Per 1 oktober moet bij musea, molens, rondvaart en fietsverhuur op de Zaanse Schans worden bijhouden hoeveel kaartjes er verkocht worden. Voor elk verkocht kaartje moet 25 cent af worden gedragen aan de gemeente.

Volgende week gaat de afdeling belastingen de ondernemers daarvan op de hoogte brengen. Het kan zijn dat het plan een week later door de raad wordt afgeschoten, dan wordt de belasting weer ingetrokken.

Dat blijkt uit antwoorden aan Jos Kerkhoven van DZ die vragen stelde over de op handen zijnde ‘vermakelijkhedenretributie‘ op de Schans. Die invoering was al eerder gepland zodat partijen op de Schans samen een plan konden maken. Dat lukte dus niet. In juli leek de meerderheid van de raad nog vol vertrouwen in een gezamenlijk aanpak en stemde voor uitstel. Of dat optimisme nu tot nieuw uitstel (tot 1 februari 2021) zal leiden moet blijken tijdens de raadsvergadering van 8 oktober.

De vraag van Kerkhoven: “Wat zijn de juridische consequenties, nu de afdeling belastingen per 1 oktober aanstaande, de heffing zal innen, in het kader van behoorlijkheid van bestuur, als dit één week later mogelijk alweer ongedaan gemaakt wordt?” Het antwoord:

De raad heeft op 2 juli besloten om de VMR uit te stellen tot 1 oktober 2020. De bijbehorende Verordening is vastgesteld en gepubliceerd. Dat betekent – net als voorgaande keren – dat de VMR op 1 oktober direct ingaat. De afdeling Belastingen zal een week van tevoren de ondernemers (vermakelijkheden) hierover aanschrijven. Vanaf 1 oktober dienen de ondernemers het aantal bezoekers bij te houden en per kwartaal aangifte te doen.

De heffing gaat dus in op 1 oktober 2020. Als de raad op 8 oktober besluit om alsnog uitstel te verlenen tot 1 februari 2021, dan kan dit met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 omdat dit een besluit in het voordeel van de burger is. De afdeling Belastingen zal bij het aanschrijven van de ondernemers (vermakelijkheden) refereren naar de nog komende besluitvorming op 8 oktober en daarbij aangeven dat tot er een nieuw raadsbesluit volgt, de Verordening in werking treedt.

(O ja, er is bij de nieuwe belasting geen dispensatie voor leden van bv de Zaanse Molen; ook alle bezoekers van de musea – ook als ze niks of bijna niks betalen omdat ze een museumkaart hebben of gebruik maken van een actie – worden aangeslagen voor 25 cent per kaartje. Jongeren betalen voor de Jiasperhuisje, Kuiperij en Wevershuisje op de Schans maar een euro, daar gaat dus voortaan 25 cent vanaf.)