Zorgen bij Zaanstad na schrappen stikstof-bouwvrijstelling

Na de uitspraak van de Raad van State die inhoudt dat voortaan voor elk bouwproject onderzocht moet worden hoeveel stikstof er vrijkomt bij de bouw, zijn er bij Zaanstad grote zorgen over de voortgang van projecten, het leidt minstens tot vertraging. De realisering van bouwprojecten komt ‘onder grote druk’ volgens wethouder Wessel Breunesse.

We schreven eerder vandaag over de recente uitspraak en vroegen Zaanstad om een reactie:

“De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing kan worden gelaten. Dat betekent dat er een streep gaat door de zogeheten bouwvrijstelling. Gemeente Zaanstad heeft met zorg kennis genomen van de uitspraak. We gaan onderzoeken wat dit betekent voor Zaanse (woning)bouwprojecten en infrastructuurprojecten.”

Wethouder Wessel Breunesse:

“Deze uitspraak betekent bijvoorbeeld dat voor de bouwfase van woningbouwprojecten en infrastructuurprojecten een stikstofberekening moet worden gemaakt. Dat leidt sowieso tot vertraging. We kunnen op dit moment nog niet inschatten hoe groot de effecten zijn van deze uitspraak op Zaanse projecten. Wel weten we dat de combinatie van de stikstofproblematiek, beperkingen op het elektriciteitsnet, gebrek aan elektrisch materieel en de stijging van de kosten van bouwmateriaal projecten sowieso onder grote druk zetten.”

Per project moet de gehele stikstofimpact worden berekend, om te kunnen bepalen of het project voldoet aan de stikstofnormen in zowel de bouwfase als de gebruiksfase. Breunesse:

“Het rekenen aan deze projecten gaat met deze uitspraak van de Raad van State erg veel tijd kosten. We doen als gemeente Zaanstad wederom de oproep aan het Rijk: kom met stevige maatregelen. Wij kunnen dit op lokaal niveau niet oplossen. De enige structurele oplossing is dat de stikstofdepositie in Nederland omlaag gaat. Alleen zo kan de natuur zich herstellen en is het mogelijk om huizen en andere noodzakelijke gebouwen en infrastructuur te ontwikkelen.”

Lees ook: Raad van State: bouwvrijstelling stikstof van de baan, bouwstop dreigt

Afbeelding: viaduct Wibautstraat – Thorbeckeweg. Nog niet alle vergunningen zijn binnen. Dat zou kunnen betekenen dat ook hier extra onderzoek nodig is. Bij het project is overigens aangegeven “dat het project is vrijgesteld van het verkrijgen van een vergunning van de natuurbeschermingswet voor stikstof.”

Deel dit artikel:

22 reacties

 • Ron Bouw

  En terecht, Raad van State is er niet voor niets. Deze uitspraak komt ten goede aan de natuur , dat vergeten jullie.
  Wat Zaanstad betreft: met de berekeningen zal wel gesjoemeld worden, daar zijn ze zo goed in, voorbeeld: kanaandezaan, Peperstraat,gouwpark, hè toevallig allemaal projecten van Soeters, hoe kan dit nou?

 • Jan Mulder

  Wellicht kan gemeente Zaanstad dan meteen van de gelegenheid gebruik maken en is echt met omwonenden in gesprek te gaan. Wellicht dat er op basis van die gesprekken minder gerekend hoeft te worden omdat er dan werkelijk gebouwd hoeft te worden wat er nodig is dan wel loopt na de berekening de bouw niet nog langer vertraging op door omwonenden die in bezwaar gaan. Zoals de post hier boven al aangeeft zijn er genoeg projecten zoals de Peperstraat of de Mauritsbuurt waar de gemeente de bewoners totaal niet hoort.

  Zaanstad pak die kans nu eens aan!

 • Peter Moerland

  De Raad van State heeft vandaag een verstikkende uitspraak gedaan met ongekende gevolgen voor de samenleving en economie, die ook in de Zaanstreek diepe sporen trekt. Er is bijna geen klimaat crisis meer nodig om ons land in de vernieling te helpen, dat kunnen de heer Vollebroek cum suis met hulp van de rechterlijke macht veel beter. Zeker, juridisch zal het allemaal kloppen omdat de opeenvolgende regeringen al vanaf de jaren tachtig van stikstof een inmiddels onbeheersbaar probleem gemaakt hebben. Als enige in Europa overigens, bij de grenzen houd het stikstof probleem op.

  De economische gevolgen voor het land en onze streek zijn niet te overzien. Gecombineerd met de verzameling overige niet geringe crisissen vormen die een alles vernietigende perfecte storm (het woord Orkaan ligt hier misschien wat gevoelig).

  Het lijkt onvoorstelbaar om een heel land op slot te gooien, complete sectoren te ontregelen en de economie onherstelbare schade te berokkenen, alleen omdat er ooit in het verleden onrealistische depositie voorwaarden zijn bedacht. De nachtmerrie voor landbouw en veeteelt, woningbouw, verkeer, voedselvoorziening en de energievoorziening wordt bepaald door theoretische modellen berekende KDW’s.

  Als je overgaat tot diepe ingrijpende hervorming van de maatschappij, met grote gevolgen voor de inrichting van grote delen van ons land en onomkeerbare consequenties voor de elektriciteitsvoorziening, de economie en de voedselvoorziening, moet je als regering er zeker van zijn dat het beleid ook het gewenste resultaat oplevert. Kortom er moeten meervoudige, goede en solide normwaarden incl beleidsalternatieven bepalend zijn. En die zijn er niet.

  De maatregelen om de Natura 2000 gebieden te redden zijn uiteindelijk slechts op één alles overheersende theoretische norm gefundeerd, de kritische depositie waarde van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) oftewel de KDW.

  Bizar is een woord wat z’n betekenis al lang geleden verloren heeft.

  • Tessa Berghouwer

   Toch vind ik bizar wel op z’n plaats als u de heer Vollenbroek en de rechterlijke macht beticht van het in de vernieling helpen van ons land, of in ieder geval de omgekeerde wereld.

   • Peter Moerland

    Losstaand en uit de context van het verhaal gehaald heb je gelijk

   • l. Boonstra

    Ja Vollenbroek en zijn slippendragers van PvdD,GL,D66 en ROSA hebben gewoon geen enkel belang bij of mensen nog kunnen wonen op deze postzegel . Zij gnuiven dat ze die dombo’s weer een oor aan hebben genaaid.

   • Rick Struik

    De schrijver van het stuk geeft goed weer wat er speelt. De Nederlandse politiek heeft een kritische depositie waarde (kdw) gesteld die in een dichtbevolkt land niet haalbaar is en wordt nu door de hoge raad terug gefloten omdat overheid zich niet houdt aan de door dezelfde overheid opgestelde wet. In andere Europese landen speelt het probleem nagenoeg niet omdat daar meer reële kwd’s zijn gesteld. Door de kdw’s in Europa niet gelijk te stellen zullen bedrijven uit Nederland vertrekken naar andere landen binnen de EU en neemt de verdiencapaciteit van Nederland af wat ons op termijn hard zal raken.

  • Jaap Veldman

   helemaal gelijk

  • Hans van der Heijden

   een lelijke straat, snorfietsen verboden,Warschau,achtig straten, hoog lelijk,communistisch, weinig parkeerplekken, minder auto s,zoals in de DDR, Chemniz, Dresden, Oost Berlijn. zo een proletariaat land wordt dat.Overbevolkte steden, werkloosheid, uitzichtloosheid, verkrotting,smerig, onveilig. handhaving op de fiets, sperrtijd.Ik zou dan verhuizen naar Ameland

 • Adriaan van Tulpenbaard

  De meeste stikstof winst valt waarschijnlijk te halen in de industrie. Want er moeten een miljoen nieuwe woningen gebouwd worden in 10 jaar. Ook boeren die vervroegd met pensioen willen kunnen uitgekocht worden ter compensatie voor het bouwen. Een miljoen gaat al zo traag, maar gaat nu dus nog veel trager worden.

  • Jonathan Romans

   Wellicht toch eens kijken naar de ‘cacaoboeren’ langs de zaan. Daarvan staan er zeker twee in de landelijke top 10 van piekbelasters.

 • Cees Viergever

  Met zijn alle lekker gaan Wwoof’en

 • Jaap Meeuwsen

  Het RIVM gaat eerst z’n huiswerk opnieuw doen na de blunders over de piekbelasters.
  Rekenen is nooit hun sterkste kant geweest.

 • Raad van State is de hoogste rechterlijke macht on ons land. Wij zullen ons dan ook moeten houden aan de uitspraak. Alleen: Wat doet een rechter? Deze toetst maatregelen en handelingen aan de wet. Als de wet voor (bijna) iedereen duidelijk zichtbaar onjuist of ontoereikend is, zal deze gewijzigd moeten worden. Zonodig zal er met Brussel gesproken moeten worden. Sowieso zullen andere keuzes gemaakt moeten worden. Te beginnen in het stemhokje. Dan kom je er dus niet met een omgekeerde vlag. Laat staan met een boeren zakdoek.

 • Jan van Beek

  we vergeten dat de stikstof regels niet door Nederland uitgevonden zijn maar dat het Europese regels en afspraken zijn .

  • Peter Moerland

   Het stikstof probleem in Nederland is in de basis door Nederland zelf veroorzaakt, Europa stelde namelijk geen eisen aan de stikstofdepositie, dat deden de lidstaten zelf. Deze zijn verplicht te voldoen aan de Habitatrichtlijn, die stelt dat in de Natura2000 gebieden gestreefd moet worden naar een ‘gunstige staat van instandhouding’.

   Door menselijke activiteiten wordt stikstof (N2) en zuurstof (O2) en waterstof (H2) omgezet in stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Deze reactieve stikstofverbindingen zijn onmisbaar voor alle vormen van leven op aarde.
   Stikstof (N2) op zichzelf is niet schadelijk. Om de zogenaamde ‘stikstofproblematiek’ goed te begrijpen, zijn met betrekking tot de stikstofverbindingen drie termen belangrijk. Concentratie (hoeveel zit er in de lucht), Emissie (hoe komt het in de lucht) en Depositie (hoe komt het op/in de grond). De stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofdepositie. Het is de depositie (neerslag) van de stikstofverbindingen uit de lucht, die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

   Nederland heeft zich indertijd met een depositie drempelwaarde van 0,05 mol een onmogelijk strikte norm vastgesteld, vele malen strenger dan in andere Europese landen. Nederlandse ecologen bijvoorbeeld waren geobsedeerd door ‘schrale’ natuur: ‘overbelaste’ Natura2000 gebieden die bestaan uit heide en veen, en die danken hun bestaan aan een nijpende schaarste aan meststoffen. Die zijn buitengewoon kwetsbaar voor stikstofdepositie en hebben er voor gezorgd dat de normen in Nederland heel veel lager zijn in andere landen.

   Daarnaast heeft Nederland de KDW vastgelegd in beleidsbepalende wetgeving. In andere Europese landen speelt dat veel minder en is is bijvoorbeeld in Duitsland een stikstofvergunning pas nodig als door een nieuwe activiteit meer dan 7 mol stikstof (=100 gram) per hectare per jaar neerslaat in een natuurgebied. Veel meer dus dan de 0,05 mol die in Nederland gold totdat de Raad van State in 2019 de Nederlandse aanpak PAS af serveerde.

 • Kees Vogel

  Dus als ik het goed begrijp, gaat ook het plan voor het Guisweg project voor 20 jaar de de vergunningen stapel op. Wel misschien een voordeel, kan er nog eens door een nieuwe planoloog naar gekeken worden.
  Ook de hockeyclub (kraaien)is eigenlijk te vroeg begonnen het terrein vol met zand te storten tegen en op het natuurgebied. Iemand zal wel ergens een dikke vinger in de pap hebben.

 • jeroen Bakker

  een nutteloos plan enkel en alleen ivm korte invoerstroken??? ze willen dat we allemaal elektrisch gaan rijden en deze auto’s trekken veel sneller op dan de meeste benzine en diesel versies dus dat betekent kortere invoerstroken om snelheid te maken. al zijn er dan nog mensen die denken dat hun auto langzamer is dan een slak en helaas rijden dit soort mensen ook nog op de snelweg met max 80-90km per uur, vrachtwagens die inhalen terwijl er een inhaalverbod geld, mensen die links blijven rijden vanaf knooppunt Zaandam omdat ze er bij Saendelft af moeten. laat ze eerst eens wat gaan doen aan het gedrag van de automobilist voordat ze weer onnodig met geld gaat strooien want zoals altijd komt er weer een paar miljoen extra bij tijdens de bouw plus alle ellende op de weg . laat ze eerst eens wat doen aan de verkeerschaos op de provinciale weg bv doorstroming naar de A9 zodat al het verkeer niet meer langs Krommenie moet om er bij de Forbo op te moeten

 • Rene van Lieshout

  Gelukkig is het hele Noordzeekanaal gebied inmiddels vol gebouwd met logistieke centra. Fantastisch al die stikstof uitstotende vrachtwagens die hier dagelijks komen.

 • Agnes Nobel

  Mooi moment om te berekenen wat minder uitstoot geeft: het voorliggende Guiswegplan mét verkeerstunnel en andere vreemde oplossingen of verdieping van het spoor zodat Zaanstad West eindelijk met de rest van Zaanstad volwaardig én toekomstbestendig verbonden wordt.
  Het is ieders democratisch recht om bezwaar te maken. Het zijn m.i. niet de bezwaarmakers waar naar gewezen moet worden, maar naar de bestuurders van dit land.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *