Volgens Zaanstad zijn er “geen juridische en financiële consequenties” vanwege het afblazen van de bouwplannen op het Jabob Visterrein.

De omgevingsvergunning is aangevraagd na de vaststelling van de Omgevingsverordening van de Provincie die kleinschalig bouwen in buitengebieden verbiedt. Die aanvraag werd door Zaanstad al in juli 2019 aangekondigd. Waarom heeft dat zo lang geduurd en is het gemeente en aanvrager ontgaan dat er een verordening kwam die het bouwplan onmogelijk maakte?

Volgens antwoorden van wethouder Wessel Breunesse (GroenLinks) op vragen van Julliëtte Rot (DZ) is dat het gevolg van ‘zorgvuldigheid’ die de gemeente heeft betracht bij de procedure, “de gemeente en de eigenaar van de locatie hebben afgesproken een zorgvuldig voortraject te doorlopen.”

Ernstige beperking

Wethouder Hans Krieger (VVD) zei in juli 2019 dat hij wachtte op de aanvraag van de eigenaar, de plannen waren al in 2017 – na zo’ 30 jaar (!) steggelen – goedgekeurd. Maar pas op 1 december 2020:

“zijn alle stukken, behorende bij een vergunning, ontvangen met het verzoek deze zo snel mogelijk middels een voortoets te beoordelen. Op dat moment is naar alle vigerende wet- en regelgeving gekeken en is geconstateerd dat de in de omgevingsverordening opgenomen begrenzing van het Bijzonder provinciaal landschap een ernstige beperking vormt voor vergunningverlening.”

Oeps… Ontwikkelaar Rito Holding werd op 11 december 2020 op de hoogte gebracht.

“Hierop heeft de ontwikkelaar besloten de vergunningsaanvraag op 28 december jl. officieel in te dienen, om zo een zaak te hebben in de richting van de provincie.”

Dus geen dreigende procedure voor Zaanstad, maar richting Provincie Noord-Holland.

Provinciale verordening

Anderhalve maand later (op 2 februari) informeert Breunesse raad. Maar waarom heeft het allemaal zo lang geduurd? Het antwoord, dat komt door “zorgvuldig vooroverleg”.

Heeft Zaanstad dan niet in de gaten gehad dat die provinciale verordening eraan kwam? Ja, dat wisten ze wel maar men realiseerde zich niet dat het op dit plan van toepassing was. Zaanstad was vooral bang dat het bouwplannen in Westzaan en Assendelft zou doorkruisen en heeft daarom ook een zienswijze ingediend tegen het plan.

“Er heeft eind 2020 al een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen wethouder Ruimtelijke Ordening Breunesse en gedeputeerde Loggen. Dit overleg ging specifiek over bebouwing in de landelijke linten in relatie tot de Omgevingsverordening en ons eigen beleid voor ‘linten, dijken en paden’. Op dat moment is niet over de casus Jacob Vis gesproken.”

Wat gebeurt er nu? Wethouder Breunesse gaat de situatie bespreken met de gedeputeerde en wacht op een ‘alternatief plan’. Spijtig is het niet doorgaan van het plan wel, het had volgens de wethouder “een nieuwe parel aan de Zaan” moeten worden, het “verdient een transformatie naar 11 woningen en een herberg die past in het beeld van de Zaanse Schans.”

Lees ook: Na 32 jaar plannen toch geen huizen op Jacob Visterrein of ons Dossier Jacob Visterrein (20 artikelen tot dusver).