Eindelijk schot in plannen Eilanden van Hain

De plannen voor het nieuwbouwplan op de voormalige sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie zijn al bijna 5 jaar oud. Maar veel schot zat er tot dusver niet in. Tot nu dus: het ontwerpbestemmingsplan Eilanden van Hain is klaar en ligt ter inzage. Bezwaren kunnen via een ‘zienswijze’ worden ingediend. Op maandag 19 december organiseert Zaanstad een inloopbijeenkomst over de […]

» Lees meer

Marjolein zoekt zorgprofessionals voor kleinschalige zorg

Marjolein was een gezonde baby van veertien maanden toen zij een koortsstuip kreeg en in coma raakte. Als gevolg daarvan werd zij van de ene op de andere dag geestelijk en lichamelijk gehandicapt. Vanaf dat verschrikkelijke moment hebben haar ouders, Gees en Piet Klein Kranenbarg uit Krommenie, er bewust voor gekozen om Marjolein thuis te verzorgen en in hun gezin […]

» Lees meer

Plannen terrein Fordgarage interactief toegelicht

Op 13 december wordt er vanaf 19.30 uur interactief online geïnformeerd over de herontwikkeling van de voormalige Fordgarage aan de Westzijde 71 (hoek Klokbaai).  In november 2020 is toestemming verleend om af te wijken van het bestemmingsplan voor de bouw van 27 appartementen en 1 bedrijfsruimte. Nu is een definitief ontwerp gemaakt en is er een aannemer geselecteerd. De plannen […]

» Lees meer

Lange file door ongelukken

We zullen niet elke file plaatsen op De Orkaan, maar als een van onze krachten erin staat en blijft klagen dan moeten we wel. Oorzaak was een kop-staartbotsing op de A8 in de richting Amsterdam. Rijkswaterstaat meldde: “Voor Zaanstad-Zuid zijn drie rijstroken dicht, de vertraging loopt gestaag op. Nu zo’n 25 minuten. De berging is opgestart.” Later heette het: “Houd […]

» Lees meer

Zaanstad scoort matig bij ‘brede welvaart’

Welvaart is meer dan inkomen. Ook veiligheid en gezondheid, het niveau van voorzieningen en de nabijheid van groen zijn belangrijk voor het ‘welbevinden’ van mensen. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meet al een aantal jaren deze ‘brede welvaart’. Sinds 2020 wordt ook de brede welvaart op het niveau van de gemeente gemeten. In de nieuwste cijfers staat Zaanstad er […]

» Lees meer

CvK Arthur van Dijk vreest ‘horrorscenario’ woningbouw

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk vreest een horrorscenario voor de woningbouwplannen in de provincie als het kabinet niet snel en doeltreffend maatregelen neemt om tot een oplossing te komen van het stikstofprobleem. Na een recente uitspraak van de Raad van State is de bouw van woningen en wegen vrijwel tot stilstand gekomen. Ook voor de bouwfase van projecten moet […]

» Lees meer

Zaanse ouderen (relatief) klein behuisd

De Nederlander leeft gemiddeld op 53 m2 woonoppervlak. Ouderen hebben gemiddeld meer woonruimte dan jongeren. 70-plussers hebben naar verhouding de grootste woonoppervlakte: gemiddeld 79 m2. In de Zaanstreek wonen 70-plussers relatief krap op gemiddeld 68 m2. In Rotterdam (Groot-Rijnmond) is de gemiddelde woonoppervlakte net zo groot (of klein), in ‘Groot-Amsterdam’ is het nog iets krapper: 67 m2. Dat meldt het […]

» Lees meer

Wijk Willis in duisternis gehuld

In de Krommeniër wijk Willis zijn momenteel de sterren extra goed zichtbaar, tenminste als die vermaledijde wolken een blokje verder drijven. Dat komt omdat er een kink in de Liander-kabel is. De straatverlichting staakt. Zaanstad meldde de storing vandaag keurig aan de bewoners van de wijk door middel van een bewonersbrief: ‘Op dit moment is er een grote storing aan de […]

» Lees meer
1 2 3 225