Vanmorgen togen zeven burgemeesters naar Den Haag om daar het manifest ‘Dicht de kloof!’ aan te bieden en om jaarlijks 500 miljoen extra voor kwetsbare groepen en gebieden te vragen.

We zouden het persbericht kunnen bewerken of inkorten of het gewoon overschrijven en net doen of we het zelf bedacht hebben. Maar daar zijn we niet zo van. Dus voor deze keer dus het persbericht gewoon 1:1 hieronder. De foto is van Martijn Beekman (u weet wel, van de ‘Kaag op tafel’-foto).


Burgemeesters en maatschappelijke partners aan Kamer en kabinet: ‘Geef 1 miljoen Nederlanders perspectief’

Help gemeenten en maatschappelijke partijen om de kloof te dichten tussen de mensen die vooruit gaan en die achterop raken. Dat is in een notendop de oproep ‘’Dicht de Kloof!’’ die burgemeester Halsema (Amsterdam), burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Buma (Leeuwarden), burgemeester Hamming (Zaanstad), burgemeester Weterings (Tilburg), burgemeester Schuiling (Groningen) en burgemeester Van Zanen (Den Haag) namens 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke partners vanochtend deden aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. In de oproep wordt gevraagd om samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners een nationaal herstel- en perspectiefprogramma voor leefbaarheid en veiligheid op te richten, langjarige extra investeringen te doen en meer uitzonderingen in wetgeving en onorthodoxe maatregelen mogelijk te maken.

Herstel en perspectief
Eén miljoen Nederlanders in 16 kwetsbare gebieden hebben herstel en perspectief nodig zodat de gebieden waar zij wonen niet verder achterop raken bij de rest van het land. De burgemeesters van 15 steden in ons land sloegen eerder de handen ineen om aandacht te vragen voor de gevolgen van de coronacrisis in deze 16 kwetsbare gebieden in ons land. Nu roepen ze, gesteund door verschillende grote maatschappelijke partners de Tweede Kamer en een nieuw kabinet op om zo snel mogelijk te starten met een meerjarig Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’. Daarbij kan de ervaring die is opgedaan met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) worden gebruikt. Dit twintigjarige partnerprogramma is nu halverwege en werkt aan het versterken van Rotterdam Zuid door in te zetten op school, werk en wonen.

Groeiende kloof zet samenleving onder druk
Veel bewoners in 16 kwetsbare gebieden in ons land lukt het niet om hun ambities, saamhorigheid en ondernemerszin te verzilveren. Door een opstapeling van problemen lopen zij vast op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. Daar bovenop raakt de coronacrisis hen extra hard. De kloof die hierdoor ontstaat zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving onder druk.

Langjarige betrokkenheid
Daarom vragen de burgemeesters en maatschappelijke partners nu aan de Tweede Kamer en een nieuw kabinet om langjarig extra geld vrij te maken voor herstel en perspectief voor één miljoen inwoners in ons land: jaarlijks 400 miljoen euro voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en jaarlijks 100 miljoen euro voor andere kwetsbare gebieden in het land. Dit is nodig voor extra investeringen in het onderwijs, het versterken van de arbeidsmarktpositie van inwoners, de kwaliteit en verduurzaming van woningen. Tegelijkertijd wordt in de oproep ‘’Dicht de kloof” gevraagd om in wetgeving meer maatwerk en onorthodoxe oplossingen voor lokale overheden mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te vernieuwen. 

Toelichting burgemeester Jan Hamming
“Vandaag deed ik namens 15 burgemeesters een oproep. Wij riepen het toekomstige Kabinet en kamerleden in Den Haag op om ons te helpen. Helpen met het dichten van de kloof die er ontstaat tussen verschillende groepen en wijken in onze samenleving.
Dit zien de burgemeesters gebeuren in tal van wijken, verspreid over het hele land. Van Heerlen tot Amsterdam. Van Groningen tot Breda. Ook in Zaanstad zien we dit helaas gebeuren.
We zien wijken waar kinderen structureel minder presteren in het onderwijs. Kinderen die minder kansen hebben dan andere kinderen in ons land. Wijken waar jongeren op grote schaal werkloos raken en ten prooi vallen aan criminaliteit en waar mensen ongezonder leven.
Dat mogen we niet accepteren.
Als we dit nu niet oppakken dan dreigt dit ons te ontglippen. Daar gaat de maatschappij als geheel dan de prijs voor betalen. Het gaat in heel Nederland om 1 miljoen mensen. Als het daar niet goed mee gaat, dan heeft dat invloed op ons allemaal. Daarom pleiten wij voor een langjarig commitment, een deltaplan waarbij het Rijk ondersteund met geld en regelgeving.
Dit is nodig om ervoor te zorgen dat deze 1 miljoen Nederlanders niet verdrinken in problemen”.

Burgemeesters en maatschappelijke partners 
De oproep ‘’Dicht de kloof” is ondertekend door burgemeester Halsema (Amsterdam), burgemeester Marcouch (Arnhem), burgemeester Depla (Breda), burgemeester Van Zanen (Den Haag), burgemeester Jorritsma (Eindhoven), burgemeester Schuiling (Groningen), burgemeester Wever (Heerlen), burgemeester Buma (Leeuwarden), burgemeester Meijdam (Lelystad), burgemeester Backhuijs (Nieuwegein), burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Lamers (Schiedam), burgemeester Weterings (Tilburg), burgemeester Dijksma (Utrecht), burgemeester Hamming (Zaanstad).

De oproep van de burgemeesters wordt gesteund door de maatschappelijke partijen: Aedes, MBO Raad, VO-raad, PO-Raad, VNO-NCW, Movisie, Sociaal Werk Nederland, OM, Nationale Politie, CEDRIS, MKB Nederland, VSNU, Maatschappelijke Alliantie, Jeugdzorg Nederland, NOC*NSF, Kraijcek Foundation, Cruijff Foundation, Jinc, UWV Werkbedrijf, Divosa, Vereniging Hogescholen, Jantje Beton, Deloitte Impact Foundation.