In de Inverdanplannen stond het al langer: een fietsenstalling onder de Beatrixbrug. Maar nu lijkt die er dan toch echt te komen.

De gemeente kondigde aan dat er een omgevingsvergunningen is aangevraagd waarbij voor de Damkade “ontheffing gebruik Beatrixkelder t.b.v. fietsparkeren (bewaakt)” wordt gevraagd.

In 2003 staat in het Inverdanplan dat er een “voorziening aan de kop van de Gedempte Gracht, nabij de Beatrixbrug” voor fietsen moet komen. In de Concept Fietsnota Zaanstad van 2007 is er sprake van een fietsenstalling onder de Beatrixbrug.

De Orkaan nam onlangs al een kijkje onder de brug en constateerde dat er momenteel nog volop gebruik wordt gemaakt van de ruimte onder de brug. Verschillende gemeentediensten hebben er een afgesloten opslag. Waar zij heen moeten als er fietsen komen, is nog niet duidelijk. De kelder doet wat spannend aan. Wij vragen ons af of hij ook in de avond open gaat.

beatrixbrug2

Tegen deze aanvragen kan (nog) geen bezwaar worden gemaakt. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten.

Ook in winkelcentrum Rozenhof komt een bewaakte fietsenstalling. En ook hier is nog discussie over hoe lang de stalling open is.