Mij is niet duidelijk of deze ondertekening ook door de raad van Zaanstad geaccordeerd is. Is het besproken in de gemeenteraad? Of is het een actie in de context van de Vervoersregio Amsterdam en de MRA, waar de raad niet eens bij betrokken was? En als het inde raad besproken en besloten is, hoe is er dan gestemd? Wie waren voor en tegen?

  • Evert Hartog

   Nee , dit is niet in de raad besproken. Het lijkt er nu op dat het zelfs niet in het college is besproken. De wethouders van Rosa en GroenLinks “gaan het uitzoeken”

   • Jan Betlem

    Winnie de Wit schreef het al “het democratisch gehalte is van de luchtvaart strategie is NUL KOMMA Nul”. Maar nu blijkt het democratisch gehalte van de raad van Zaanstad, ook daar onder te vallen. Zeer verontrustend en onbegrijpelijk, en dat een half jaar voor de gemeenteraad verkiezingen. Maar het is wel duidelijk waar de gemeente voorstaat en waar de gemeenteraad van Zaanstad staat.

 • Fred Blijestein

  Ik wordt gek van die walgelijke adoratie voor schiphol
  Alles mogen en kunnen ze, en is daar een enkele keer commentaar op dan wordt weer het magische woord Werkgelegeheid door ze geroepen. En klagen nou ja je mag die aangeven op site en that’s it. Jaar jaar uit worden omwonenden nog meer geteisterd en ongezond gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *