Zaantheater reorganiseert: ontslag voor 26 mensen

Sommigen hadden het aan zien komen, anderen gingen er met een ‘bepaald voorgevoel’ heen, en er waren er medewerkers waarvoor het als donderslag bij heldere hemel kwam.

Vanmiddag om 13:00 uur werden de horecamedewerkers van het Zaantheater uitgenodigd in de kleine zaal van het Zaantheater om van directeur Angelique Finkers de boodschap te krijgen dat er rigoureus moet worden ingegrepen in de bedrijfsstructuur: er is geen werk meer voor hen.

‘De exploitatie van de horeca is als gevolg van de coronacrisis zwaar onder druk komen te staan. De organisatie is ingericht op het kunnen faciliteren van 1100 theaterbezoekers tegelijkertijd en om grote evenementen te draaien. De voortdurende dalende bezoekersaantallen en de ingestorte evenementenmarkt maken dat, nu de crisis nog langer voortduurt, er ingegrepen moet worden.’

Gisteren was er een soortgelijke bijeenkomst met leden van de technische dienst. Daar kregen drie krachten te horen dat er geen ruimte meer voor hen is.

‘Door in te zetten op onze kerntaak kunnen we theater blijven brengen en de verregaande aantasting van onze financiële positie uit de gevarenzone loodsen.’

Het theater meldt dat het voorgenomen besluit 26 medewerkers (8,15 fte) treft:

‘Dit komt bovenop de bezuinigingsmaatregel dat een aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd over diverse overige afdelingen in 2020 niet zijn verlengd. Over het voornemen en de gevolgen ervan voor de medewerkers wordt overlegd met de ondernemingsraad.’

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *