Zorgen om ovonde Wormerveer

Eind april van het vorige jaar schreven we – weinig enthousiast – over de twee nieuwe Ovondes op de N203 (Provincialeweg) in Wormerveer ter hoogte van de Paul Krugerstraat en de Lindenlaan.

Gisteren plaatste Daantje van Daal-Stal een bericht in de Facebookgroep Wormerveer waarin ze haar zorgen uitte over de ongevallen die er sindsdien zijn gebeurd. Zij woont er dichtbij en rijdt er praktisch dagelijks langs.

En ja, alleen al via de Facebookpagina Wormerveer, vinden we drie aanrijdingen.

In oktober een aanrijding (tussen auto en scooter). De foto’s zijn van Ron Swart en Michel Schermer:

Half december is het weer raak met een scooter:

En nog net geen week later wordt een fietser over het hoofd gezien:

Er zou meer gebeurd zijn en Daantje deelde haar zorgen ook met ZNSTD. Ze kreeg de volgende reactie:

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor uw betrokkenheid.

De betreffende locatie is conform de landelijk geldende wetten en richtlijnen aangelegd. Bij inspectie is ook gebleken dat verkeer van zowel de ovatonde als vanuit de Lindenlaan prima rekening kan houden met kruisend (brom)fietsverkeer.
Vanaf de Lindenlaan maken de reeds aanwezige parkeervakken in de Esdoornlaan het lastig verkeer van rechts van verre aan te zien komen. Bij (vrijwel) stilstand is dat echter prima te beoordelen. Voor de ovatonde staan weer haaietanden, waardoor motorvoertuigen in twee keer de ovatonde op kunnen rijden.
Vanaf de ovatonde rijdt men sowieso (brom)fietsverkeer van links tegemoet. Het verkeer van rechts ziet men ook van tevoren aan komen. Een extra controle over de schouder hoort bij een veilige verkeersdeelname.

De situatie is niet uniek in Nederland, ook niet in de gemeente. Sinds circa 15 jaar kan men bij rotonden/ovatonden (brom)fietsverkeer vanuit beide richtingen verwachten. Het is onze taak zorg te dragen voor een veilige inrichting. Door ons te conformeren aan de geldende wetten én richtlijnen is dit gedaan. Het is de taak van verkeersdeelnemers om veilig deel te nemen aan het verkeer.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Afdeling Stadsbeheer & Onderhoud

Dus, buiten de aanwezigheid van de parkeervakken die de boel onoverzichtelijk maken is er niets aan de hand, want de ovonde is volgens de richtlijnen aangelegd: ‘Het is de taak van verkeersdeelnemers om veilig deel te nemen aan het verkeer.’

Wij hopen dat alle verkeersdeelnemers hier kennis van nemen. Zodat we in een volgend stuk over de ovondes geen erger nieuws hoeven te tikken.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Dwarsligger

  Er zullen voor de verbouwing ook aanrijdingen geweest zijn. De niet-uitkijkende weggebruikers zorgen voor het gevaar.

 • Rob

  Het is inderdaad nogal gemakkelijk om de verantwoordelijkheid voor veilig verkeer uitsluitend bij de verkeersdeelnemers neer te leggen. Uiteraard staat de primaire verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemer buiten kijf, dat neemt niet weg dat we vanuit onderzoek al heel lang weten dat zichtbaarheid de belangrijkste factor is om veilig deel te nemen aan het verkeer en daar kan de wegbeheerder dus zelf heel veel aan doen.

  Dat fietspaden, zoals hier langs de provinciale weg, de verkeersveiligheid dienen is een mythe. Dan moet je namelijk nog aan aan heel wat extra voowaarden voldoen: zoals aard en kwaliteit van het wegdek, breedte van het fietspad en het vermijden van kruisingen. Even heel kort door de bocht: na aanleggen van een fietspad verplaats je het gevaar naar de kruisingen. Wat je wint aan veiligheid op het fietspad tussen kruisingen betaal je dubbel en dwars terug óp de kruising. Linksliggende fietspaden zijn bovendien meer dan dubbel zo gevaarlijk als rechtsliggende fietspaden (fietser, dan wel scooter komt voor de kruisende automobilist uit een richting waar hij (m/v) namelijk geen verkeer verwacht); rotondes met vrijliggende fietspad zijn voor fietsers (en scooters) levensgevaarlijk omdat verkeer dat de rotonde verlaat vrijwel nooit let op kruisende fietsers. Al die factoren spelen een rol bij de ovondes, temeer omdat die ook nog zo zijn aangelegd dat ze met veel grotere snelheid genomen kunnen worden dan een gewone rotonde.

  Dit kun je alleen radicaal oplossen door een flinke verkeersdrempel in te bouwen voor verkeer dat de ovonde wil verlaten op oprijden: dan moet je wel bijna tot stilstand komen. Mooi, want dan heb je ook de tijd om goed om je heen te kijken.

 • Noot

  Ik zie vaker deze “creativiteit”. Geen idee wie er mee gediend is, maar ik zie wel vaak dat het onnodig moeilijk gemaakt wordt voor alle weggebruikers. Mooi voorbeeld is bijvoorbeeld hoe tegenwoordig twee autobanen samen komen, waarbij het snelste wegvak verweven moet worden met het langzaamste wegvak. Wie verzint zoiets. ……….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *