Bijeenkomst Centrum Westerkoog (voetbalveldje blijft)

De bijeenkomst gisteravond over de herontwikkeling van het centrum van Westerkoog werd goed bezocht. Ruim 100 mensen wisten De Vuister te vinden.

SENS real estate had direct omwonenden per brief uitgenodigd om hen op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen en plannen. Een van de omwonenden had uitnodiging opgehangen in het winkelcentrum, waardoor er ook mensen kwamen die geen uitnodiging hadden ontvangen.

Wethouder Addy Verschuren hield een inleiding over MAAK Zaanstad, maar er werd door omwonenden duidelijk gemaakt dat ze daar niet voor kwamen.

Vervolgens kon projectontwikkelaar SENS het traject toelichten. Zij vertelden over verschillende bijeenkomsten met diverse partijen als de huidige grondeigenaren (Parteon, gemeente en gezondheidscentrum), vertegenwoordigers van de scholen, het sociaal wijkteam, ’t Hart van Westerkoog, de eigenaar sportschool etc. waarmee ze gesproken hadden. Ook was er een wijkenquete uitgegaan naar 2800 huishoudens, waarop 535 reacties waren binnengekomen. Aan de hand van die informatie waren de eerste opzetten aangepast naar het huidige plan:

 • Het gezondheidscentrum blijft bestaan
 • De Vuister gaat plat
 • Het trapveldje blijft bestaan in de huidige afmeting
 • Er komt een nieuw buurtcentrum met daarboven twee woonlagen (sociale woningen).
 • Er komen twee torens van 7 hoog met appartementen van 90 tot 120 m2 en een half verdiepte parkeergarage
 • Er komt drielaagse woningbouw
 • Er komen tien patiowoningen op de groenstrook

Tijdpad:

Ontwerp 2017, Bouwvoorbereiding 2018/2019 (waaronder bestemmingsplan wijziging) en dan de bouw medio 2019 tot eind 2020. De wijziging van het bestemmingsplan is nodig omdat het middengebied nu een ‘maatschappelijke’ invulling heeft (sporthal) en het moet ‘wonen’ worden.

Hieronder dezelfde afbeelding als boven, maar als je op de toren links klikt, dan krijg je hem in groter formaat:

Sfeerimpressie plan in vogelvlucht, Architect: Ibelings van Tilburg Architecten

 

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Voor de volledigheid het gaat om 120 woningen. In eerste instantie zouden het 160 woningen worden in drie woontorens van 11 hoog.
  Binnen 10 jaar wordt het bestemmingsplan voor de derde keer aangepast. Van de functie Verkeer (Ontsluitingweg de zogenaamde weg binnendoor) naar Maatschappelijk (voor de bouw van de Brede School) en naar Wonen (bouw 120 woningen) voor een projectmakelaar. Voor de projectontwikkelaar en de gemeente een win-win situatie. Voor de bewoners verdichting van de wijk (of met een mooi woord volbreien) van een wijk die toch al uit zijn voegen barst, door ja.. de busbrug met het verkeer uit Inverdan en de rest van de Zaanstreek.
  Hoe prettig je ook denkt te wonen in Zaanstad, je weet nooit waar je aan toe bent door het wanbeleid van deze gemeente.
  De resultaten van de zogenaamde enquête onder bewoners heeft niemand gezien. En je mocht het net zo vaak invullen als je wilt. Daarmee wordt dan gehoor gegeven aan de bewoners van Westerkoog. De uitnodigingen waren naar een klein select clubje gestuurd. Mensen die dezelfde dag nog belden of ze ook welkom waren, kregen van Sens Real Estate te horen, dat als ze niet op de lijst stonden, niet konden komen.
  Zoals het altijd gaat in Zaanstad; als burger heb je weinig in te brengen.
  Welkom in Nieuw Westerkoog, straks ook wel Inverdan-Noord genoemd.

  • Boon

   Niet klagen op de gemeente maar op je “eigen” wijkbewoners. Want besef wel zij hebben er voor gezorgd dat de weg buitenom niet aangelegd mocht worden, later net zo lang dwars gelegen dat het andere trace verpatst werd. En over de verdichting moet je eigenlijk bij hetzelfde soort klagers zijn. Want ze hebben doorgedrukt dat er niet meer in het Groen gebouwd mag worden. Dus zoals van Speyk al memoreerde : Dan maar de lucht in. Zaandam krijgt de hoogte maar alles rond de stations zal de lucht ingaan omdat er geen plekken meer zijn.
   Of heel rigoureus werkgevers verplichten weer de periferie op te zoeken en uit de Randstad te verdwijnen. Dan komt er ruimte op de woningmarkt en elders leven de dorpen weer op. Maar dat is een heel poltieke uitspraak van mij.

  • themx

   Het gevaar van westerkoog is niet het geen wat over de de busbrug gaat, maar wat eronderdoor stroomt 😉

 • Boon even een kleine correctie op je beweringen. De weg buitenom, die door het natuurgebied Westzijderveld moest gaan, is door de Raad van State te niet gedaan. De weg binnendoor is er gekomen, nadat de gemeente had beloofd dat de busbrug niet meer open zou gaan. B&W beschuldigde bezwaarmakers openlijk van discriminatie van gehandicapten, als ze de bouw van de Prinsenstichting zouden tegengaan.
  Aan de Prinsenstichting heeft de gemeente goed verdiend en nu lijkt projectontwikkelaar Sens Real Estate de kip met de gouden eieren te zijn. En dit allemaal op het tracé van de eigenlijke ontsluitingsweg van Westerkoog, waarvoor de bewoners indertijd NLG 7.041.840,- hebben betaald. Bij de oplevering van de huizen in Westerkoog heeft de projectontwikkelaar Havezathe in de koopkontrakten laten opnemen, dat men diende bij te dragen aan de ‘Weg binnendoor’ de ontsluitingsweg, waarvoor gemiddeld per woning zo’n NLG 1000,- is afgedragen. Nog altijd zijn bewoners op zoek naar dit geld omdat ze het simpelweg terug willen hebben (inclusief rente over 30 jaar). Ondanks verschillende Wob verzoeken weigert de gemeente documenten vrij te geven over de ontvangst en besteding van dit geld. Wethouder Addy Verschuren deed gisteravond of zijn neus bloedde en had nog nooit gehoord van het feit dat huiseigenaren geld hebben betaald voor de eigenlijke ontsluitingsweg.
  De vraag is nu waar de rekening naar toe moet: de gemeente Zaanstad of projectontwikkelaar Sens Real Estate?
  En wat woningbouw in Zaanstad betreft; daarvoor zijn nieuwbouwwijken als Inverdan, Hembrugterrein, enz. maar je gaat niet bestaande wijken van 30 jaar oud volproppen met flats. In Westerkoog gaat dat ten koste van parkeerplaatsen bij het winkelcentrum. Het verkeer in het centrumgebied loopt helemaal vast. Vraag het de bewoners maar als ’s ochtends de scholen beginnen en ’s avonds de scholen weer uitgaan.
  Westerkogers willen als iedereen een veilige en leefbare woonwijk, waar kinderen op straat kunnen spelen en senioren veilig kunnen oversteken.

  • Boon

   Nee niet de RvS de schuld geven. Die deed dat alleen omdat de Westerkogers geen weg buitenom wilden. Het moest veenweide blijven uche uche. Nu groeien er riet en braam maar geen weidevogel broedt er.
   Je geeft al aan Inverdan , daar groeien de flats omhoog. En ook elders worden nog oudere wijken door de beperking niet in het groen te bouwen volgestampt. Maar het Hembrugterrein mag maar beperkt bebouwd worden. Helaas zoekt Zaanstad naar ruimte voor 20.000 woningen . Dus ja rond de gewilde locaties van de stations dus de lucht in , en laat Westerkoog daar nu net inpassen.
   Blijkbaar was het koopcontact niet waterdicht genoeg als het betaalde geld niet is terug te vorderen.
   Wat betreft het vollopen van het centrum , kan niet van de Westerwateringers komen want de brug is gesloten, dan moet je toch bij de eigen bewoners zijn. Blijkbaar te beroerd om die 500m te fietsen.

 • jan

  De enquête was een beetje oppervlakkig. Je kon er niet veel in kwijt
  Waar komt de horeca?
  Wat doet men aan overlast bij vuilafvoer en kledingbakken?
  Ontsluiting moet m.i. plaatsvinden via de provinciale weg, zowel voor Westerwatering als voor Westerkoog. De spoorlijnen moeten zakken en daarboven moeten oversteekplaatsen komen, minstens op 3 plaatsen.
  Dit is op den duur toch onvermijdelijk omdat er meer treinen gaan rijden.
  Die oplossing geeft ook verlichting voor de busbrug.

 • Martin Sijes

  Die busbrug zal als de gemeenteraad daartoe besluit wellicht opengaan. En dat is hard nodig ook. Met wat flankerende maatregelen kan de achteruitgang in verkeersveiligheid worden beperkt.

  Het verdwijnen van de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum is wel een probleem. Daar kun je allerlei ideologische opmerkingen over de fiets op loslaten, maar de praktijk is anders. Regen, veel boodschappen, oudere bewoners maken het doen verdwijnen van parkeerplaatsen lastig.

 • jouke van der Werf

  Wat vooral zo jammer is is dat het een slecht plan is: de verkaveling van een gesloten bouwblok en twee torens sluit niet aan bij de verkaveling die je in Westerkoog ziet. In die zin is het wel typisch Zaans: een optelsom van fragmenten, omdat de stedenbouwers en architect niet eerst een goede analyse van de plek hebben gemaakt. Ook jammer is is dat het water niet voor een mooi verblijfsgebied wordt gebruikt. Het gesloten blok is er pal tegen aan geplaatst. Het fietspad dat er langs getrokken wordt, is al helemaal een vreemd element in het geheel. Een gemiste kans om Westerkoog een mooi centrum te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *