Zaanstad: plek voor nieuwe coffeeshop?

In het najaar komt waarschijnlijk een plek vrij voor een nieuwe coffeeshop in Zaanstad (Zaandam) als de vergunning voor coffeeshop Moonlight aan de Czarinastraat in Zaandam definitief wordt ingetrokken.

De gemeente geeft maximaal drie vergunningen voor coffeeshops af. Moonlight heeft beroep aangetekend tegen het intrekken van haar vergunning. Als dat beroep wordt afgewezen komt die vergunning opnieuw beschikbaar.

Zaanstad verwacht dat afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het najaar uitspraak doet over het beroep.

Het vergunningenbeleid wordt aangepast. Er worden voortaan alleen nog vergunningen voor vijf jaar verleend. Voor bestaande coffeeshops geldt een overgangstermijn van vijf jaar, daarna krijgen zij ook een tijdelijke vergunning.

Sinds 1999 geldt in Zaanstad een maximumstelsel van drie coffeeshops. Na een uitspraak van de Raad van State is het niet langer toegestaan vergunningen voor onbepaalde tijd af te geven. Zaanstad:

“Concreet betekent dit dat een vergunning voor een coffeeshop voortaan wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar. Daarnaast is ook een gedoogverklaring vereist. Na afloop van deze termijn komt de vergunning opnieuw beschikbaar en wordt een nieuwe aanvraag- en selectieprocedure gestart.”

Op het moment dat een vergunning voor een coffeeshop vrijkomt kunnen gegadigden hun belangstelling kenbaar maken. Vervolgens volgt een loting door een notaris. De notaris trekt in totaal tien gegadigden die worden geïnformeerd over hun plek op de plaatsingslijst.

De ‘winnaar’ mag een vergunningaanvraag indienen. Vervolgens vinden onder meer een intakegesprek, een toetsing aan de criteria uit het beleid en een Bibob-toets plaats. Als dat niet leidt tot het verlenen van een vergunning wordt de eerstvolgende op de plaatsingslijst uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

Voor de overige twee coffeeshops (Headlines en Squad) geldt een overgangstermijn. Hun vergunning voor onbepaalde tijd wordt ingetrokken. In plaats daarvan krijgen zij een vergunning voor vijf jaar.

Foto: de gesloten coffeeshop Moonlight

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Geert Spiering

  Beste redactie,

  Wat een raar beleid! Coffeeshopvergunning weggeven door middel van een loting? Het is toch geen Staatsloterij? Het gaat toch wel om een vergunning die de coffeeshophouder tonnen per jaar oplevert.

  Door deze loterij-manier gooi je ook alle opgebouwde goodwill en ervaring met een coffeeshophouder in een keer weg.
  Even voor alle duidelijkheid, ik ben een fervent tegenstander van het gebruik van drugs. Ik heb daar teveel ellende van gezien. Maar gezien het grote aantal mensen die ik de coffeeshop Squad zie binnen wandelen, van jong tot oud, van manager, zzp’er, moeders vaders en studenten, denk ik dat het niet te stoppen is.

  Dan kan je het beter goed regelen!
  Zorg ervoor dat de beste coffeeshophouder, die zich strikt aan de regels houdt, geen overlast aan de buurt veroorzaakt, goede kwaliteit van de drugs levert, de vervolgvergunning krijgt.
  Dan krijg je kwalitatief goede coffeeshophouders.

  Geert Spiering

  • Rienk Spiekstra

   beste Geert.
   Kijk even op het Raadsinformatiesysteem van de gemeente bij de collegestukken . Op 4 april is een Raadsinformatiebrief verschenen over het coffeeshopbeleid. Los van wat je er verder van vindt staat daar waarom door een rechtszaak loting wordt ingevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *