De brug over de Twiskeringvaart ter hoogte van de Haal en Stationsstraat wordt van maandag 7 november 7.00 uur tot en met vrijdag 18 november 16.00 uur afgesloten voor al het fiets- en voetgangersverkeer.

Bij de gemeente Oostzaan wordt geen omleidingsroute aangegeven maar die loopt dus of langs het OFC-terrein of je moet richting Purmerland om daar in of uit het Twiske te raken.

Een week een bruggetje dicht is normaal gesproken niet iets bijzonders. We checkten echter de website van Oostzaan om te kijken of er ook nog een andere noodzakelijke reparatie werd aangekondigd: die van het fietspad van de Stationsstraat in Oostzaan langs de Hoornse Lijn richting Zaandam (Otterbospad).

Het beheer – dus ook het onderhoud – van dat fietspad is bijna twee jaar geleden overgedragen van het Hoogheemraadschap aan de gemeente. Wethouder Rosemarijn Dral (VVD) was toen opgetogen over de overdracht.

“Ik ben blij dat met de overdracht van het beheer ook de wegenheffing vervalt, die het hoogheemraadschap jaarlijks als belasting int bij de inwoners van Oostzaan. Een financieel voordeel dus voor onze inwoners.”

Slechte bruggen

Dral zei dat inwoners de gemeente kunnen bellen om problemen op te laten lossen, “de gemeente kan zelf de regie voeren bij veranderingen aan de inrichting van deze wegen.” En met dat stukje fietspad zijn inderdaad problemen. In september 2021 (toen Oostzaan dus al de beheerder was) stuurde Fietsersbond een brief aan de gemeente.

“het beheer van dit fietspad is door HHNK aan de gemeente overgedragen. HHNK had het onderhoud van het wegdek reeds in een planning (2023?) op genomen. Wanneer voorziet de gemeente dat er daadwerkelijk aan dit pad gewerkt gaat worden?

Ten overvloede vermelden wij dat de twee bruggen in het pad aan de zijde van Oostzaan in slechte staat zijn, maar dat m.n. het fundament van de brug, dus de palen onder de brug van een zorgelijke kwaliteit zijn. Iets om rekening mee te houden als deze bruggen gerenoveerd gaan worden.

Ook vragen wij uw aandacht voor de overgang van het fietspad naar de Stationsstraat, die enerzijds niet het visitekaartje vormt voor de gemeente maar anderzijds ook door de onoverzichtelijkheid gevaar op levert voor de weggebruikers ter plaatse.”

Daar kwam geen antwoord op (ook op vragen van De Orkaan reageert de ‘communicatie-adviseur’ van Oostzaan trouwens niet). We belden met het Hoogheemraadschap. Daar nemen ze wel de telefoon op. Het klopt dat de inwoners er op vooruit gaan want er is geen afdracht meer aan het Hoogheemraadschap voor onderhoud. Maar de gemeente krijgt nu wel een bijdrage uit het Gemeentefonds om de wegen te onderhouden. Die bijdrage wordt dus voorlopig niet uitgegeven aan onderhoud van dat stuk fietspad.

Foto boven: de ingang van het fietspad naar de Twiskeringvaart.

Fietspad Stationsstraat Oostzaan: in slechte staat
Rosemarijn Dral bij de overdracht van het fietspad.
Kaart: brug Twiskeringvaart