Zaanstad wil ander Poelenburg en Peldersveld

Bij de lancering van de Poelenburgplannen werd het al aangekondigd: Zaanstad wil iets doen aan de bevolkingssamenstelling van de buurt waar nu ruim 70 procent van de bewoners allochtoon is.

Eenvoudig is dat niet, omdat daarvoor ingegrepen moet worden in de woningtoewijzing. Dat wil Zaanstad nu proberen via de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp).

Het college van B&W stelt voor om de wet van toepassing te laten zijn op Poelenburg en Peldersveld. De wet biedt volgens het college

“mogelijkheden om sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen die voldoen aan vooraf vastgestelde criteria zoals inkomen uit arbeid. Door vrijkomende woningen anders toe te wijzen wordt de bevolkingssamenstelling van de wijken stap voor stap veranderd. De Wbmgp heeft geen gevolgen voor mensen die nu al in Poelenburg en Peldersveld wonen.”

Via het actieplan Poelenburg Peldersveld wil Zaanstad “de perspectieven voor de inwoners van de wijken duurzaam te verbeteren”.

In december moet de gemeenteraad zich uitspreken over de aanvraag van de wet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bijstandsgerechtigden

Wethouder wonen Jeroen Olthof zegt in het persbericht van Zaanstad:

“Bewoners van Poelenburg en Peldersveld hebben zelf aangegeven dat er veel kwetsbare inwoners in de wijken wonen. Ze willen dat dit verandert. Beide wijken kennen een hoog aantal bijstandsgerechtigden. Dit aantal neemt de laatste maanden hier relatief meer toe dan in andere wijken in Zaanstad.

De wijken kennen zeven zwarte scholen, de Cito-resultaten wijken in negatieve zin af, taal is een hardnekkig probleem en 31% van de kinderen in Poelenburg en 26% in Pelders- & Hoornseveld groeit op onder de armoedegrens.

De opeenstapeling van deze hardnekkige problemen maakt het werken aan een oplossing tot een moeilijke en taaie opgave. Ook signalen van onder meer ouders en leraren wijzen in één richting: er moet iets gedaan worden aan de eenzijdige samenstelling van de bevolking in Peldersveld en Poelenburg. De gemeente en woningcorporaties vinden dat ook.”

Corporaties

Zaanstad heeft met de drie betrokken corporaties (Parteon, ZVH en Rochdale) gekeken welke mogelijkheden er zonder het inroepen van de Wbmgp bestaan om de diversiteit in beide wijken te vergroten.

“Inmiddels is de conclusie dat de wettelijk toegestane, reguliere middelen geen soelaas bieden en dat de gewenste doelstelling alleen dichter bijgebracht kan worden als gebruik gemaakt wordt van de Wbmgp. De drie betrokken corporaties ondersteunen dit.”

Om diversiteit in bevolkingsopbouw te verkrijgen is de Wbmgp onmisbaar volgens het college.

Begin dit jaar liet De Orkaan al de bevolkingsverandering zien. Hieronder de bijgewerkte gegevens (2017 is stand in april). Iemand wordt gerekend tot een etnische groep als hij of zij zelf, of een van de ouders in het desbetreffende land zijn geboren.

Bevolking

Sinds 2006 is het percentage Nederlanders gedaald van 36 naar 28. Het percentage Turken daalde licht, van 36 naar 34 procent. De stijging zat vooral bij de overige groepen, het percentage Marokkanen verdubbelde ruim (van 3 naar 7). Overige niet-westerse allochtonen en westerse allochtonen maken nu samen 24 procent van de bevolking uit, in 2006 was dat 18 procent.

De verdeling in 2017: 34 procent van de Poelenburgers is Turks (net als vorig jaar), 28 procent Nederlander (29 procent in 2016).

Deel dit artikel:

9 reacties

 • fred van gelderen

  Ja, als de Orkaan-grafieker alle kleuren gaat veranderen en dus ook door elkaar gooien, dan is de chaos compléét! Een Surinamer wordt opeens een Nederlander, een Nederlander is opeens een Turk, om maar iets te noemen. Jeetje Mina. Niet te geloven, en als Orkaan geloofwaardig willen overkomen. Sorry, maar dit kén gewoon niet. Als jullie het écht allemaal ‘serieus’willen aanpakken en doen, ga dan éérst even goed te rade bij jezelf, en lukt dat niet, vraag om advies. Ik wil wel helpen, lijkt me soms een goed idee.Maar wél liefst zwart dan.

 • fred van gelderen

  Oók al ben ik geen Marokkaan.

 • De Orkaan

  Ja, de tweede grafiek is van groot naar klein gerangschikt en niet volgens de volgorde van de gemeente. Is inderdaad wat verwarrend, we gaan kleuren in beide grafieken gelijk maken.

 • Herman

  Beste redactie, het zou goed zijn om via uw taalgebruik duidelijk te maken dat veel van deze mensen met een migratieachtergrond gewoon Nederlanders zijn. Nederlanders met een Turkse migratieachtergrond, bijvoorbeeld. Het betreft immers, zo neem ik aan, ook de tweede (en zelfs derde?) generatie, die hier geboren is. Dus niet spreken van “Turken” en “Nederlanders”. Het klopt niet en het stigmatiseert.

  • De Orkaan

   De naamgeving die we hier hanteren “Turken, Nederlanders, Surinamers” komt rechtstreeks van de website van de gemeente Zaanstad. Zij hanteren een definitie van etniciteit die weer ontleend is aan het CBS. Dat wil zeggen dat de betrokkene of een van zijn/haar ouders in het desbetreffende land geboren zijn. Dus geen ‘derde generatie’. Niks stigmatiserend dus.

   • Herman

    Sorry maar ook voor de tweede generatie zijn de term Turk en Nederlander ongeschikt als de “Turken” tevens Nederlander zijn. Dat de gemeente Zaanstad deze labels gebruikt is niet in de haak, Turkse Nederlanders zou beter zijn. En tegenwoordig spreekt de landelijke overheid van “inwoners met een migratieachtergrond”, wat taalkundig gezien ook klopt voor de 2eG.

    Ik ben overigens helemaal voor het inzichtelijk maken van etnische verscheidenheid in statistieken ook voor de 2eG, wat indruist tegen het advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

   • Herman

    De CBS definitie klopt dus, maar het label niet… alsof Nederlanders niet ook de Turkse Nederlanders omvat…

    • De Orkaan

     ‘Label’ als aanduiding bij de grafieken? Dat is exact de naam die Zaanstad daaraan geeft en wij gaan dat niet aanpassen. De uitleg hebben we in de reacties gegeven en is ook voor iedereen duidelijk die naar de bron van de cijfers gaat.

 • Willemsen

  De gemeente zou voordat ze dat plan willen uitvoeren zich eerst moeten afvragen waarom zoveel mensen zijn verhuisd en waarom met name de autochtoon daar niet meer wil wonen. Misschien dat een bepaalde soort diversiteit niet helemaal aanslaat bij de meer westers georiënteerde medemens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *