Zaanstad overweegt in te gaan op de vraag van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) “om te denken over de beschikbaarheid van opvangplekken in de gemeente” voor asielzoekers.

In de provincie Noord-Holland zijn ongeveer 420 extra ‘bedden’ nodig voor de opvang van asielzoekers. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk heeft gemeenten op 19 december 2019 al gevraagd deze plekken gezamenlijk te leveren.

Het college staat open om te onderzoeken of er in de gemeente een geschikte kleinschalige locatie is en heeft dit voorgelegd aan de raad. Het zou om maximaal 100 plekken gaan die geschikt zouden zijn voor de huisvesting van asielzoekers, starters op de woningmarkt, gescheiden ouders met kinderen, inwonende gezinnen en thuiswonende jongeren, arbeidsmigranten en statushouders.

Een plek op een industrieterrein, zoals eerder in de Achtersluispolder is niet gewenst, er moeten voorzieningen als scholen, zorg, winkels en openbaar vervoer in de buurt zijn: “de locatie moet bijdragen aan een plek waar inwoners van Zaanstad en asielzoekers kunnen samenleven.”

Burgemeester Jan Hamming stelt dat het verzoek er al langer binnen is (op 19 december aan de gemeente gestuurd) maar dat het in verband met de coronacrisis is aangehouden:

“Dit verzoek ligt al een even bij Zaanstad en we zijn ook al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor het voorstel aan de raad. We begrijpen dat mensen in verband met het coronavirus met andere zaken bezig zijn dan dit voorstel. We gaan natuurlijk sowieso pas onderzoeken als de raad ermee instemt en daarnaast het virus minder aandacht vraagt. Tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten voor andere zaken die in de wereld spelen en daarom heeft het college besloten om dit voorstel nu aan de raad te sturen.”

Hamming stelt dat er

“op dit moment niet direct een kant en klare opvanglocatie beschikbaar zijn, zo simpel is het. Daarom zeggen we ook tegen het COA: we weten niet of we voor opvangplekken kunnen zorgen. We vinden wel dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om op z’n minst te bekijken wat er in Zaanstad mogelijk is. Daarbij is voor ons zorgvuldigheid heel belangrijk. We gaan het alleen onderzoeken als de raad daar achter staat. En we willen bewoners en ondernemers betrekken bij het onderzoek. Sterker we willen ze oproepen om ze te laten meedenken over een locatie.”

Zaanstad heeft geen goede ervaringen met de vorige aanvraag van het COA, in 2016 is er begonnen met voorbereidingen om 500 asielzoekers te huisvesten in Saendenborch (foto) aan het Rustenburg. Toen het draagvlak geregeld was, de plannen getekend en de afspraak met de eigenaar gemaakt, haakte het COA op het laatste moment af.

In Zaanstad zijn eerder asielzoekers opgevangen in Assendelft, de Achtersluispolder, het Veldpark en op het Hembrugterrein.