Langs het fietspad over de spoorovergang in Zaandam is de expositie ‘Ik Zie Jou. Ontmoetingen tussen nieuwkomers & stadsgenoten’ ingericht: op grote borden telkens twee portretten, één nieuwkomer en één ‘stadsgenoot’.

In totaal 60 portretten van duo’s die allemaal iets gemeen hebben: een beroep, hobby of passie. Op het eerste bord wordt het doel van de expositie uitgelegd:

“Juist bij een gevoelig onderwerp als migratie is het belangrijk dat we elkaar blijven zien als medemensen, ongeacht onze achtergrond. Deze expositie heeft als doel om bij te dragen aan meer contact en vertrouwen tussen nieuwkomers en Zaankanters, om ons dichter bij elkaar te brengen.”

Het Museum of Humanity, de gemeente Zaanstad en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) sponsoren / organiseren de expositie. Taalcafé De Sluis, Zaankanters voor Elkaar, NewBees, LocalHeroes en Takecarebnb zijn partners van de expositie.

Vergunning

Volgens Zaanstad is er vorige week een vergunning voor de expositie verleend. Die is echter niet gepubliceerd (althans, wij hebben die niet kunnen vinden). Wel is er een ‘Aanvraag omgevingsvergunning – Nabij Stadhuisplein Zaandam – het afwijken van bestemmingsplan t.b.v. Buitenexpositie van Museum of Humanity’ gepubliceerd (op 3 april 2024) waarover volgens de tekst nog geen beslissing is genomen. Er kan pas bezwaar aangetekend worden (tegen de expositie die er dus al is) als de officiële vergunning is gepubliceerd (je kan dan 6 weken bezwaar aantekenen). De woordvoerder van wethouder Breunnese:

“We vinden het belangrijk om initiatieven uit de stad mogelijk te maken, uiteraard maken we daarin zorgvuldige afweging. O.a. de plek en periode van dit initiatief maakte dat we de afweging hebben gemaakt om de vergunning te verlenen. Eventuele bezwaren die in de bezwaarperiode worden ingediend, worden uiteraard in behandeling genomen en waar mogelijk op geacteerd.

UPDATE (5 april 2024). Zaanstad heeft op 4 april de vergunning verleend. Dier is op 2 april naar de aanvragers gestuurd. Binnen 6 weken (dus tot half mei) kan bezwaar worden gemaakt tegen de vergunning. Museum of Humanity stelt tegenover De Orkaan dat ze de vergunning al in januari van dit jaar hebben aangevraagd. Zaanstad dateert de aanvraag echter op 13 maart.

Door Piet Bakker. Bronnen: infoborden expositie, woordvoerder gemeente Zaanstad.