RTL Nieuws heeft via de Wet Openbaarheid van Bestuur gegevens boven tafel gekregen over het percentage bevoegde docenten per school.

Of meer specifiek: hoeveel procent van de lessen wordt verzorgd door bevoegde docenten. Landelijk wordt 77.4 procent van de lessen gegeven door bevoegde docenten.

Hoe zit dat in Zaanstad?

De cijfers worden verzameld per ‘BRIN-nummer’, die niet precies overlappen met scholen. Zo zijn er in de Zaanstreek BRIN-nummers die meerdere scholen omvatten (VMBO en HAVO/VWO scholen), terwijl andere BRIN-nummers één school betreffen (Saenredam, St Michael College). Dat maakt de cijfers minder goed vergelijkbaar.

Schermafbeelding 2015-06-27 om 13.07.31

We zien dat het percentage lessen dat door bevoegde docenten wordt gegeven het laagst is op VMBO-BRIN-nummers, het hoogst op het enige HAVO-VWO BRIN-nummer in het rijtje, en er tussenin op de scholengemeenschappen die het hele spectrum beslaan (Scholengemeenschappen Krommenie en Zaandam).

Als we naar de twee brede scholengemeenschappen kijken zien we dat het percentage lessen dat door bevoegde docenten wordt verzorgd iets lager is dan het landelijk gemiddelde in Krommenie, en iets hoger in Zaandam. Omdat er op VMBO-scholen meer lessen door onbevoegde docenten worden gegeven dan op HAVO-VWO scholen kan dit verschil tussen Krommenie en Zaandam komen doordat mogelijk het Trias VMBO relatief groter is dan Compaen. Van het Pascal College en Pascal Zuid zijn geen cijfers beschikbaar.

Over het algemeen lijken de Zaanse cijfers dus vrij dicht bij het landelijk gemiddelde te liggen – weinig reden tot Zaanse zorg. Een grotere reden tot zorg, in Zaanstad en daarbuiten, is dat er op het VMBO minder “bevoegde lessen” worden gegeven dan op HAVO-VWO scholen.

Een deel van de verklaring is dat het VMBO ook praktijkgerichte vakken heeft waar relatief vaak onbevoegde (maar soms uitstekende) docenten voor de klas staan. Maar het is ook bekend dat de beste docenten vaak op de beste scholen terecht komen. Het is de vraag of de beste docenten dan les geven aan die leerlingen die het meest baat zouden hebben bij hun kwaliteit.

Dit is een bijdrage van Herman van de Werfhorst