Nu

Beeld, geluid en tekst zijn geen doel op zich. We gebruiken het als middel om nieuws te brengen. Nieuws staat voorop. 

Vanuit Het Oog, dat is onze redactie aan de Houthavenkade naast de Kippenbrug, werken we dagelijks aan nieuws. De Orkaan heeft journalisten in dienst en werkt ook met Freelancers. Allen mensen met besef van het belang van lokale nieuwsvoorziening en met hart voor de Zaanstreek. 

Minstens de helft van De Orkaan wordt gevuld door betrokken vrijwilligers (Orkaankrachten) die foto’s, columns, verhalen en video’s inzenden, documenten doorsturen en tips geven. Lezers kunnen, onder voorwaarden, reageren op de site onder de stukken. Dit is waardevol: hierdoor gebeurt het regelmatig dat artikelen groeien.

Muziek gebruiken we bij voorkeur van de Zaanse topband De Kift, van onszelf (Piet Bakker speelt een aardig deuntje piano en gitaar) of van straatartiesten die we altijd om toestemming vragen.

De foto’s die wij gebruiken zijn van professionele en amateurfotografen. Historische foto’s komen meestal van het gemeentearchief van Zaanstad. Dat gebeurt altijd met toestemming en we vermelden de bron. Andere foto’s (‘de kiekjes’) komen van onszelf.

Het originele logo stamt uit 1986, het was losjes gebaseerd op de kop van de Zaanse krant De Typhoon en ontworpen door Studio Scarpa. Ook het nieuwe logo komt van Studio Scarpa. Daarvoor heeft Jan Schoen een geheel eigen letter ontworpen.  De steunkleuren worden ontleend aan de Zaanse kleurenwaaier. Het vliegtuig – de Typhoon – bleef.

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!